Bài giảng đại cương hóa sinh học - Chương 10

Chia sẻ: Tran Le Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
290
lượt xem
113
download

Bài giảng đại cương hóa sinh học - Chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

.SỰ PHÂN GIẢI GLUCIDE Sự phân giải polysaccharide và disaccharide Sự oxy hóa monosaccharide: - Quá trình phân giải kỵ khí glucose - Quá trình phân giải hiếu khí glucose - Chu trình glyoxylate - Sự oxy hóa trực tiếp glucose .Sự phân giải polysaccharide và disaccharide 1. Sự thủy phân: quá trình phân giải có sự tham gia của nước và biến đổi thành các phân tử nhỏ hơn dưới tác dụng của nhiều loại enzyme tương ứng. α-amylase cắt lk α-D-glucosidic-1,4 có khả năng cắt khoảng giữa β-amylase cắt lk 1,4 nhưng cắt bắt đầu từ đầu không khử γ-amylase cắt lk...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng đại cương hóa sinh học - Chương 10

 1. Chương 10: SỰ TRAO ĐỔI GLUCIDE Sự phân giải Glucide Sinh tổng hợp Glucide
 2. SỰ PHÂN GIẢI GLUCIDE Sự phân giải polysaccharide và disaccharide Sự oxy hóa monosaccharide: - Quá trình phân giải kỵ khí glucose - Quá trình phân giải hiếu khí glucose - Chu trình glyoxylate - Sự oxy hóa trực tiếp glucose
 3. Sự phân giải polysaccharide và disaccharide 1. Sự thủy phân: quá trình phân giải có sự tham gia của nước và biến đổi thành các phân tử nhỏ hơn dưới tác dụng của nhiều loại enzyme tương ứng. α-amylase cắt lk α-D-glucosidic-1,4 có khả năng cắt khoảng giữa β-amylase cắt lk 1,4 nhưng cắt bắt đầu từ đầu không khử γ-amylase cắt lk 1,4 và cắt dây nối 1,6 trong amylopectin và glycogen
 4. Sự phân giải polysaccharide và disaccharide
 5. Sự phân giải polysaccharide và disaccharide 2. Phosphorolysis: Quá trình tạo glucose-1-P nhờ enzyme phosphorylase với sự hiện diện của ion phosphate. Phosphoryl-phân khác với sự thủy phân lk glucosidic là năng lượng giải phóng được dùng cho sự tạo lk ester trong glucose-1-P.
 6. Sự oxy hóa monosaccharide Bản chất: bao gồm các phản ứng oxy hóa khử sinh học được thực hiện bởi một loạt các enzyme có trong ty thể. Xảy ra theo 2 hướng chính tùy thuộc vào điều kiện không có hay có oxy
 7. Sự oxy hóa monosaccharide Quá trình phân giải kỵ khí glucose ( glycolys, quá trình Embden-Meyerhof-Parnas, đường phân) Quá trình phân giải hiếu khí glucose Chu trình glyoxylate Chu trình pentose phosphate
 8. Quá trình phân giải kỵ khí glucose Glycolys
 9. Quá trình phân giải kỵ khí glucose Glycolys
 10. Quá trình phân giải kỵ khí glucose Chu trình Cori ( đường phân ở cơ): Đường phân ở hồng cầu: Sự điều hòa quá trình đường phân:
 11. Quá trình phân giải hiếu khí glucose Chu trình Krebs
 12. Quá trình phân giải hiếu khí glucose Chu trình Krebs Năng lượng oxy hóa trong chu trình Krebs:
 13. Quá trình phân giải hiếu khí glucose Chu trình Krebs Sự điều hòa chu trình Krebs:
 14. Chu trình glyoxylate
 15. Chu trình pentose phosphate
 16. Chu trình pentose phosphate
 17. SINH TỔNG HỢP GLUCIDE 1. Sự tổng hợp sacchride đơn giản. • Quá trình quang hợp Chu trình Calvin ( chu trình C3) Chu trình Hatch – Slack ( chu trình C4) Con đường cố định CO2 ở thực vật CAM 2. Tổng hợp glucose ( gluconeogenesis)
 18. Quá trình quang hợp
 19. Chu trình Calvin
 20. Sự tổng hợp đường và tinh bột ở tế bào thực vật

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản