intTypePromotion=1
ADSENSE

Ứng dụng của bài toán đối ngẫu

Xem 1-20 trên 33 kết quả Ứng dụng của bài toán đối ngẫu
 • Đây là tài liệu cung cấp về mối quan hệ giữa các bài toán đối ngẫu thông qua các định lý, các hệ quả, các ví dụ và bài tập điển hình. Giúp người đọc nắm rõ được kiến thức về bài toán đối ngẫu, mời các bạn tham khảo

  ppt33p emgaiphale 11-10-2013 360 38   Download

 • Bài toán quy hoạch toán học có vai trò quan trọng trong lý thuyết tối ưu và được nghiên cứu nhiều trong toán học ứng dụng và mô hình trong thời gian gần đây bởi nhiều nhà nghiên cứu. Cho trước một bài toán quy hoạch toán học với ràng buộc cân bằng, để nghiên cứu điều kiện tối ưu cấp một và tính đối ngẫu cho bài toán chúng tôi thiết lập bài toán đối ngẫu dạng Mond-Weir đối với bài toán này.

  pdf10p vineji2711 19-05-2020 10 0   Download

 • Chương này trình bày trình bày khái niệm đối ngẫu, các quy tắc đối ngẫu và giải thuật đối ngẫu. Đây là các kiến thức có giá trị trong ứng dụng vì nhờ đó có thể giải một quy hoạch tuyến tính từ quy hoạch tuyến tính đối ngẫu của nó.

  pdf18p trghieu 12-01-2011 527 172   Download

 • Chương này trình bày trình bày khái niệm đối ngẫu, các quy tắc đối ngẫu và giải thuật đối ngẫu. Đây là các kiến thức có giá trị trong ứng dụng vì nhờ đó có thể giải một quy hoạch tuyến tính từ quy hoạch tuyến tính đối ngẫu của nó.

  pdf18p whocarea 05-09-2016 68 3   Download

 • Chương này trình bày trình bày khái niệm đối ngẫu, các quy tắc đối ngẫu và giải thuật đối ngẫu. Đây là các kiến thức có giá trị trong ứng dụng vì nhờ đó có thể giải một quy hoạch tuyến tính từ quy hoạch tuyến tính đối ngẫu của nó.

  pdf18p thiendiadaodien_1 10-12-2018 48 2   Download

 • Luận văn được trình bày thành 3 chương. Chương 1 trình bày những kiến thức cơ bản về giải tích lồi, toán tử proximity và thuật toán tách tiến lùi. Chương 2 trình bày phương pháp đối ngẫu trong các bài toán biến phân khôi phục tín hiệu. Chương 3 trình bày những ứng dụng của phương pháp đối ngẫu trong các bài toán khôi phục tín hiệu.

  pdf64p change15 08-07-2016 32 2   Download

 • Từ những nhận định trên, người ta thấy rằng cần phải có những đổi mới cho khái niệm thuật toán. Người ta đã mở rộng hai tiêu chuẩn của thuật toán: tính xác định và tính đúng đắn. Việc mở rộng tính xác định đối với thuật toán đã được thể hiện qua các giải thuật đệ quy và ngẫu nhiên. Tính đúng của thuật toán bây giờ không còn bắt buộc đối với một số cách giải bài toán, nhất là các cách giải gần đúng. ...

  doc106p sakuraphuong 28-05-2013 92 18   Download

 • Đây là các kiến thức có giá trị trong ứng dụng vì nhờ đó có thể giải một quy hoạch tuyến tính từ quy hoạch tuyến tính đối ngẫu của nó. Nội dung chi tiết của chương này bao gồm : I- KHÁI NIỆM VỀ ĐỐI NGẪU 1- Đối ngẫu của quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc 2- Định nghĩa đối ngẫu trong trường hợp tổng quát 3- Các định lý về sự đối ngẫu a- Định lý 1 ( đối ngẫu yếu ) b- Định lý 2 c- Định lý 3 d- Định lý 4 ( sự đối...

