intTypePromotion=3

Bài giảng Du lịch bền vững (Sustainable tourism) - Chương 1: Khái quát về Du lịch bền vững

Chia sẻ: Bình Bình | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
39
lượt xem
11
download

Bài giảng Du lịch bền vững (Sustainable tourism) - Chương 1: Khái quát về Du lịch bền vững

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 khái quát về Du lịch bền vững. Sau khi học xong chương 1, người học có thể: Nắm vững khái niệm du lịch và du lịch bền vững, trình bày được các loại hình du lịch bền vững và các hợp phần của du lịch bền vững, trình bày được các tác động tích cực/tiêu cực của du lịch lên các yếu tố sinh thái tự nhiên; lên hệ xã hôi-nhân văn và lên nền kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Du lịch bền vững (Sustainable tourism) - Chương 1: Khái quát về Du lịch bền vững

L/O/G/O<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Du lịch bền vững<br /> (SUSTAINABLE TOURISM)<br /> Bộ môn: Quản trị dịch vụ KSDL<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> Khoa: Khách sạn – Du lịch<br /> <br /> MỤC TIÊU HỌC PHẦN<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> - Trang bị kiến thức cơ bản<br /> về du lịch bền vững cho sinh<br /> viên.<br /> - Tạo kỹ năng chuyên môn:<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> - Triển khai chính sách PT<br /> DLBV<br /> - Đánh giá tính bền vững của<br /> DL<br /> - Kỹ năng làm việc nhóm, báo<br /> cáo, trình diễn…<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> NỘI DUNG HỌC PHẦN<br /> Khái quát về DLBV<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> 1.<br /> <br /> TM<br /> <br /> Nguyên tắc và chính sách phát triển DLBV<br /> <br /> _T<br /> <br /> Đánh giá tính bền vững của du lịch và sự tham gia của<br /> cộng đồng vào phát triển DLBV<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> Du lịch bền vững ở các vùng sinh thái nhạy cảm<br /> Du lịch sinh thái và du lịch có trách nhiệm<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> D<br /> <br /> • TLTK chính<br /> <br /> • TLTK khuyến khích<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> – [1]. Nguyễn Đình Hoè - Vũ Văn Hiếu (2001), Du<br /> lịch bền vững, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.<br /> – [2]. Phạm Trung Lương (2002), Du lịch sinh<br /> thái – những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt<br /> Nam, NXB Giáo dục.<br /> – Website www.vietnamtourism.gov.vn<br /> – Website www.esrt.vn<br /> www.themegallery.com<br /> <br /> HƢỚNG DẪN THẢO LUẬN<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> • Các nhóm thảo luận hoàn thành 1 clip hoặc<br /> 1 bài thuyết trình về một địa điểm du lịch<br /> trong đó:<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> – Giới thiệu về địa điểm du lịch: địa hình, địa lý,<br /> đặc trưng…<br /> – Thực trạng phát triển du lịch tại địa điểm nhóm<br /> lựa chọn<br /> – Biện pháp phát triển du lịch bền vững<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản