intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn xuôi dân tộc

Xem 1-20 trên 86 kết quả Văn xuôi dân tộc
 • Luận văn "Nghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn của Nguyễn Thị Thụy Vũ" mong muốn mang đến cách nhìn khoa học hơn trong vấn đề tiếp cận các tác phẩm văn xuôi của tác giả cũng như sự đóng góp nghệ thuật văn chương của nhà văn Thụy Vũ cho nền văn học dân tộc.

  pdf103p unforgottennight03 27-08-2022 14 1   Download

 • Văn học là tấm gương phản chiếu văn hóa dân tộc. Giá trị đích thực của văn học là ở chỗ nó phản ánh tất cả các vấn đề văn hóa, xã hội, vận mệnh, tiền đồ của dân tộc, phản ánh tinh thần của thời đại. Bài viết bàn về văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam qua các tác phẩm văn xuôi đương đại thời kỳ Đổi mới.

  pdf7p viericschmid 12-01-2022 14 3   Download

 • Luận văn là một công trình vận dụng lý thuyết tự sự còn khá mới mẻ ở Việt Nam để khảo sát sáng tác của một nhà văn dân tộc thiểu số; góp phần đánh giá phong cách tự sự dân gian như một yếu tố quan trọng làm nên giá trị đặc sắc trong tiểu thuyết của nhà văn Triều Ân; góp phần khẳng định chiều sâu của văn hoá, văn học dân gian như một mạch nguồn sáng tác, thúc đẩy sự phát triển của văn xuôi hiện đại.

  pdf111p closefriend08 27-11-2021 7 0   Download

 • Đề tài này giới thiệu một cách hệ thống về báo chí Phật giáo trước 1945. Trên cơ sở đó luận án sẽ trình bày, luận giải những vấn đề Phật học và văn học trên bộ phận báo chí ấy. Về Phật học, luận án sẽ trình bày các phương diện thế giới quan Phật giáo, tư tưởng đạo đức, quan hệ Phật giáo với dân tộc và đại chúng... Về văn học, luận án trình bày những giá trị đặc điểm nội dung, nghệ thuật của văn học Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn này qua các thể loại thơ, văn xuôi, dịch văn học.

  pdf265p closefriend10 22-11-2021 19 3   Download

 • Đề tài tài tập trung tìm hiểu đặc điểm sáng tác thiếu nhi của Xuân Quỳnh ở cả hai thể loại thơ và văn xuôi. Từ đó đề tài góp phần làm sáng tỏ những đóng góp độc đáo của Xuân Quỳnh về đề tài thiếu nhi, khẳng định phong cách, tài năng của Xuân Quỳnh trong nền văn học dân tộc.

  pdf121p closefriend10 22-11-2021 12 2   Download

 • Luận văn tìm hiểu, nghiên cứu đặc điểm tiểu thuyết của Nguyễn Hữu Tiến để chỉ ra cá tính sáng tạo đặc sắc nổi bật của nhà văn này, từ đó khẳng định đóng góp của nhà văn người Tày Nguyễn Hữu Tiến với thành tựu chung của văn xuôi các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại.

  pdf105p closefriend10 22-11-2021 20 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ đặc điểm nội dung và nghệ thuật trong truyện ngắn Vi Thị Kim Bình; trên cơ sở đó khẳng định những đóng góp đáng trân trọng của nhà văn Vi Thị Kim Bình với văn xuôi các dân tộc thiểu số thời kì hiện đại nói riêng và văn xuôi Việt Nam nói chung.

  pdf125p closefriend10 22-11-2021 9 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ các phương diện cơ bản, nổi trội trong các tác phẩm văn xuôi viết cho thiếu nhi của Đoàn Lư; từ đó khẳng định những đóng góp của nhà văn đối với văn học thiếu nhi và văn xuôi dân tộc thiểu số Việt Nam.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf128p closefriend10 22-11-2021 4 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm khẳng định ý nghĩa của truyện và ký La Quán Miên đối với cuộc sống và con người miền núi; khẳng định những đóng góp của nhà văn đối với văn xuôi dân tộc Thái nói riêng và văn xuôi dân tộc thiểu số nói chung; góp phần khẳng định một hướng nghiên cứu có ưu thế của Đại học Thái Nguyên: Nghiên cứu về văn học các dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf123p closefriend10 22-11-2021 7 0   Download

 • Luận án xác định mục đích nghiên cứu những phương diện cơ bản trong văn xuôi Trương Tửu, đặt văn xuôi Trương Tửu trong tiến trình phát triển của văn học hiện đại Việt Nam đầu thế kỷ XX để xác định những thành công và hạn chế (nếu có) của cây bút này, thấy được những đóng góp và vị trí của nhà văn trong nền văn học hiện đại của dân tộc.

  pdf176p closefriend10 22-11-2021 3 0   Download

 • Thông qua việc khảo sát, phân tích, đánh giá những đặc sắc ở một số phương diện nội dung và nghệ thuật của Tản văn Y Phương các tác giả chỉ ra những mạch nguồn cảm hứng và bản sắc văn hóa Tày đậm nét trong từng trang viết của Y Phương, từ đó khẳng định cá tính sáng tạo cùng đóng góp của Y Phương cho văn xuôi dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại nói riêng, và cho nền văn học Việt Nam hiện đại nói chung.

