Ub chứng khoán nhà nước

Xem 1-20 trên 60 kết quả Ub chứng khoán nhà nước
 • Từ xưa tới giờ, ngành địa ốc luôn luôn đem lại nguồn lợi đầu tư tốt đẹp. Đó là một lĩnh vực ẩn náu an toàn, nhất là khi thị trường biến động. Người ta cũng hay đầu tư vào bất động sản thay vì thị trường chứng khoán. Đầu tư vào bất động sản có nhiều lợi điểm, như tiền đầu tư mỗi tuần rất ít, trị giá tài sản tăng mạnh và sự an toàn cao độ của hình thức đầu tư này. Muốn thành công, phải có sẵn một kế hoạch.

  pdf4p bibocumi6 22-09-2012 48 17   Download

 • Quyết định số 5431/2001/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Thương nghiệp tổng hợp Quận 8 thành Công ty Cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Quận 8 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p hienthuc 17-10-2009 75 24   Download

 • Quyết dịnh số 941/2003/QĐ-UB về việc chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp của Công ty Rau quả thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p trieuhoang 17-10-2009 123 18   Download

 • Quyết định số 6205/QĐ-UB về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vận tải biển Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf4p hobichngoc 17-10-2009 41 8   Download

 • Quyết định số 5739/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Khách sạn Bông Sen thành Công ty cổ phần Khách sạn Bông Sen do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf4p hobichngoc 17-10-2009 59 7   Download

 • Quyết định số 5478/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Thương mại dịch vụ quận 3 thành Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ quận 3 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf4p hobichngoc 17-10-2009 81 6   Download

 • Quyết định số 5575/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Nhà máy Đay Indira Gandhi thành Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Xuất nhập khẩu Indira Gandhi do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf4p hobichngoc 17-10-2009 61 6   Download

 • Quyết định số 6203/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dịch vụ sản xuất Tiểu thủ công nghiệp Bình Tây thành Công ty cổ phần Dịch vụ sản xuất xuất nhập khẩu Bình Tây do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf5p hobichngoc 17-10-2009 55 6   Download

 • Quyết định số 6201/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Sàigòn thành Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Sàigòn do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf4p hobichngoc 17-10-2009 40 6   Download

 • Quyết định số 165/2004/QĐ-UB về việc: Quản lý chi phí thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf5p hobichngoc 17-10-2009 80 5   Download

 • Quyết định số 6209/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty Nhiếp ảnh Thành phố thành Công ty cổ phần Nhiếp ảnh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf4p hobichngoc 17-10-2009 44 5   Download

 • Quyết định số 6189/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Công trình giao thông quận 8 thành Công ty cổ phần Công trình giao thông quận 8 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p hobichngoc 17-10-2009 33 5   Download

 • Quyết định số 2254/2002/QĐ-UB Về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu nhựa Thành phố thành Công ty Cổ phần Nhựa Tân Tiến do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p trieuhoang 17-10-2009 52 5   Download

 • Chỉ thị số 26/2002/CT-UB về việc đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước của thành phố và tăng cường quản lý doanh nghiệp sau cổ phần hóa do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf6p trieuhoang 17-10-2009 66 5   Download

 • Quyết định số 935/2003/QĐ-UB về việc chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp của Công ty Xây dựng và Phát triển kinh tế quận 6 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p trieuhoang 17-10-2009 42 5   Download

 • Quyết định số 133/2003/QĐ-UB về việc mở tài khoản phát hành trái phiếu đô thị tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p trieuhoang 17-10-2009 32 5   Download

 • Quyết định số 101/2004/QĐ-UB về tổ chức lại Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf4p trieuhoang 17-10-2009 44 5   Download

 • Quyết định số 931/2003/QĐ-UB về việc chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp của Công ty Kinh doanh sản xuất Sài Gòn Daklak (Sadaco) do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p trieuhoang 17-10-2009 40 4   Download

 • Quyết định số 933/2003/QĐ-UB về việc chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp của Công ty Tư vấn Quy hoạch xây dựng và Dịch vụ phát triển đô thị do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p trieuhoang 17-10-2009 40 4   Download

 • Quyết định số 932/2003/QĐ-UB về việc chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp của Xí nghiệp Cấu kiện Lắp sẵn do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p trieuhoang 17-10-2009 48 4   Download

Đồng bộ tài khoản