Vũ thị hương giang

Xem 1-20 trên 608 kết quả Vũ thị hương giang
 •  Bài giảng "Nhập môn tương tác người máy -  Chương 0" do TS. Vũ Thị Hương Giang biên soạn cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về môn học, mục tiêu môn học, các nội dung chính của môn học, yêu cầu đối với học sinh sinh viên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf9p doinhugiobay_05 01-12-2015 29 4   Download

 • Bài giảng "Chương 3: Các kỹ thuật xây dựng chương trình phần mềm" do TS. Vũ Thị Hương Giang biên soạn có cấu trúc gồm 5 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Kiến thức đại cương, làm việc với biến, viết mã chương trình hiệu quả, thiết kế chương trình, xây dựng hàm/thủ tục. Phần 1 trình bày các nội dung của 3 phần đầu tiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf105p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 21 4   Download

 • Bài giảng "Chương 5: Tinh chỉnh mã nguồn và xây dựng tài liệu chương trình" do TS. Vũ Thị Hương Giang biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chỉnh mã nguồn, xây dựng tài liệu chương trình. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf53p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 6 1   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng trung ương gồm 8 chương với các nội dung: tổng quan về Ngân hàng TW, nghiệp vụ phát hành tiền và điều tiết lưu thông tiền tệ, nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng TW, nghiệp vụ thị trường mở, nghiệp vụ quản lý ngoại hối, tổ chức hệ thống thanh toán qua ngân hàng, điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, hoạt động thanh tra giám sát của Ngân hàng TW.

  pdf198p qlngoc 14-05-2014 246 65   Download

 • Bài giảng "Nhập môn tương tác người máy -  Chương 1: Giới thiệu chung" cung cấp cho các bạn sinh viên các kiến thức: Định nghĩa  tương tác người máy, tính dùng được, cách tổ chức các hệ tương tác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf44p doinhugiobay_05 01-12-2015 29 6   Download

 •  Bài giảng "Nhập môn tương tác người máy -  Chương 3: Các dạng tương tác giữa con người và máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình tương tác, phương thức tương tác, ngữ cảnh tương tác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf59p doinhugiobay_05 01-12-2015 24 5   Download

 • Bài giảng "Nhập môn tương tác người máy -  Phần 3: Thiết kế giao diện tương tác người dùng - Máy tính (chương 1: Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm, nguyên tắc, các phương pháp thiết kế lấy người dùng làm trung tâm, thiết kế hợp tác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf88p doinhugiobay_05 01-12-2015 30 5   Download

 •  Bài giảng "Nhập môn tương tác người máy -  Chương 2: Các yếu tố then chốt trong tương tác người máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Con người (tổng quan, các kênh vào ra thông tin, trí nhớ con người và ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp, lập luận và giải quyết vấn đề), máy tính. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf72p doinhugiobay_05 01-12-2015 28 4   Download

 • Bài giảng "Nhập môn tương tác người máy -  Chương 1: Giới thiệu chung" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế là gì, thế nào là một thiết kế tốt và một thiết kế tồi, các nguyên tắc cho tính dùng được, quy trình thiết kế phần mềm, thiết kế tương tác là gì,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf32p doinhugiobay_05 01-12-2015 20 4   Download

 • Bài giảng "Nhập môn tương tác người máy -  Chương 2: Đặc tả yêu cầu người dùng" cung cấp cho người đọc các nội dung: Khái niệm, mô hình người dùng, các kiểu đặc tả, quy trình thiết kế tương tác,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf155p doinhugiobay_05 01-12-2015 18 4   Download

 • Quản lý hoạt động dạy học (HDDH) là những tác động của chủ thể quản lý vào HĐDH được tiến hành bởi GV, HS và sự hỗ trợ của các lực lượng giáo dục khác nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ dạy học. Chuyên đề: Quản lý hoạt động dạy học - TS. Trần Thị Hương trình bày khái quát về quản lý hoạt động dạy học: Khái niệm; nhiệm vụ; yêu cầu quản lý HDDH và quản lý hoạt động dạy của giáo viên.

