intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ NĂM 2012

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 13 tài liệu

1.682
lượt xem
246
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ NĂM 2012
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre tại Tờ trình số 27/TTr-KCN ngày 11 tháng 3 năm 2013 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 335/TTr-VPUBND ngày 19 tháng 3 năm 2013,

Lưu

Tài liệu trong BST: MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ NĂM 2012

 1. Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND

  pdf 2p 68 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 2. Quyết định số 2609/QĐ-UBND

  pdf 14p 80 6

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, LĨNH VỰC GIA ĐÌNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 3. Quyết định số 65/2012/QĐ-UBND

  pdf 3p 63 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH NINH THUẬN

 4. Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND

  pdf 2p 55 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 140/2004/QĐ-UB NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2004 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 5. Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND

  pdf 2p 61 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

 6. Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND

  pdf 2p 47 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

 7. Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND

  pdf 1p 56 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ BÃI BỎ VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

 8. Nghị quyết số 74/NQ-HĐND

  pdf 2p 38 2

  Tham khảo tài liệu 'nghị quyết số 74/nq-hđnd', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2