intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

CÁC VĂN BẢN LUẬT BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 12 tài liệu

1.027
lượt xem
139
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

CÁC VĂN BẢN LUẬT BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy chế này quy định việc tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ vì Trường Sa thân yêu (sau đây gọi tắt là Quỹ) do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện đóng góp, ủng hộ Quỹ để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân ở quần đảo Trường Sa và các nhà dàn DKI (sau đây gọi tắt là quân, dân huyện Trường Sa). Những nội dung liên quan khác không quy định trong Quy chế này, thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Lưu

Tài liệu trong BST: CÁC VĂN BẢN LUẬT BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

 1. Quyết định số 07/2012/QĐ-KTNN

  pdf 25p 50 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 2. Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND

  pdf 2p 113 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN BÌNH TÂN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2009/QĐ-UBND NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

 3. Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND

  pdf 7p 53 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA HUYỆN NHÀ BÈ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2