intTypePromotion=1
ADSENSE

Tư duy kinh tế

Xem 1-20 trên 1747 kết quả Tư duy kinh tế
 • Phần 1 Tài liệu Hồ Chí Minh tư duy kinh tế trình bày những luận điểm cơ bản trong hệ tư tưởng Hồ Chí Minh về một nền kinh tế độc lập - tự chủ và phát triển bao gồm: Không có nền độc lập dân tộc thì không có nền kinh tế tự chủ, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thực hiện đời sống mới, xây dựng một nền kinh tế mở, chiến lược con người, vì con người.

  pdf98p uocvongxua03 21-07-2015 99 27   Download

 • Phần 2 Tài liệu Hồ Chí Minh tư duy kinh tế trình bày nội dung tư duy kinh tế của Hồ Chí Minh, bao gồm: Tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm; xác định điểm xuất phát để xây dựng nền kinh tế XHCN; nhiều, nhanh, tốt, rẻ; về tổ chức và quản lý sản xuất; sử dụng các đòn bẩy kinh tế - thực hiện công bằng xã hội; cương lĩnh xây dựng đất nước sau chiến tranh.

  pdf118p uocvongxua03 21-07-2015 64 24   Download

 • Mối quan hệ giữa thực tiễn kinh tế, tư duy kinh tế và chính sách kinh tế trong quá trình đổi mới ở Việt Nam trình bày từ góc độ lý luận, từ góc độ thực tiễn của quá trình đổi mới ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

  pdf12p chuotchuot09 08-12-2015 72 18   Download

 • Cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta được xác lập gắn liền với quá trình hình thành và phát triển nhận thức của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Cùng với quá trình đổi mới tư duy kinh tế của Đảng, sự tồn tại khách quan những mặt tích cực của cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta được nhìn nhận ngày càng rõ nét hơn. Đó cũng chính là vấn đề mà tài liệu "Quá trình phát triển tư duy kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng ta" hướng đến trình bày.

  pdf3p thangmuabuon123 10-03-2016 81 11   Download

 • Đổi mới tư duy kinh tế là điểm xuất phát trong nhận thức đổi mới lý luận ở nước ta. Và quả thực, những đổi mới trong tư duy về kinh tế đã mang lại những thay đổi to lớn cho sự phát triển kinh tế của đất nước.

  pdf18p tociitocii 24-04-2020 47 7   Download

 • Bài viết Đổi mới tư duy kinh tế và tái cấu trúc nền kinh tế - Sự phát triển nhận thức của Đảng về lãnh đạo quản lý kinh tế nêu lên thực trạng và yêu cầu cần phải đổi mới tư duy kinh tế và tái cấu trúc nền kinh tế của Đảng và Nhà nước.

  pdf5p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 67 4   Download

 • Đổi mới tư duy kinh tế có vai trò hết sức quan trọng và là yếu tố “đột phá” cho quá trình đổi mới, cải cách nền kinh tế. Bài viết này tập trung làm rõ những thành tựu chủ yếu của công cuộc đổi mới tư duy kinh tế ở Việt Nam trong 25 năm qua, chỉ ra những búc xúc và yêu cầu mới của đổi mới tư duy kinh tế, đồng thời phân tích những nội dung cơ bản của công cuộc đổi mới tư duy kinh tế ở nước ta hiện nay.

  pdf9p thorthor1234 24-05-2018 26 2   Download

 • Bài viết nhìn nhận lại quá trình và những dấu mốc đổi mới tư duy kinh tế sẽ tạo điều kiện kiểm chứng sự đúng đắn và cung cấp kinh nghiệm, bài học cho việc tiếp tục đổi mới tư duy kinh tế cho công cuộc phát triển, hội nhập sâu rộng hơn vào đời sống kinh tế quốc tế hiện nay.

  pdf4p angicungduoc 15-10-2019 25 1   Download

 • Nội dung bài viết trình bày tư duy kinh tế đã tồn tại từ lâu và nay đã chứng tỏ không còn phù hợp, là một trong những nguyên nhân cơ bản tạo ra những yếu kém nội tại của nền kinh tế. Có thể kể đến như tư duy về vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường đang là trở ngại không nhỏ đối với sự phát triển.

