intTypePromotion=3

Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 0 - ĐH Công nghiệp

Chia sẻ: Phong Phong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
34
lượt xem
7
download

Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 0 - ĐH Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên được trang bị những kiến thức liên quan đến các hệ thống thống tin tài chính ngân hàng, ứng dụng được các kỹ năng liên quan đến nội dung đã giới thiệu trong học phần.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 0 - ĐH Công nghiệp

  1. TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG BÀI GIẢNG MÔN:
  2. 1.Tên môn học: HỆ THỐNG THÔNG TIN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 2.Mã số môn học: 1108446  3. Số tín chỉ: 3(1,2,5) 4. Trình độ: Dành cho SV cao đẳng, đại học. 5. Phần bổ thời gian - Lên lớp: 15 tiết - Thực hành: 30 tiết - Tự học: 75 tiết 6. Điều kiện tiên quyết: 2108440(a)  7.1 Mục tiêu của môn học: Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên được trang bị những kiến  thức liên quan đến các hệ thống thống tin tài chính ngân hàng,  ứng  dụng  được  các  kỹ  năng  liên  quan  đến  nội  dung  đã  giới  thiệu trong học phần. 
  3. 7.2 Chuẩn đầu ra: Về mặt kiến thức + Nắm những kiến thức cơ bản về thông tin. + Nắm vững kiến thức hệ thống thông tin tài chính ngân hàng, các dịch vụ ngân hàng điện tử. Về mặt kỹ năng + Ứng dụng được các dịch vụ của ngân hàng điện tử. + Thực hành được các bài tập tài chính điện tử trên Excel. Về mặt phẩm chất đạo đức + Tự tin, cầu thị, thể hiện đạo đức nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp, trung thực, có trách nhiệm, chuyên nghiệp trong công việc + Đoàn kết, hỗ trợ đồng nghiệp + Tôn trọng, bảo vệ lợi ích của tập thể, xã hội.
  4. 8. Mô tả vắn tắt học phần: Hiểu và vận dụng được hệ thống thông tin, quản lý hệ thống thông tin ngành tài chính ngân hàng. Hiểu biết biết về chứng thư điện tử, dịch vụ ATM Online, eBanking, ePayment, bảo mật. . Lập báo cáo tài chính điện tử của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp. Ứng dụng kiến thức thông tin trong lập báo cáo. Ứng dụng các bài tập báo cáo điện tử trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng.
  5. 9. Nhiệm vụ của sinh viên: - Dự lớp: lý thuyết trên 75%, thực hành bắt buộc 100% - Bài tập: trên lớp, phòng thực hành và ở nhà - Dụng cụ và tài liệu: giáo trình, máy vi tính…
  6. 9. Tài liệu tham khảo: -Sách, giáo trình chính: [1]. Bài giảng Hệ Thống Thông Tin Tài Chính – Ngân Hàng, Khoa Tài Chính Ngân Hàng. - Tài liệu tham khảo: [1] Managing Information Technology, E. Wainright Martin - Carol V.Brown - Daniel W. DeHayes Jeffrey A. Hoffer – William C. Perkins, International Edition. [2] Sách: Ứng dụng Excel trong phân tích, Đầu tư và Tài chính, Đỗ Thiên Anh Tuấn. [3] Nacy Russo, Brian Fitzgerald, Eric Stolterman “Information Systems Development: Methods-in-Action”, McGraw-Hill, 2002. [4] Avison, D.E. & Fitzgerald, G. “Information Systems Development: Methodologies, Techniques and Tools”, 4th Edition, McGraw-Hill, London, 2006.
  7. - Tài liệu tham khảo: [5]. PGS.,TS Phan Thị Cúc, ThS Đòan Văn Huy, ThS Trần Duy Vũ Ngọc Lan, Hệ thống thông tin Tài chính Ngân hàng, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Lý thuyết và bài tập. [6] Cheol S Eun – Bruce G Resnick, International Financial Managerment, The McGraw-Hill Companies. [7] Williams / Haka / Bettner / Carcello, Financial & Managerial Accounting, McGraw-Hill International Edition. [8].http://www.bankers.org.vn [9].http://tailieu.vn [10]. Khác
  8. 11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: -Dự lớp: Lý thuyết trên 75%, thực hành bắt buộc 100% -Thảo luận theo nhóm -Báo cáo thực hành -Kiểm tra thường xuyên -Thi giữa môn học -Thi kết thúc môn học -Khác 12. Thang điểm thi: Theo quy chế niên chỉ
  9. 12. Nội dung chi tiết môn học Phân bổ thời gian T Số Ghi Nội dung Lý Thực Tự T tiết chú thuyết hành học Chương 1: THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG 1 6 8 THÔNG TIN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chương 2: TỔNG QUAN VÀ CÁC DỊCH 2 2 4 VỤ CỦA NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ Chương 3: CÁC DỊCH VỤ GIAO DỊCH 3 TÀI CHÍNH ĐIỆN TỬ KHÁC (PHI TIỀN 3 8 MẶT) Chương 4: MÔI TRƯỜNG 4 2 4 PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ Chương 5: HỆ THỐNG THÔNG TIN TỰ 5 ĐỘNG HÓA NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH - 2 6 NGÂN HÀNG

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản