Âm nhạc - GIỚI THIỆU MỘT VÀI NHẠC CỤ DÂN TỘC(tiết 6)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
298
lượt xem
51
download

Âm nhạc - GIỚI THIỆU MỘT VÀI NHẠC CỤ DÂN TỘC(tiết 6)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhận biết được hình dáng các loại nhạc cụ dân tộc: đàn nhị, đàn tam, đàn tứ , đàn tì bà. Được nghe âm thanh 4 loại nhạc cụ dân tộc GV: treo tranh 4 loại nhạc cụ Gọi HS lên chỉ từng nhạc cụ và nói tên. Hỏi: em nào biết đàn nhị có mấy dây ? Đàn tam có mấy dây ? Đàn tứ có mấy dây ? Đàn tì bà có mấy dây? Em nào đã được nghe các âm thanh đó?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Âm nhạc - GIỚI THIỆU MỘT VÀI NHẠC CỤ DÂN TỘC(tiết 6)

  1. ÂM NH C(TC ) GI I THI U M T VÀI NH C C DÂN T C(ti t 6) I / M C TIÊU :Nh n bi t ư c hình dáng các lo i nh c c dân t c: àn nh , àn tam, àn t , àn tì bà. ư c nghe âm thanh 4 lo i nh c c dân t c II/ CHU N B : +Tranh nh 4 lo i nh c c . +Băng âm thanh (n u có) III/ HO T NG D Y H C: HO T NG C A TH Y HO T NG C A TRÒ 1 Ki m tra bài cũ: C l p hát bài : B n ơi l ng nghe. Hát ng thanh. 2 Bài m i: HS quan sát tranh. GV: treo tranh 4 lo i nh c c + àn nh có 2 dây. G i HS lên ch t ng nh c c và + àn tam có 3 dây. nói tên. + àn t và àn tì bà có 4 dây. H i: em nào bi t àn nh có m y dây ? àn tam có m y dây ?
  2. àn t có m y dây ? àn tì bà có m y dây? Em nào ã ư c nghe các âm thanh ó? GV; àn nh dùng vĩ kéo, ngư i bi u di n thư ng ng i trên gh , thân àn t trên ùi,c n àn hư ng th ng lên phía trên. àn nh cóâm thanh m m m i, HS l ng nghe. g n gi ng gi ng ngư i. HS tham gia trò chơi. + àn tam dùng móng g y vào Nghe âm s c oán tên nh c c dây,ngư i bi u i nthư ng ng i trên gh , thân àn t trên ùi, c n ànn m ngangho c hơi ch ch lên cao, àn tam cóâm thanh tươi sáng giòn giã. + àn tì bà dùng móng g y vào dây,thân àn thư ng t trên ùi ngư i bi u di n,c n àn ng th ng. àn tì bà thư ng do ph n bi u di n, àn có âm thanh trong tr o tươi sáng GV m băng cho HS nghe. T ch c trò chơi
  3. GV nh n xét ÂM NH C (TC ) ÔN T P2 BÀI HÁT EM YÊU HOÀ BÌNH -_B N ƠI L NG NGHE (ti t 7) I /M C TIÊU :H c sinh hát thu c l i2 bài hát. Bi t k t h pgõ m ho c múa ph ho . II/ CHU N B :Băng nh c III/ HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Ki m tra bài cũ: C l p hát. C l p hát l i bài Em yêu hoà bình 2 Bài m i: G i t ng t . t ng t trình bày bài hát Hát k t h p gõ m G i HS xung phong
  4. HS n hát HS nam t p hát nh c l i T t c hs v a hát v a gõ mtheo Các t thi hát phách. HS xung phong hát GV yêu c u t ng t hát Tương t như v y c hai bài Trò chơi:Hát theo yêu c u m i t c ra 1 hs yêu c u t b n hát câu có l i mà mình ưa ra;(ví d :dòng sông.Thì t kia ph i hát câu:Em yêu dòng sông hai bên b xanh th m, dòng nư c êm trôi l ng ng phù sa. ) T nào hát úng và nhanh là th ng GV nh n xét tuyên dương
  5. ÂM NH C (TC ) ÔN LUY N : TRÊN NG A TA PHI NHANH (ti t 8) I /M C TIÊU :HS hát úng giai i u bài hát Thu c l i bài hát. II/ CHU N B :B n nh c III/ HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Ki m tra bài cũ: 2 Bài m i: L p l ng nghe Cho HS nghe hát m u T p hát t ng câu. Hát n i 2 câu HS t p hát GV theo dõi ch a sai. Hát c bài. HS hát k t h p gõ m theo ti t t u l i ca. C ng c : T p kĩ nănghát i áp, chia l p
  6. thành 2 n a. N a l p hát : Trên ư ng g p gh nh N a l p hát: Ng a phi nhanh nhanh nhanh nhanh. Ti p t c cho n b n bè yêu m n/ TÀ câuT Qu c m hi n n h t bài c l phát hoà gi ng. GV g i t trình bày Nh n xét
Đồng bộ tài khoản