intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Chương 4 - Công và năng lượng

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

62
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chương 4 - Công và năng lượng trình bày về công và công suất, năng lượng, động năng, thế năng, cơ năng, trường hấp dẫn, dạng véc tơ của lực hấp dẫn, ứng dụng của luật hướng dẫn, hệ quả của lực hướng dẫn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 4 - Công và năng lượng

1.  Công'<br /> <br /> Công'và'Công'suất'<br /> <br /> !  Công'là'một'đại'lượng'dùng'để'đánh'giá'kết'quả'của'<br /> lực'tác'dụng'lên'một'vật'mà'kết'quả'là'gây'ra'chuyển'<br /> động'hay'làm'thay'đổi'trạng'thái'chuyển'động'của'<br /> vật'đó.'<br /> <br /> Chương'4'<br /> <br /> Công'và'Năng'lượng'<br /> <br /> !<br /> F<br /> <br /> 7/10/15'<br /> <br /> 1.  Công'<br /> <br /> Công'và'Công'suất'<br /> <br /> 7/10/15'<br /> <br /> 2.  Tính'chất'của'công'<br /> <br /> Công'và'Công'suất'<br /> <br /> !<br /> !  Định'nghĩa:'Gọi''''''là'lực'tác'dụng'lên'vật'và'kết'quả''<br /> F<br /> !<br /> d<br /> là'làm'vật'di'chuyển'một'quãng'đường'''''.'Công'của'<br /> !<br /> F<br /> lực'''','ký'hiệu'là'A,'được'định'nghĩa'là'tích'vô'hướng'<br /> !<br /> !<br /> F<br /> của'véc'tơ'lực'tác'dụng'''''và'véc'tơ'độ'dời'''''của'vật.'<br /> d<br /> !<br /> F<br /> !<br /> d<br /> α !<br /> '<br /> F//<br /> ! !<br /> '<br /> A = F ⋅ d = F ⋅ d ⋅ cos α = F// ⋅ d<br /> <br /> !  Đơn'vị:'Jun'(J).'1#J#=#1#N.m#<br /> <br /> 7/10/15'<br /> <br /> !  Công'là'một'đại'lượng'vô'hướng'<br /> !  Khi'α#=#0,'cosα#=#1'nên##A#=#F.d#<br /> !  Khi'α#=#90°,'cosα#=#0,#A#=#0'<br /> !  Nếu'd'='0'=>'A'='0.'<br /> !  Công'có'thể'âm'hay'hương'phụ'thuộc'vào'chiều'của'<br /> lực'tác'dụng'và'hướng'dịch'chuyển'của'vật.'<br /> !<br /> F<br /> <br /> α<br /> <br /> !<br /> F<br /> <br /> !<br /> d<br /> <br /> 0° < α < 90° ⇒ A > 0<br /> <br /> α<br /> <br /> !<br /> d<br /> <br /> 90° < α < 180° ⇒ A < 0<br /> 7/10/15'<br /> <br /> 3.  Công'toàn'phần'thực'hiện'trên'một'vật'<br /> Công'và'Công'suất'<br /> <br /> !<br /> ds<br /> !  Nếu'vật'di'chuyển'trên'quỹ'đạo'''''''''''''''''''''''''''''''''''''<br /> <br /> cong'bất'kỳ,'ta'chia'nhỏ'quỹ'đạo''''''''''''''''''''''''''''''''''<br /> !<br /> !<br /> B<br /> F<br /> ds<br /> thành'từng'quãng'đường'nhỏ'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<br /> A<br /> !<br /> ds<br /> sao'cho'quãng'đường'''''''đó'là''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<br /> thẳng'và'lực'tác'dụng'lên'vật'trên''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<br /> !<br /> toàn'bộ'quãng'đường'''''''là'không'đổi.'<br /> ds<br /> !<br /> ds<br /> dA<br /> !  Công'''''''thực'hiện'trên'quãng'đường'nhỏ'''''''bằng:'<br /> <br /> !  Do'đó,'công'thực'hiện'trên'toàn'bộ'quãng'đường'AB'<br /> là:'<br /> B<br /> B !<br /> !<br /> !<br /> dA = F ⋅ ds<br /> <br /> !<br /> A = ∫ dA = ∫ F ⋅ ds<br /> A<br /> <br /> A<br /> <br /> 7/10/15'<br /> <br /> 1.  Năng'lượng'là'đại'lượng'đặc'trưng'cho'mức'độ'<br /> vận'động'của'vật'chất.'Mỗi'dạng'vận'động'có'một'<br /> dạng'năng'lượng'tương'ứng.'<br /> 2.  Năng'lượng'là'một'hàm'của'trạng'thái.'Khi'vật'<br /> tương'tác'với'các'vật'khác'nó'sẽ'thay'đổi'trạng'<br /> thái'và'thay'đổi'(trao'đổi)'năng'lượng.'<br /> 3.  Năng'lượng'có'thể'được'truyền'từ'vật'này'sang'<br /> vật'khác'thông'qua'quá'trình'tương'tác'hoặc'có'<br /> thể'chuyển'hóa'từ'dạng'này'sang'dạng'<br /> 4.  Trong'chuyển'động'cơ'học'vật'trao'đổi'năng'<br /> lượng'bằng'cách'sinh'công'hay'nhận'công.'<br /> Năng'lượng'<br /> <br /> 7/10/15'<br /> <br /> 4.  Công'suất'<br /> <br /> Công'và'Công'suất'<br /> <br /> !  “Công'suất'là'tốc'độ'thực'hiện'công”.'<br /> !  Công'suất'trung'bình'<br /> !  Công'suất'tức'thời'<br /> <br /> Ptb =<br /> <br /> ΔA<br /> Δt<br /> <br /> !  Xét'trong'mối'liên'hệ'với'vật'chuyển'động'<br /> ΔA dA<br /> =<br /> Δt → 0 Δt<br /> dt<br /> <br /> P = lim<br /> <br /> !<br /> ! !<br /> dA ! ds ! !<br /> dA = F ⋅ ds ⇒ P =<br /> =F<br /> = F ⋅v<br /> dt<br /> dt<br /> J<br /> !  Đơn'vị:'Oát'(W)' 1W = 1<br /> s<br /> <br /> 7/10/15'<br /> <br /> 5.  Giả'thiết'khi'một'hệ'thay'đổi'trạng'thái'từ'trạng'<br /> thái'(1)sang'trạng'thái'(2),'thực'nghiệm'cho'thấy'<br /> Năng'lượng'<br /> <br /> 6.  Trong'đó'W1'và'W2'là'năng'lượng'của'hệ'ở'trạng'<br /> thái'(1)'và'(2),'A'là'công'mà'hệ'thực'hiện'<br /> 7.  Nếu'A'>'0'hệ'nhân'công,'A'
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2