intTypePromotion=1
ADSENSE

Ưu đãi đầu tư

Xem 1-20 trên 855 kết quả Ưu đãi đầu tư
 • Công văn 4291/TCT-CS về việc ưu đãi đầu tư

  doc1p 102010000111582 29-08-2009 441 40   Download

 • Nghị định về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê

  doc10p quynhtrang 19-08-2009 113 19   Download

 • Việt Nam là một quốc gia có thế mạnh về phát triển nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp không chỉ đảm bảo nhu cầu lương thực cho cả nước mà còn phục vụ xuất khẩu, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Bài viết đề cập những hạn chế, bất cập của pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về lĩnh vực này.

  pdf12p vihercules2711 26-03-2019 64 7   Download

 • Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh Quảng Trị để từ đó phân tích, đánh giá, tổng hợp nhằm tìm ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh Quảng Trị.

  pdf26p cotithanh321 06-08-2019 62 7   Download

 • Nội dung bài viết trình bày ưu đãi đầu tư của các tỉnh trong bối cảnh mở rộng phân cấp ở Việt Nam: "sáng kiến" hay "lợi bất cập hại"?. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết!

  pdf36p capheny 28-02-2020 15 2   Download

 • Tham khảo “Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư” dưới đây do TaiLieu.VN chọn lọc một cách kĩ lưỡng. Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin của cơ quan doanh nghiệp, nội dung đầu tư, số lao động sử dụng... Mời các bạn tham khảo!

  doc3p 1357kimanh 17-07-2018 44 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của các biện pháp ưu đãi đầu tư, thực trạng áp dụng pháp luật và chính sách ưu đãi đầu tư đối với các nhà đầu tư tại Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêngnhằm thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư của đất nước, khu vực, địa phương,từ đóđề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằmđẩy mạnh việc thu hút nguồn vốn đầu tư thông qua việc áp dụng có hiệu quả các biện pháp ưu đãi đầu tư tại tỉnh Quảng Ninh, đồng thờigóp phần hoàn thiện pháp luậtvề ưu đãi đầu tư tại Việt Nam.

  pdf90p viminnesota2711 08-01-2021 3 0   Download

 • Bài giảng Những điểm mới của Luật Đầu tư 2014 và định hướng xây dựng nghị định hướng dẫn giới thiệu tới các bạn về các nội dung được bổ sung trong Luật Đầu tư như bổ sung danh mục đầu tư, quy định áp dụng pháp luật đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, quy định về thủ tục thực hiện dự án đầu tư, quy định về góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, quy định về ưu đãi đầu tư, quy định về đầu tư ra nước ngoài.

  ppt64p thuytrang_8 21-09-2015 157 71   Download

 • Tài liệu tham khảo thông tư hưỡng dẫn thi hành Nghị định số 71/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê.

  pdf8p xedapdo 29-04-2010 134 23   Download

 • 71/2001/N§-CP Nghị định của chính phủ về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê

  pdf12p trinhnk 05-07-2010 98 19   Download

 • Chương 3 Hình thành, thẩm định, cấp giấy phép đầu tư thuộc bài giảng Đầu tư quốc tế trình bày về các nội dung lần lượt như sau: các hình thức đầu tư, các ưu đãi đầu tư, thẩm quyền chấp thuận và cấp phép đầu tư, hồ sơ đăng ký, thẩm định cấp phép đầu tư, quy trình đăng ký, thẩm định cấp phép đầu tư.

  pdf13p thin_12 23-07-2014 78 9   Download

 • Bài viết Định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới đưa ra những định hướng và giải pháp cho vấn đề này như hoàn thiện khung khổ pháp lý về đầu tư, sửa đổi chính sách ưu đãi đầu tư,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf3p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 37 2   Download

 • Luật Đầu tư 2014 và Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư đã đưa ra nhiều ưu đãi đầu tư, trong đó, các quy định ưu đãi về thuế thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư và doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tìm hiểu thông tư này qua nội dung bài viết.

  pdf2p bautroibinhyen15 09-02-2017 52 1   Download

 • Thông tư 22/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 146/1999/TT-BTC ngày 17/12/1999 của BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo NĐ 51/1999/NĐ-CP của CP quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10

  doc13p tuuyen 17-08-2009 83 8   Download

 • Thông tư 81/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

  doc2p kieuvinha321 11-09-2018 14 0   Download

 • Luật này quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

  doc29p meomeo 10-05-2009 1455 509   Download

 • Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam.

  doc27p lawcao 30-09-2009 540 166   Download

 • Luật này quy định về họa động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

  doc18p lawcao 21-09-2009 407 89   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài....

  doc37p jilkent 13-06-2010 144 32   Download

 • Phân tích các biện pháp tạo thuận lợi trong kinh doanh, đặc biệt là thực trạng hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài và các ưu đãi đầu tư tại Việt Nam. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục được những mặt còn hạn chế đó, để góp phần nâng cao hiệu quả thu hút FDI ở Việt Nam.

  pdf115p nine_12 22-02-2014 131 32   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ưu đãi đầu tư
p_strCode=uudaidautu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2