  pdf9p missminh32 09-04-2014 401 117   Download

 • Bài giảng về Ngân hàng trung ương - Nguyễn Thị Minh Hương gồm 6 chương trình bày: Tổng quan về NHTW, điều hành Chính sách tiền tệ của NHTW, nghiệp vụ phát hành tiền và tổ chức điều hòa tiền mặt của NHTW, nghiệp vụ Thị trường mở của NHTW,... Cùng tham khảo nhé.

  ppt263p giangftb 08-05-2013 238 88   Download

 • Bài giảng Luật tố tụng dân sự: Chương 8 do Nguyễn Thị Hương biên soạn giúp các bạn biết được thủ tục sơ thẩm vụ án dân sự, từ đó, hiểu và có thể vận dụng được các quy định của pháp luật Việt Nam về việc khởi kiện, thụ lý, chuẩn bị giải quyết và tiến hanh một phiên tòa dân sự sơ thẩm.

  ppt62p ngochuong2002 30-03-2015 203 88   Download

 • Giáo trình Pháp luật Việt Nam đại cương của TS Vũ Thị Bích Hường cung cấp cho các bạn sinh viên nắm những vấn đề chung nhất về pháp luật, phân biệt được hiện tượng pháp luật với các hiện tượng xã hội khác. Nhận biết được những giá trị của pháp luật trong đời sống xã hội, trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi cá nhân và cộng đồng.

  pdf72p five_12 19-03-2014 145 51   Download

 • Thuật ngữ Quản trị được định nghĩa là quá trình điều phối các công việc để chúng có thể được hoàn thành với hiệu suất và hiệu quả cao nhất, bằng và thông qua những người khác

  pdf32p and_12 14-08-2013 42 10   Download

 • 1. Năng suất (Productivity) • Năng suất là số đơn vị đầu ra trên số giờ làm việc • Trong SE, năng suất có thể ước lượng bởi một số thuộc tính chia cho tổng số nỗ lực để phát triển: – Số đo kích thước (thí dụ số dòng lệnh) – Số đo chức năng (số chức năng tạo ra trên 1 khoảng thời gian ) SE-VI.2 1 11/1/2011 2. Các kỹ thuật ước lượng (Estimation Techniques) • Mô hình chi phí thuật toán: sử dụng các thông tin có...

  pdf15p hi67_hi68 28-11-2011 53 8   Download

 • Bài giảng "Chương 4: Các kỹ thuật kiểm tra tính đúng đắn và tính an toàn của chương trình phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Bẫy lỗi (error handling), lập trình phòng ngừa (defensive programming), kiểm thử (Testing), gỡ rối (Debugging). Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf128p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 30 4   Download

 • Bài giảng "Nhập môn tương tác người máy - Phần 3: Thiết kế giao diện tương tác người dùng - Máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm, các kỹ thuật thiết kế giao tiếp người dùng – máy tính, thiết kế hợp tác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf88p doinhugiobay_04 27-11-2015 18 4   Download

 • Bài giảng "Chương 3: Giải thuật và cấu trúc dữ liệu" giới thiệu tới người học các kiến thức đại cương về giải thuật và cơ sở dữ liệu, các giải thuật tìm kiếm, bài toán giải thuật và cấu trúc dữ liệu, độ phúc tạp của tính toán,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf40p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 22 2   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần của phần 1 bài giảng "Chương 3: Các kỹ thuật xây dựng chương trình phần mềm", phần 2 trình bày các nội dung của phần Các kỹ thuật thiết kế chương trình bao gồm các nội dung: Nguyên tắc chung khi tiết kế chương trình, thiết kế giải thuật, thiết kế dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf135p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 18 2   Download

Đồng bộ tài khoản