intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

CÁC VĂN BẢN LUẬT VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 12 tài liệu

1.588
lượt xem
189
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

CÁC VĂN BẢN LUẬT VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy trình kiểm toán Các tổ chức tài chính – ngân hàng quy định trình tự, nội dung, thủ tục tiến hành các công việc của cuộc kiểm toán Các tổ chức tài chính – ngân hàng. Quy trình ban hành phù hợp với các quy định của Luật kiểm toán nhà nước, Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước, Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, chế độ của Nhà nước và thực tiễn hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước trong lĩnh vực kiểm toán Các tổ chức tài chính – ngân hàng.

Lưu

Tài liệu trong BST: CÁC VĂN BẢN LUẬT VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN

 1. Quyết định số 05/2007/QĐ-KTNN

  pdf 54p 114 13

  Quyết định số 05/2007/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy trình kiểm toán dự án đầu tư do Kiểm toán Nhà nước ban hành

 2. Quyết định số 1530/QĐ-KTNN

  pdf 10p 55 5

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CỦA CUỘC KIỂM TOÁN TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 3. Quyết định số 04/2012/QĐ-KTNN

  pdf 26p 111 17

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước; Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; Căn cứ Quyết định số 04/2007/QĐ-KTNN ngày 02/8/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước; Theo đề nghị của Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm...

 4. Quyết định số 02/2012/QĐ-KTNN

  pdf 35p 81 8

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 5. Quyết định số 05/2012/QĐ-KTNN

  pdf 56p 83 9

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 05/2012/qđ-ktnn', văn bản luật, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Quyết định Số: 03/2010/QĐ-KTNN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

  pdf 74p 203 35

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 7. Quyết định Số: 02/2010/QĐ-KTNN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

  pdf 87p 248 47

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 8. Quyết định Số: 01/2010/QĐ-KTNN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

  pdf 92p 223 60

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số: 01/2010/qđ-ktnn của kiểm toán nhà nước', văn bản luật, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Quyết định số 04/2007/QĐ-KTNN

  pdf 30p 156 19

  Quyết định số 04/2007/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước ban hành

 10. Quyết định số 1685/QĐ-KTNN

  pdf 10p 71 4

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH TIẾN HÀNH MỘT CUỘC THANH TRA CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2