intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 14 tài liệu

1.292
lượt xem
218
download

Đây là 14 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/14

MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công dân nước ngoài, người không quốc tịch đang thường trú tại Việt Nam và được cấp thẻ thường trú có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau: 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam. 2. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật VN; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc VN. 3. Biết tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng VN. 4. Đã thường trú ở VN từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch VN. 5. Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại VN. 6. Phải thôi quốc tịch nước ngoài. 7. Phải có tên gọi VN, và được ghi rõ trong Quyết định cho nhập quốc tịch VN.

Lưu

Tài liệu trong BST: MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

 1. Văn bản Luật về quốc tịch Việt Nam

  doc 16p 345 82

  Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công dân Việt Nam. Nguồn: www.vietlaw.gov.vn

 2. Quyết định số 1702/QĐ-CTN

  pdf 7p 46 2

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1702/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Quyết định số 1701/QĐ-CTN

  pdf 2p 41 2

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1701/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Quyết định số 1700/QĐ-CTN

  pdf 2p 46 2

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1700/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Quyết định số 1698/QĐ-CTN

  pdf 2p 40 2

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1698/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Quyết định số 1653/QĐ-CTN

  pdf 6p 41 5

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1653/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Quyết định số 1651/QĐ-CTN

  pdf 2p 57 4

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1651/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Quyết định số 1650/QĐ-CTN

  pdf 2p 45 5

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1650/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Quyết định số 1649/QĐ-CTN

  pdf 10p 42 2

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1649/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Quyết định số 1648/QĐ-CTN

  pdf 11p 36 4

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1648/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. Quyết định số 1647/QĐ-CTN

  pdf 3p 46 5

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1647/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 12. Quyết định số 1601/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

  pdf 4p 84 3

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1601/qđ-ctn về việc cho nhập quốc tịch việt nam do chủ tịch nước ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 13. Quyết định số 1138/2005/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

  pdf 4p 78 3

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1138/2005/qđ-ctn về việc cho nhập quốc tịch việt nam do chủ tịch nước ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 14. Quyết định số 1652/QĐ-CTN

  pdf 2p 41 3

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1652/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2