  pdf97p closefriend10 22-11-2021 11 0   Download

 • Luận văn giới thiệu về tiểu thuyết của Inrasara - mảng văn học còn ít người quan tâm và biết đến như một bộ phận của văn xuôi các dân tộc thiểu số nói chung và của tác giả này nói riêng; chỉ ra và phân tích làm rõ những đặc điểm cụ thể về nội dung và nghệ thuật trong tiểu thuyết của Inrasara. Qua đó góp phần khẳng định đóng góp đồng thời là những hạn chế của tác giả này trong bức tranh toàn cảnh về văn xuôi các dân tộc thiểu số nói riêng, tiểu thuyết đương đại Việt Nam nói chung.

  pdf123p closefriend10 22-11-2021 6 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu đánh giá đầy đủ và khách quan hơn về những thành công và hạn chế, về tiến trình vận động và phát triển cũng như đặc điểm của văn xuôi Yên Bái từ năm 1986 đến nay.Qua việc tiếp cận, tìm hiểu, nghiên cứu phê bình một cách cụ thể các tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ tiêu biểu sống và sáng tác trên mảnh đất quê hương Yên Bái với những đặc điểm cơ bản về nội dung và nghệ thuật để khẳng định sự đóng góp của văn học Yên Bái vào thành tựu của Văn học Việt Nam hiện đại.

  pdf106p legendoffei 07-08-2021 5 1   Download

 • Luận văn này nghiên cứu làm rõ những đặc điểm cơ bản về nội dung, nghệ thuật trong sáng tác văn xuôi của Linh Nga Niê Kdam và chỉ ra những đóng góp của nhà văn với văn học Tây Nguyên nói riêng, văn học dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf111p legendoffei 07-08-2021 6 1   Download

 • Bài nghiên cứu này mong muốn làm sáng tỏ mối quan hệ giữa văn học và văn hóa dân tộc. Qua đó thấy được sự cách tân mang tính bước ngoặt về tư tưởng và nghệ thuật trong thể truyền kỳ nói chung và Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ nói riêng trong quá trình tạo nên bản sắc, tiếng nói riêng của dân tộc trong văn học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf134p legendoffei 07-08-2021 5 3   Download

 • Cấu trúc của luận văn gồm phần Mở đầu, phần Kết luận, phần thư mục tài liệu tham khảo, phần Nội dung chính của luận văn được bố cục thành 3 chương: Chương 1 - Tổng quan về vấn đề căn tính dân tộc và tác phẩm Việt điện u linh, Lĩnh Nam chích quái; Chương 2 - Xác lập căn tính dân tộc qua sự đối kháng, giao lưu và tiếp nhận văn hoá Trung Hoa; Chương 3 - Xác lập căn tính dân tộc qua sự quay trở về với các yếu tố văn hoá bản địa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf101p legendoffei 08-08-2021 11 4   Download

 • Việc nghiên cứu đề tài Truyện ngắn dân tộc thiểu số Việt Nam đầu thế kỷ XXI từ góc nhìn văn hóa nhằm làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa văn học và văn hóa, dấu ấn và giá trị văn hóa trong truyện ngắn DTTS đầu thế kỷ XXI. Đồng thời khẳng định những đóng góp của truyện ngắn dân tộc thiểu số đầu thế kỷ XXI trên cả hai phương diện văn học và văn hóa. Mời các bạn tham khảo!

  pdf103p legendoffei 07-08-2021 11 1   Download

 • Đề tài Thế giới nhân vật trong văn xuôi Nguyễn Thi nhằm làm nổi bật sự phong phú về thế giới nhân vật và nét đặc sắc về nghệ thuật xây dựng nhân vật. Từ đó, muốn khẳng định chiều sâu tư tưởng, giá trị nhân văn và những đóng góp của nhà văn chiến sĩ Nguyễn Thi đối với nền văn học dân tộc. Mời các bạn tham khảo!

  pdf96p legendoffei 07-08-2021 11 1   Download

 • Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương: Chương 1 - Vài nét về văn xuôi dân tộc thiểu số và nhà văn nữ dân tộc Tày - Bùi Thị Như Lan; Chương 2 - Đặc điểm truyện ngắn Bùi Thị Như Lan nhìn từ phương diện nội dung; Chương 3 - Một số đặc điểm về nghệ thuật. Mời các bạn tham khảo!

  pdf113p legendoffei 07-08-2021 6 0   Download

 • Luận văn đi sâu nghiên cứu những đóng góp của văn xuôi viết cho thiếu nhi của một số tác giả dân tộc Tày từ góc độ nội dung như: Sự phản ánh thế giới thiên nhiên, tâm hồn trẻ em. Đánh giá về ý nghĩa, tác dụng của các tác phẩm văn xuôi viết cho thiếu nhi của một số tác giả dân tộc Tày đối với đời sống tinh thần của trẻ em. Mời các bạn tham khảo!

  pdf106p legendoffei 07-08-2021 7 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Văn xuôi dân tộc
p_strCode=vanxuoidantoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2