Bài giảng đại cương hóa sinh học - Chương 8

Chia sẻ: Tran Le Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
313
lượt xem
99
download

Bài giảng đại cương hóa sinh học - Chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 8: CÁC HỢP CHẤT CÓ NGUỒN GỐC THỨ CẤP Tannin Các acide hữu cơ Glycoside Alkaloid Terpen Cao su và nhựa kết .TANNIN 1. Các tannin có thể thủy phân được: .TANNIN 2. Tannin không thể thủy phân được: Bao gồm catechin và gallocatechin. Hai chất này khi phản ứng với gallic acide sẽ tạo catechingallate và gallocatechingallate .CÁC ACIDE HỮU CƠ 1. Citric acide 2. Malic acide 3. Oxalic acide 4. Tatric acide .GLYCOSIDE 1. S – glycoside 2. N – glycoside 3. C – glycoside 4. O - glycoside...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng đại cương hóa sinh học - Chương 8

 1. Chương 8: CÁC HỢP CHẤT CÓ NGUỒN GỐC THỨ CẤP Tannin Các acide hữu cơ Glycoside Alkaloid Terpen Cao su và nhựa kết
 2. TANNIN 1. Các tannin có thể thủy phân được:
 3. TANNIN 2. Tannin không thể thủy phân được: Bao gồm catechin và gallocatechin. Hai chất này khi phản ứng với gallic acide sẽ tạo catechingallate và gallocatechingallate
 4. CÁC ACIDE HỮU CƠ 1. Citric acide 2. Malic acide 3. Oxalic acide 4. Tatric acide
 5. GLYCOSIDE 1. S – glycoside 2. N – glycoside 3. C – glycoside 4. O - glycoside
 6. GLYCOSIDE
 7. ALKALOID 1. Hordenine:
 8. ALKALOID 2. Ricinin:
 9. ALKALOID 3. Piperin:
 10. ALKALOID 4. Atropin:
 11. ALKALOID 5. Cocaine:
 12. ALKALOID 6. Morphin:
 13. ALKALOID 7. Cafein:
 14. ALKALOID 8. Nicotin:
 15. TERPEN 1. Limonen:
 16. TERPEN 2. Cimol:
 17. TERPEN 3. Terpinene:
 18. TERPEN 4. Xivestren:
 19. TERPEN 5. Pinen:
 20. TERPEN 6. Menthol:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản