intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tuyển chọn các chuyên đề quản lý dự án xây dựng dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo

Chia sẻ: Huỳnh Thị đê | Ngày: | 8 tài liệu

1.472
lượt xem
104
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Tuyển chọn các chuyên đề quản lý dự án xây dựng dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập tổng hợp các chuyên đề quản lý dự án xây dựng dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo để có thêm nhiều kiến thức và hiểu hơn về quá trình quản lý dự án xây dựng là như thế nào, hy vọng các bạn sẽ hài lòng với bộ sưu tập này.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển chọn các chuyên đề quản lý dự án xây dựng dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo

 1. Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  ppt 182p 279 75

  Luật xây dựng điều chỉnh các quan hệ trong hoạt động xây dựng giữa các tổ chức, cá nhân; quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng. Các tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ các quy định của Luật xây dựng. Trường hợp...

 2. Bài giảng Chuyên đề: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

  ppt 66p 230 40

  Bài giảng Chuyên đề: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm đấu thầu, hệ thống pháp lý về đấu thầu hiện hành, hoạt động đấu thầu trong chu kỳ dự án, các quy định cơ bản về đấu thầu và một số kiến thức khác.

 3. Chuyên đề 3: Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

  ppt 91p 190 37

  Trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng nhằm từng bước hội nhập với khu vực và quốc tế, chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng kể, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý dự án và đấu thầu lựa chọn các nhà thầu trong hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vấn đề hợp đồng và thanh quyết toán đang còn khoảng cách khá xa so với khu vực và quốc tế nếu không nói là tụt hậu đang gây nhiều trở ngại trong quá trình hội nhập và...

 4. Chuyên đề 4: Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình

  ppt 38p 254 59

  - Thi công được biểu hiện ở hai phương diện: phương diện kỹ thuật thực hiện và phương diện tổ chức thực hiện: + Phương diện kỹ thuật thi công chỉ ra những giải pháp kỹ thuật nào có thể sử dụng để thi công công trình đạt được chất lượng theo quy định. + Phương diện tổ chức sản xuất làm rõ: bằng phương án tổ chức sản xuất (SX) nào thì công trình được tạo ra vừa đảm bảo chất lượng quy định, vừa rút ngắn thời gian thi công (TC) và giảm chi phí xây lắp (XL). ...

 5. Chuyên đề 5: Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình

  ppt 93p 273 66

  Chất lượng không tự sinh ra; chất lượng không phải là 1 kết quả ngẫu nhiên, nó là kết quả của sự tác động của hàng loạt yếu tố có liên quan chặt chẽ với nhau. Muốn đạt được chất lượng mong muốn cần phải quản lý 1 cách đúng đắn các yếu tố này. Hoạt động quản lý trong lĩnh vực chất lượng được gọi là quản lý chất lượng. Phải có hiểu biết và kinh nghiệm đúng đắn về quản lý chất lượng mới giải quyết tốt bài toán chất lượng. ...

 6. Chuyên đề 6 : Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình

  ppt 147p 182 31

  a) Chi phí xây dựng bao gồm: chi phí XD các CT, hạng mục CT, chi phí phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ, chi phí san lấp mặt bằng XD, chi phí XDCT tạm, CT phụ trợ phục vụ TC, nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành TC; b) Chi phí thiết bị bao gồm: chi phí mua sắm thiết bị công nghệ, chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có), chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh, chi phí vận chuyển, bảo hiểm, thuế và các loại phí liên quan...

 7. Chuyên đề 7: Quản lý an toàn lao động, Môi trường xây dựng, quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

  ppt 54p 238 63

  Nội dung QLDA xây dựng bao gồm QL chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và môi trường XD (Kh. 1 điều 45, LXD) - Công trình xây dựng chỉ được khởi công khi có biện pháp để bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng (Mục 6, Điều 72, Luật XD);

 8. Chuyên đề 8 - Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng

  ppt 79p 218 41

  Phần I. THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ 1. Các yêu cầu và nguyên tắc thanh toán. 2. Kế hoạch thanh toán và điều kiện thực hiện thanh toán 3. Điều kiện thanh toán 4. Qui trình thanh toán và nguyên tắc kiểm soát thanh toán của kho bạc NN. 5. Hồ sơ và thủ tục thanh toán vốn đầu tư 6. Thời hạn và hình thức thanh toán 7. Thẩm quyền các chủ thể

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2