  pdf18p muaythai7 26-10-2011 456 46   Download

 • Trong bài báo này, đề xuất thuật toán giải mã BPA (Belief Propagation Algorithm) cải tiến dựa trên tính chất đối ngẫu của mã khối tuyến tính. Thuật toán mới đề xuất thực hiện giải mã mềm với các ma trận kiểm tra tương đương ứng dụng cho mã Hamming, trong đó, các ma trận kiểm tra tương đương được xây dựng trên cơ sở sử dụng các từ mã đối ngẫu. Kết quả khảo sát cho thấy độ lợi của thuật toán giải mới tốt hơn từ 0.45 dB đến 0.5 dB so với thuật toán BPA truyền thống mà thời gian và độ phức tạp giải mã tăng không đáng kể.

  pdf9p thithizone1 18-07-2019 26 1   Download

 • Xí nghiệp sản xuất giấy có 3 phân xưởng. Do trang bị kỹ thuật khác nhau nên mức hao phí tre gỗ, axit để sản xuất một tấn giấy thành phẩm cũng khác nhau. Nguyên liệu Tre gỗ Axit: Số lượng tre gỗ có trong năm là 1.500.000 tấn, Axit là 100.000 tấn. Yêu cầu 1. Xây dựng mô hình sao cho tổng số giấy sản xuất trong năm của xí nghiệp là nhiều nhất. 2. Xây dựng mô hình bài toán đối ngẫu với mô hình toán của câu 1. 3. Tìm phương án tối ưu ứng với...

  pdf3p trghieu 12-01-2011 1386 301   Download

 • là, trước hết tìm cách giải bài toán đối ngẫu (chỉ với 5 biến), sau đó sẽ tìm được phương án tối ưu của bài toán gốc. Bài toán đối ngẫu: Max u = 4y1+3y2+ 4y3 với các ràng buộc ⎧ y 1 + y 2 + 2y 3 ≤ 3 ⎪ ⎨2y 1 + y 2 + y 3 ≤ 2 ⎪ y , y , y ≥ 0. ⎩ 1 2 3 Viết bài toán đối ngẫu dưới dạng chính tắc: Max u = 4y1+3y2+ 4y3 + 0y4 + 0y5 với các ràng buộc ⎧ y 1 + y 2 +...

  pdf19p rauchamkhoquet 29-05-2011 179 68   Download

 • Bài toán đối ngẫu và một số ứng dụng 1. Phát biểu bài toán đối ngẫu 1.1. Phát biểu bài toán Tương ứng với mỗi BTQHTT (còn gọi là bài toán gốc) có một bài toán đối ngẫu. Bài toán đối ngẫu của BTQHTT cũng là một BTQHTT. Như vậy, bài toán gốc và bài toán đối ngẫu của nó lập thành một cặp BTQHTT, tính chất của bài toán này có thể được khảo sát thông qua bài toán kia. Nhiều quy trình tính toán hay phân tích được hoàn thiện khi xem xét cặp bài toán trên trong mối...

  pdf37p thachthaoxanh 26-08-2011 153 56   Download

 • Tối ưu hóa là một bộ phận kiến thức cần thiết của nhà tổ chức, thiết kế kỹ thuật, điều hành công việc,… và ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Giáo trình nhằm mục đích nêu các khái niệm cơ sở và một số kết quả cơ bản của tối ưu hóa, nhằm trang bị những hành trang cần thiết cho các sinh viên của các trường kỹ thuật để tiếp xúc, ứng dụng và giải quyết các vấn đề liên quan trong tương lai.

  pdf58p hiepkhach_1006 23-11-2013 169 20   Download

 • Bài báo trình bày về lọc thích nghi sử dụng thuật toán toán bình phương cực tiểu đệ quy (RLS) và ứng dụng của nó để khử tạp trắng. Đây là một phương pháp mới để thu được tín hiệu sạch thay thế cho phương pháp ước lượng tín hiệu. Bộ lọc thích nghi RLS tự động cập nhật hệ số lọc để thích ứng với các tính chất thay đổi ngẫu nhiên và không biết trước của tín hiệu. Các kết quả mô phỏng trên Matlab chứng tỏ bộ lọc được xây dựng có khả năng khử tạp trắng rất tốt.

