Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 4 - GV. Nguyễn Quốc Trung

Chia sẻ: Ghdrfg Ghdrfg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
51
lượt xem
5
download

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 4 - GV. Nguyễn Quốc Trung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chương 4 Tổ chức bộ máy kế toán thuộc bài giảng Nguyên lý kế toán trình bày về mục đích và yêu cầu của tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa, các nhân tố chi phối đến tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa, nội dung tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 4 - GV. Nguyễn Quốc Trung

  1. Hệ thống thông tin kế toán Học Phần Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa GV. Nguyễn Quốc Trung Chương 4 Tổ chức bộ máy kế toán 2 Mục tiêu chương Sau khi kết thúc chương, SV có thể: − Lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với DN − Nắm bắt cách thức xây dựng cơ cấu phòng kế toán − Bố trí nhân sự và phân công công tác cho phòng kế toán − Định hướng phân quyền truy cập trên phần mềm kế toán 3 1
  2. Nội dung • Mục đích và yêu cầu của tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa • Các nhân tố chi phối đến tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa • Nội dung tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa • Tổ chức đánh giá hệ thống 4 Nội dung tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa Tổ chức sử dụng phần mềm Tổ chức đánh Tổ chức bộ máy giá, lựa chọn kế toán phần mềm kế toán Tổ chức hệ thống báo cáo - cung cấp thông tin kế toán Xây dựng chính sách kế toán áp dụng cho DN 5 2.3 Tổ chức bộ máy kế toán Tổ chức bộ máy kế toán Tổ chức hệ thống báo cáo - cung cấp thông tin kế toán Xây dựng chính sách kế toán áp dụng cho DN 6 2
  3. 2.3 Tổ chức bộ máy kế toán Bộ máy kế toán Hình Phân thức tổ quyền Yêu cầu Căn cứ chức và truy cập tổ chức cơ cấu hệ nhân sự thống 7 2.3.1 Yêu cầu của bộ máy kế toán Yêu cầu của bộ máy kế Tổ chức và phân Nhân sự toán công công tác Quản lý và kiểm soát 8 2.3.1.1 Nhân sự • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ • Đạo đức nghề nghiệp 9 3
  4. 2.3.1.2 Tổ chức và phân công công tác • Đảm bảo việc ghi nhận, xử lý và cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời • Đảm bảo công bằng trong khối lượng công việc cho mỗi nhân viên kế toán • Đảm bảo mối quan hệ chỉ đạo, báo cáo được thông suốt 10 2.3.1.3 Quản lý và kiểm soát • Cơ cấu tổ chức quản lý trong bộ phận kế toán • Yêu cầu kiểm soát 11 2.3.2 Căn cứ tổ chức bộ máy kế toán Đặc điểm và định hướng Cơ cấu tổ Khối lượng ứng dụng chức quản công việc CNTT lý của DN kế toán trong công tác quản lý của DN Căn cứ tổ chức bộ máy kế toán 12 4
  5. 2.3.2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý của DN • Quy mô của DN và các đơn vị trực thuộc • Cơ cấu các bộ phận phòng ban trong DN • Cơ cấu tổ chức bộ phận tài chính kế toán 13 2.3.2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý của DN • Cơ cấu tổ chức bộ phận tài chính kế toán Giám đốc tài chính Kiểm soát viên BP BP BP BP BP Tín dụng Tài vụ Kế toán Tài chính PT-TK Kế toán tại Bộ phận/ Bộ phận/ các đơn vị phần hành phần hành kế … trực thuộc kế toán toán 14 2.3.2.2 Khối lượng công việc kế toán • Cung cấp đầy đủ thông tin kế toán theo yêu cầu • Theo dõi ghi chép các ĐTKT và ĐTQLCT • Xử lý hệ thống chứng từ kế toán • Khối lượng dữ liệu cần nhập liệu, xử lý, hạch toán trên hệ thống tài khoản khi phát sinh NVKT • Lập và gửi báo cáo kế toán theo quy định 15 5
  6. 2.3.2.3 Đặc điểm và định hướng ứng dụng công nghệ thông tin • Đặc điểm hệ thống trang thiết bị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật của DN • Định hướng ứng dụng CNTT trong công tác quản lý − Sử dụng phần mềm kế toán − Ứng dụng ERP 16 2.3.3 Hình thức tổ chức và cơ cấu nhân sự trong bộ máy kế toán Câu hỏi 1: • Có những hình thức tổ chức bộ máy kế toán nào? Câu hỏi 2: • Tổ chức cơ cấu phòng kế toán như thế nào? 17 2.3.3.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán Câu hỏi 1: Các hình thức tổ chức bộ máy kế toán: • Tập trung • Phân tán • Vừa tập trung vừa phân tán 18 6
  7. 2.3.3.2 Tổ chức cơ cấu phòng kế toán Câu hỏi 2: • Có 2 hướng tiếp cận − Tiếp cận theo quá trình xử lý các đối tượng kế toán − Tiếp cận theo chu trình nghiệp vụ • DN có thể chọn 1 trong 2 hướng hoặc kết hợp cả hai cách nhằm xây dựng các phần hành khoa học, hợp lý và hiệu quả 19 2.3.3.2 Tổ chức cơ cấu phòng kế toán • Tiếp cận theo quá trình xử lý các ĐTKT − Các phần hành kế toán được phân chia và đặt tên theo đối tượng kế toán Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán tiền mặt TGNH NPT TSCĐ … 20 2.3.3.2 Tổ chức cơ cấu phòng kế toán • Tiếp cận theo chu trình nghiệp vụ − Các phần hành kế toán được xây dựng theo hoạt động kinh doanh hay theo chu trình nghiệp vụ Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán Kế toán Kế toán bán hàng mua hàng thanh toán … … 21 7
  8. 2.3.3.3 Phân công công tác Câu hỏi 3: • Như thế nào là khoa học, hợp lý và hiệu quả? Trình bày công việc cho từng phần hành ra sao? Câu hỏi 4: • Phân công công tác như thế nào? 22 2.3.3.3 Phân công công tác Ví dụ: Tiến hành phân công công tác cho từng phần hành kế toán STT Họ tên nhân viên Công việc Ghi chú 1 Lê Mộng Mơ Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp/ Phó phòng kế toán 2 Vũ Bất Cẩn Kế toán chi phí kinh doanh 3 Tôn Thất Đức Kế toán tiền Trần Trọng Tiền Kế toán mua hàng Nhà cung cấp 4 trong nước 5 Phan Phiêu Lưu Kế toán mua hàng Nhập khẩu … … … … 23 2.3.4 Phân quyền truy cập hệ thống • Cơ sở phân quyền − 3 nhóm chức năng của phần mềm: khai báo ban đầu, nhập liệu, cung cấp thông tin − Quan điểm về kiểm soát hệ thống − Trình độ và phẩm chất của nhân viên kế toán − Đặc điểm môi trường CNTT của DN 24 8
  9. 2.3.4 Phân quyền truy cập hệ thống • Quy ước khi viết tắt đối với các quyền truy cập − Xem – Read R − Thêm – Write W − Sửa – Edit E − Xóa – Delete D − In – Print P 25 2.3.4 Phân quyền truy cập hệ thống • Trình bày Chức năng Chức năng khai báo ban Chức năng báo cáo nhập liệu Tên Tên đầu nhân đăng Nhập Báo Báo viên nhập Thông Sổ Danh Nhập số cáo cáo tin kế mục số dư phát tài quản chung toán sinh chính trị … 26 27 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản