intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bộ văn bản luật về chính sách trợ giúp pháp lý

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 13 tài liệu

1.367
lượt xem
230
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

Bộ văn bản luật về chính sách trợ giúp pháp lý
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo đó, Kế hoạch đề ra 03 nhiệm vụ, với 15 hoạt động: - Nhiệm vụ thứ nhất: Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg, bao gồm 02 hoạt động: Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg; Rà soát, ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg. - Nhiệm vụ thứ hai: Triển khai các hoạt động để thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, gồm 10 hoạt động: Rà soát số lượng xã nghèo; Tổ chức việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho các đối tượng thụ hưởng chính sách theo các hình thức trợ giúp pháp lý: tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý;

Lưu

Tài liệu trong BST: Bộ văn bản luật về chính sách trợ giúp pháp lý

 1. LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ SỐ 69/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006

  pdf 21p 378 37

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

 2. Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg

  pdf 6p 299 110

  QUYẾT ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC XÃ NGHÈO GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

 3. Thông tư số 07/2008/TT-BTP về việc hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ Tư pháp ban hành

  pdf 19p 139 8

  Tham khảo tài liệu 'thông tư số 07/2008/tt-btp về việc hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 do bộ tư pháp ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Thông tư liên tịch số 52/TTLT/TP-TC-TCCP-LĐTBXH

  pdf 5p 112 10

  Thông tư liên tịch số 52/TTLT/TP-TC-TCCP-LĐTBXH về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách do Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Quyết định số 734/TTg ngày 06/09/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách...

 5. Quyết định số 734-TTg

  pdf 2p 72 5

  Quyết định số 734-TTg về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách do Thủ tướng chính phủ ban hành

 6. Thông tư số 07/2008/TT-BTP

  pdf 19p 75 5

  Thông tư số 07/2008/TT-BTP về việc hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ Tư pháp ban hành

 7. Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg

  pdf 4p 182 12

  Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

 8. Thông tư liên tịch 21/2002/TTLT-BNV-BTC-BTP

  pdf 3p 102 6

  Thông tư liên tịch 21/2002/TTLT-BNV-BTC-BTP về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người nghèo và đối tượng chính sách do Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp ban hành

 9. Thông tư liên tịch 21/2002/TTLT-BNV-BTC-BTP của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp

  doc 2p 88 6

  Thông tư liên tịch 21/2002/TTLT-BNV-BTC-BTP của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người nghèo và đối tượng chính sách

 10. Quyết định số 3888/QĐ-BTP

  pdf 8p 386 137

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2013 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2