intTypePromotion=1
ADSENSE

Tư duy quân sự

Xem 1-20 trên 2736 kết quả Tư duy quân sự
 • Bài báo trên cơ sở làm rõ một số vấn đề về kinh tế tư nhân, sự đổi mới tư duy của Đảng qua các Đại hội, hội nghị Trung ương, đặc biệt là những quan điểm mới mang tính đột phá của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay. Đây là những quan điểm mới, táo bạo tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân ngày càng phát triển trong thời kỳ mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 13 1   Download

 • Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế tư nhân. Trên cơ sở đó, tác giả vận dụng quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử của triết học Mác-Lênin làm cơ sở phương pháp luận để luận giải, phân tích vấn đề. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 9 1   Download

 • Chuyển đổi số đã đem lại nhiều thay đổi đáng kể trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra những lợi nhuận và tác động đến sự thay đổi về tư duy quản lý và cách thức hoạt động của hệ thống ngân hàng. Bài viết đề xuất hoàn thiện về các dấu hiệu có liên quan đến công nghệ cao làm cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự các hành vi mới phát sinh trong thời gian tới.

  pdf21p viindranooyi 09-05-2022 6 1   Download

 • Trong khoảng thời gian từ Đại hội VIII đến Đại hội IX, nhiều tư duy mới, quan điểm, chủ trương mới của Đảng về các vấn đề kinh tế được bổ sung, phát triển. Đó là sự kế thừa, bổ sung và hoàn thiện nhận thức của Đảng về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn này, Đảng lãnh đạo xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội và đã đạt được nhiều thành tựu.

  pdf5p viindranooyi 04-05-2022 8 1   Download

 • Việc giúp người học hiểu rõ sự khác biệt trong tư duy viết của người Việt và người Anh cũng như giúp người học luyện tập, thuần thục phong cách viết tiếng Anh đóng vai trò rất quan trọng. Bài viết đề cập đến khái niệm Tư duy tuyến tính (linear thinking) và việc áp dụng lối tư duy này trong kỹ năng viết tiếng Anh.

  pdf5p viindranooyi 04-05-2022 9 2   Download

 • Bài viết này đề cập đến quan điểm gắn lý luận với thực tiễn của Hồ Chí Minh và việc vận dụng quan điểm này trong giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương hiện nay.

  pdf6p viindranooyi 04-05-2022 8 2   Download

 • Gia đình có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự tồn tại và phát triển của xã hội. Tuy nhiên trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bên cạnh những thành quả kinh tế thị trường mang lại thì nhiều khó khăn, bất trắc đang gây ra sự bất ổn cho gia đình và xã hội. Bài viết này trên cơ sở nêu ra lý luận của Ăngghen về vấn đề gia đình đi đến phân tích sự vận dụng của Đảng ta trong công cuộc đổi mới.

  pdf5p viginnirometty 04-05-2022 12 1   Download

 • Bài báo này đề xuất việc nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật tra cứu ảnh về cây dược liệu theo nội dung sử dụng dấu hiệu nhị phân của ảnh như xác định véc tơ đặc trưng, biểu diễn và trích rút đặc trưng và tính độ tương tự nhằm hỗ trợ cho công tác tìm kiếm, nhận dạng và phát hiện về cây dược liệu. Đồng thời, đề xuất cài đặt ứng dụng thực nghiệm có sử dụng kỹ thuật tra cứu ảnh cây dược liệu vào phục vụ cho việc quản lý, khai thác và duy trì một cách có hiệu quả các nguồn cây dược liệu của Việt Nam.

  pdf5p wangziyi_1307 26-04-2022 1 0   Download

 • Đề tài này được xây dựng dựa trên phương pháp nghiên cứu phân tích đánh giá tổng hợp, phương pháp duy vật biện chứng phương pháp duy vật lịch sử phương pháp so sánh, trên cơ sở các lý luận cơ bản từ các số liệu thu được từ năm 1990 đến nay của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam để tìm ra những điểm đã đạt được và những vấn đề tồn tại trong hoạt động tiêu thụ của các doanh nghiệp công nghiệp từ đó đưa ra các đề xuất, giải pháp nhằm khắc phục và hoàn thiện công tác này.

  pdf42p badbuddy10 21-04-2022 18 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách Different - Khác biệt thoát khỏi bầy đàn cạnh tranh có kết cấu nội dung gồm chương 1: giới thiệu, tận tâm theo đuổi sự khác biệt, mở đầu, bầy đàn cạnh tranh, bản năng bầy đàn, nghịch lí của sự tiến bộ, ngành hàng mờ mịt. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf84p huyenhuyen0827 13-04-2022 15 1   Download