  pdf7p tociitocii 24-04-2020 6 0   Download

 • Cùng với chính sách cai trị của Pháp, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa thâm nhập mạnh mẽ vào Việt Nam làm biến đổi cấu trúc kinh tế – xã hội. Bài viết phân tích những tác động dẫn đến sự thay đổi tư duy kinh tế của người Việt Nam vào đầu thế kỉ XX.

  pdf13p vikiba2711 14-05-2020 13 0   Download

 • Sự ra đời của các think tank Ở nước nào cũng vậy, ở thời đại nào cũng vậy, nền kinh tế phát triển như thế nào suy cho cùng đều lệ thuộc vào mấy yếu tố cơ bản sau đây: - Những điều kiện thiên nhiên có sẵn trên xứ sở đó, bao gồm đất đai, tài nguyên, khí hậu và lực lượng lao động. Nếu không có những cánh đồng phù sa màu mỡ, với nắng, ẩm, nhiều ánh sáng, nhiều mưa... thì Việt Nam, Thái Lan khó có thể trở thành những cường quốc về lúa gạo. Nếu...

  pdf22p thanhminh1506 01-12-2009 519 208   Download

 • Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) vừa ra Nghị quyết về “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. Hội nghị nhận định: “Sau hơn 20 năm đổi mới, nước ta đã chuyển đổi thành công từ thể chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp trước đây sang thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. ...

  pdf6p xedapcam 05-05-2010 418 168   Download

 • Sự ra đời của các think tank Ở nước nào cũng vậy, ở thời đại nào cũng vậy, nền kinh tế phát triển như thế nào suy cho cùng đều lệ thuộc vào mấy yếu tố cơ bản sau đây: - Những điều kiện thiên nhiên có sẵn trên xứ sở đó, bao gồm đất đai, tài nguyên, khí hậu và lực lượng lao động.

  pdf23p transang3 28-09-2012 109 48   Download

 • KINH TẾ HỌC có thể định nghĩa là môn học nghiên cứu cách thức xã hội phân bổ các nguồn lực khan hiếm (có hạn) nhằm thỏa mãn ước muốn vô hạn. Ta xem xét những khả năng lựa chọn, tìm cách đánh giá lợi ích và chi phí dự kiến, và ra quyết định. Ta cũng tìm cách hiểu hậu quả của một số hành động, những hậu quả không được hiển nhiên ngay từ ban đầu. Hãy xét những ví dụ dưới đây (anh chị hãy nghĩ ra vài ví dụ của mình) về các chính sách...

  pdf8p tuyetson23 11-08-2010 136 45   Download

 • Hoàn cảnh lịch sử hình thành tư duy kinh tế của Hồ Chí Minh: Những năm 19541969 nằm trong giai đoạn mà nước ta phải tiến ...

  doc5p trongnhan_dav 10-10-2010 132 36   Download

 • Tham khảo bài viết 'giới thiệu về tư duy kinh tế', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p conrepcon 13-04-2012 92 24   Download

 • Kinh tế học phát triển bền vững sẽ từ bỏ tư duy kinh tế - một nội dung mới trong khoa học kinh tế

  pdf7p banhbeonhantom 29-07-2013 255 18   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 1 Giới thiệu chung về kinh tế học nhằm trình bày sơ lược về sự hình thành và phát triển của kinh tế học, 10 nguyên lý kinh tế học, tư duy kinh tế và các mô hình kinh tế tiêu biểu, phân tích thực chứng và chuẩn tắc.

  pdf54p small_12 11-06-2014 161 18   Download

 • Tham khảo sách 'tư tưởng kinh tế học', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p transang3 28-09-2012 81 7   Download

 • Bài viết Đổi mới thể chế để có tăng trưởng kinh tế cao, chất lượng và bền vững sau đây bao gồm những nội dung về đổi mới tư duy kinh tế khởi nguồn của đổi mới thể chế kinh tế, thực trạng thể chế kinh tế ở nước ta, giải pháp đổi mới thể chế kinh tế.

  pdf4p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 65 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tư duy kinh tế
p_strCode=tuduykinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2