  pdf8p thithizone 16-07-2019 39 5   Download

 • Nội dung của đề tài nghiên cứu "Phân tích đáp ứng của profile cánh máy bay theo cách tiếp cận đối ngẫu" gồm các phần sau: Tổng quan về bài toán phân tích đáp ứng của thiết diện cánh, mô hình cơ học của thiết diện cánh chuyển động trong dòng khí, phát triển kỹ thuật đối ngẫu cho bài toán dao động phi tuyến.

  pdf130p hanh_tv26 03-04-2019 16 3   Download

 • Kết quả của công trình bao gồm: (1) Xây dựng mô hình mạng giao thông mở rộng, trong đó chi phí tại một nút không giống nhau với mọi đường đi qua nút đó, mà còn phụ thuộc vào tuyến đi đến và tuyến đi khỏi đỉnh đó, thậm chí có hướng còn bị cấm. (2) Xây dựng mô hình bài toán luồng cực đại đồng thời chi phí giới hạn trên mạng giao thông mở rộng và phát triển thuật toán xấp xỉ giải bài toán này trên cơ sở lý thuyết đối ngẫu trong quy hoạch tuyến tính và thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị mở rộng,...

  pdf11p viryucha2711 24-04-2019 27 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Xây dựng các mô hình nhiệt một nút, hai nút và nhiều nút với các mô hình tải nhiệt khác nhau tác động lên vệ tinh nhỏ trên quỹ đạo thấp của Trái đất. Tìm được nghiệm dưới dạng giải tích của các phương trình cân bằng nhiệt của vệ tinh bằng phương pháp tuyến tính hóa tương đương theo tiêu chuẩn đối ngẫu.

  pdf27p cotithanh000 07-10-2019 3 2   Download

 • Bài viết này trình bày việc ứng dụng thuật toán giải mã đối ngẫu và giải mã mềm cho các mã thành phần trong mã tích, điều này mang lại sự cải thiện độ phức tạp của thuật toán đáng kể so với các công bố trước, thúc đẩy khả năng ứng dụng mã tích trong hệ thống truyền tin số đảm bảo tính khả thi hơn so với các đề xuất trước đây với sự trả giá về chất lượng giải mã có thể chấp nhận được (từ 0,2 đến 0,5 dB).

  pdf7p visumika2711 17-07-2019 8 0   Download

 • Nghiên cứu nhằm tìm ra những nghiệm gần đúng của bài toán với sai số nghiệm nhỏ so với các nghiệm mô phỏng số trong trường hợp hệ đang xét có tính phi tuyến, thậm chí là phi tuyến mạnh. Việc triển khai nghiên cứu sẽ tạo ra khả năng thu được các kết quả mới chính xác hơn các kết quả đã biết, mở đường cho một cách tiếp cận mới trong nghiên cứu các kết cấu hàng không và vũ trụ.

  doc26p tamynhan0 04-07-2020 3 0   Download

 • Số lượng tre gỗ có trong năm là 1.500.000 tấn, Axit là 100.000 tấn. Yêu cầu 1. Xây dựng mô hình sao cho tổng số giấy sản xuất trong năm của xí nghiệp là nhiều nhất. 2. Xây dựng mô hình bài toán đối ngẫu với mô hình toán của câu 1. 3. Tìm phương án tối ưu ứng với mô hình toán ở câu 1. Từ đó suy ra số tấn giấy của mỗi phân xưởng cần sản xuất trong năm. 4. Áp dụng kết quả bài toán đối ngẫu để từ bảng đơn...

  pdf3p tieulac 26-11-2010 122 47   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ứng dụng của bài toán đối ngẫu
p_strCode=ungdungcuabaitoandoingau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2