 • Ebook Cẩm nang tư duy phân tích phần 1 cung cấp những lý thuyết nền tảng thiết yếu cho sự phân tích, vạch ra 8 cấu trúc cơ bản hiện diện trong mọi tư duy. Sách còn liệt kê những bước đi cơ bản quan trọng nhất trong phân tích. Mời các bạn tham khảo.

  pdf50p redrose24 20-04-2022 3 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách Không Đến Một - bài học về khởi nghiệp hay cách xây dựng tương lai đưa ra một cái nhìn lạc quan về tương lai của sự tiến bộ và tư duy mới mẻ về đổi mới bắt đầu từ việc học cách đặt ra những câu hỏi đưa bạn đến những nơi không ngờ tới để tìm và tạo ra giá trị cho thế giới. Mời các bạn tham khảo!

  pdf133p redrose24 19-04-2022 4 0   Download

 • Chương trình tập luyện TDTT can thiệp phục hồi chức năng, hòa nhập cộng đồng cho trẻ tự kỷ được xây dựng với quan điểm, mục tiêu và các nội dung cụ thể. Nội dung Chương trình tập luyện được xây dựng theo hướng sử dụng bài tập thể chất để hoàn thiện các kỹ năng vận động cơ bản như: kỹ năng đi, chạy và thăng bằng; kỹ năng bò, trườn, trèo; kỹ năng nhảy, bật; kỹ năng ném, chuyền và bắt; kỹ năng vận động tinh, phối hợp tay - mắt sẽ giúp tác động can thiệp đến khả năng trao đổi chất, phát triển hệ thần kinh và khả năng tư duy.

  pdf7p vithales 19-04-2022 6 0   Download

 • Cuốn sách cung cấp thêm thông tin, tư liệu lịch sử, những câu chuyện đời thường của các anh hùng trong chiến đấu cũng như trong thời bình tại Lữ đoàn Đặc công hải quân 126. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

  pdf110p bakerboys01 07-04-2022 1 0   Download

 • Luận văn làm rõ sự đổi mới từng bước trong tư duy lý luận của Đảng, những thay đổi trong cơ chế chính sách đào tạo và đãi ngội trí thức của Nhà nước và quá trình bổ sung quan điểm, đường lối xây dựng đội ngũ trí thức (đổi mới nhận thức về vai trò, vị trí của trí thức, công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ trí thức trong các thời kỳ cách mạng mới).

  pdf183p badbuddy09 05-04-2022 4 1   Download

 • Nghiên cứu các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Định rất quan trọng. Nghiên cứu cho thấy có 7 yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp này gồm: Lương và phúc lợi, điều kiện làm việc, đào tạo và phát triển, quan hệ với đồng nghiệp, phong cách lãnh đạo, sự tự chủ trong công việc và sự ổn định trong công việc.

  pdf11p viplato 05-04-2022 3 0   Download

 • Cùng tham gia thử sức với “Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Thị Lựu” để nâng cao tư duy, rèn luyện kĩ năng giải đề và củng cố kiến thức Lịch sử căn bản nhằm chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp diễn ra. Chúc các em vượt qua kì thi học kì thật dễ dàng nhé!

  pdf2p wanglinkai_2005 30-03-2022 1 0   Download

 • Tham khảo và luyện tập với "Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Bắc Ninh" được TaiLieu.VN chia sẻ sau đây giúp bạn hệ thống kiến thức môn học một cách hiệu quả, đồng thời thời giúp bạn nâng cao khả năng tư duy, sáng tạo khi giải đề thi nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 2 sắp diễn ra. Chúc các bạn ôn thi đạt hiệu quả cao!

  doc3p wanglinkai_2005 30-03-2022 1 0   Download

 • Bài viết đưa ra quan điểm về mô hình tố tụng Việt Nam với việc lần đầu tiên ghi nhận tranh tụng là nguyên tắc trong luật tố tụng hình sự; làm rõ nội dung của nguyên tắc “tranh tụng trong xét xử được bảo đảm”; đánh giá sự thể hiện của nguyên tắc trong các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; chỉ ra điểm hạn chế trong quy định của Bộ luật từ đó đề xuất hoàn thiện pháp luật để xác định đúng phạm vi điều chỉnh của nguyên tắc, nhiệm vụ quyền hạn của thẩm phán cũng như thẩm quyền thu thập, bổ sung chứng cứ của tòa án nhằm bảo đảm thực thi nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng hình sự.

  pdf11p viottohahn 28-03-2022 4 0   Download

 • Cùng tham gia thử sức với Đề khảo sát chất lượng môn Lịch sử năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 305 để nâng cao tư duy, rèn luyện kĩ năng giải đề và củng cố kiến thức căn bản nhằm chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp diễn ra. Chúc các em vượt qua kì thi thật dễ dàng nhé!

  pdf4p nguyenhoanglinh1993 18-03-2022 4 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tư duy quân sự
p_strCode=tuduyquansu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2