intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Những kiến thức cần biết về Kinh tế học quản lý

Chia sẻ: Le Anh Tuyet | Ngày: | 8 tài liệu

1.701
lượt xem
76
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Những kiến thức cần biết về Kinh tế học quản lý
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh tế học quản lý là môn học ứng dụng các lý thuyết kinh tế và các công cụ phân tích của khoa học để ra quyết định và đạt mục tiêu với hiệu suất cao nhất. Bộ sưu tập về các giáo trình, bài giảng môn Kinh tế học quản lý sẽ cũng cấp cho bạn những kiến thức cơ bản, cần thiết nhất để học tốt môn này.

Lưu

Tài liệu trong BST: Những kiến thức cần biết về Kinh tế học quản lý

 1. Bài giảng Kinh tế học quản lý

  ppt 206p 1580 354

  Kinh tế quản lý là môn khoa học về vận dụng lý thuyết kinh tế và các công cụ của khoa học ra quyết định về việc sử dụng (phân bổ) tối ưu các nguồn lực khan hiếm của một tổ chức.Kinh tế và Quản lý môi trường trang bị cho sinh viên các ngành kinh tế …

 2. GIÁO TRÌNH KINH TẾ QUẢN LÝ - CHƯƠNG 1

  pdf 16p 1355 215

  I. BẢN CHẤT VÀ PHẠM VI CỦA KINH TẾ QUẢN LÝ Trong phần này chúng ta xác định bản chất, chức năng của kinh tế quản lý và xem xét mối quan hệ của nó với lý thuyết kinh tế, khoa học ra quyết định và các lĩnh vực chức năng của hoạt động quản trị kinh doanh.

 3. GIÁO TRÌNH KINH TẾ QUẢN LÝ - CHƯƠNG 2

  pdf 13p 519 162

  Đây là một trong các chương quan trọng nhất của kinh tế học quản lý vì không một doanh nghiệp nào có thể tồn tại nếu như cầu đối với sản phẩm của nó là quá nhỏ hoặc không đủ. Chương này sẽ xem xét các lực lượng ảnh hưởng tới cầu của doanh nghiệp …

 4. GIÁO TRÌNH KINH TẾ QUẢN LÝ - CHƯƠNG 3

  pdf 21p 272 93

  I. HÀM SẢN XUẤT VÀ ĐƯỜNG ĐỒNG LƯỢNG 1. Hàm sản xuất và các tính chất của nó Sản xuất là việc sử dụng các loại hàng hoá và dịch vụ khác nhau gọi là đầu vào hoặc các yếu tố sản xuất, để tạo ra hàng hoá dịch vụ mới, gọi là đầu ra (hay sản phẩm).

 5. GIÁO TRÌNH KINH TẾ QUẢN LÝ - CHƯƠNG 4

  pdf 70p 384 144

  I. CÁC MÔ HÌNH CHÍNH THỐNG VỀ CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG 1. Phân tích cấu trúc thị trường Các doanh nghiệp sau khi xây dựng mục đích và xác định được các điều kiện về cầu và chi phí, khi xem xét cách thức đạt được các mục đích đó phải nghiên cứu cấu trúc …

 6. GIÁO TRÌNH KINH TẾ QUẢN LÝ - CHƯƠNG 5

  pdf 31p 321 129

  I. PHÂN TÍCH RỦI RO 1 Các trạng thái khác nhau của thông tin Có ba trạng thái khác nhau của thông tin. Thứ nhất là chắc chắn, nghĩa là người ra quyết định được thông tin trước một cách hoàn hảo về các kết quả của các quyết định của mình.

 7. GIÁO TRÌNH KINH TẾ QUẢN LÝ - CHƯƠNG 6

  pdf 24p 237 79

  Chương này đề cập đến việc phân tích các quyết định phi giá. Trước tiên là sự phân tích các thành phần của “cơ cấu marketing”. Tiếp theo là xem xét từng thành phần của cơ cấu. Sau đó là mức chi tiêu cho quảng cáo và khuếch trương; các quyết định về sản phẩm;

 8. GIÁO TRÌNH KINH TẾ QUẢN LÝ - CHƯƠNG 7

  pdf 14p 336 87

  I. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ĐA QUỐC GIA 1. Định nghĩa công ty đa quốc gia Hood và Young (1979) cho rằng công ty đa quốc gia có thể định nghĩa là: một công ty sở hữu (toàn bộ hay một phần), kiểm soát và quản lý các tài sản tạo ra thu nhập …

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2