intTypePromotion=3

Bài giảng Hình học 7 chương 1 bài 5: Tiên đề Ơ_clit về đường thẳng song song

Chia sẻ: Trần Ngọc Tuyết | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
138
lượt xem
25
download

Bài giảng Hình học 7 chương 1 bài 5: Tiên đề Ơ_clit về đường thẳng song song

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp các bài giảng hay của tiết học Tiên đề Ơ_clit về đường thẳng song song giúp giáo viên cung cấp những kiến thức Toán học cần thiết của bài cho học sinh. Với những bài giảng được thiết kế sinh động, nội dung đầy đủ, hình thức trình bày cuốn hút sẽ giúp giáo viên dễ dàng tổng hợp những kiến thức của bài Tiên đề Ơ_clit về đường thẳng song song cho học sinh. Ngoài ra, các em học sinh cũng có thể sử dụng các bài giảng này để tìm hiểu trước nội dung bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hình học 7 chương 1 bài 5: Tiên đề Ơ_clit về đường thẳng song song

 1. KIỂM TRA BÀI CŨ Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng a. Hãy vẽ đường thẳng b đi qua M sao cho b//a. M b a Đường thẳng b đi qua M và song song với a là duy nhất
 2. TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.
 3. Bài tập 32/94(SGK): Trong các phát biểu sau , phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Ơ-clit. Đ a) Nếu qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau. Đ b) Cho điểm M ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M và song song với đường thẳng a là duy nhất. S c) Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước. S d) Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có ít nhất một đường thẳng song song với a.
 4. TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG d b M c a Đường thẳng nào song song với đường thẳng a ?
 5. HOẠT ĐỘNG NHÓM NHÓM 1 Cho a // b và đường thẳng c cắt a tại A, cắt b tại B như hình vẽ. Đo một cặp góc so le trong. Nhận xét. c 2A 1 a 3 4 2 1 b 3 B 4
 6. HOẠT ĐỘNG NHÓM NHÓM 2 Cho a // b và đường thẳng c cắt a tại A, cắt b tại B như hình vẽ. Đo một cặp góc đồng vị. Nhận xét. c 2A 1 a 3 4 2 1 b 3 B 4
 7. HOẠT ĐỘNG NHÓM NHÓM 3 Cho a // b và đường thẳng c cắt a tại A, cắt b tại B như hình vẽ. Đo một cặp trong cùng phía và tính tổng số đo của chúng. c 2 A 1 a 3 4 2 1 b 3 B 4
 8. HOẠT ĐỘNG NHÓM NHÓM 4 Cho hai đường thẳng a, b và đường thẳng c cắt a tại A, cắt b tại B như hình vẽ. Đo một cặp góc so le trong. Nhận xét. c A2 1 a 3 4 2 1 b 3 B4
 9. HOẠT ĐỘNG NHÓM Cho a // b và đường thẳng c cắt a tại A, cắt b tại B như hình vẽ. c A 1 a 3 4 1 b B • Cặp góc so le trong bằng nhau • Cặp góc đồng vị bằng nhau • Cặp góc trong cùng phía bù nhau.
 10. Tính chất: (SGK/tr93) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: Hai góc so le trong bằng nhau; Hai góc đồng vị bằng nhau; Hai góc trong cùng phía bù nhau.
 11. Bài tập 33/94(SGK): Điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: Hai góc so le trong bằng nhau ... ằ Hai góc đồng vịb... ng nhau Hai góc trong cùng phía bù nhau ...
 12. Bài tập 34/94(SGK): Hình vẽ cho biết a//b và A4 = 370 3A a 2 a) Tính B1 370 4 1 b) So sánh A1 và B4 . c) Tính B2. b 2 1 3 4B Bài giải: a) Có a//b, theo tính chất b) A1 = B4(Hai góc đồng vị) của hai đường thẳng song c)Ta có B2 + B1 = 1800 (hai song ta có góc kề bù) B1 = A4 = 370(cặp góc so le B2 + 370 = 1800 trong bằng nhau) B2 = 1800 - 370 B2 = 1430
 13. Có thể em chưa biết Euclid là nhà toán học lỗi lạc thời cổ Hy Lạp, sống vào thế kỉ thứ 3 TCN. Ông được mệnh danh là "cha đẻ của Hình học". Có thể nói hầu hết kiến thức hình học ở cấp trung học cơ sở hiện nay đều đã được đề cập một cách có hệ thống, chính xác trong bộ sách Cơ sở gồm 13 cuốn do Euclid viết ra, và đó cũng là bộ sách có ảnh hưởng nhất trong Lịch sử Toán học. Ngoài ra ông còn tham gia nghiên cứu về luật xa gần, đường cô-nic, lý thuyết số và tính chính xác. Tục truyền rằng có lần vua Ptô-lê-mê hỏi Euclid rằng liệu có thể đến với hình học bằng con đường khác ngắn hơn không? Ông trả lời ngay: "Muôn tâu Bệ hạ, trong hình học không có con đường dành riêng cho vua chúa".
 14. HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Ở NHÀ Học thuộc tiên đề Ơ-clit, tính chất hai đường thẳng song song.  Làm bài tập 31;35; 36/94(SGK),  Xem lại các bài tập đã làm trên lớp.  Tiết sau luyện tập.
 15. c Cho :a //b, c cắt a tại A A 1 a P 3 4 c cắt b tại B Suy ra: a) A3= B1 1 b B b) A1= B1 c) A4 + B1= 1800 a) Giả sử A3≠ B1. Qua A ta vẽ tia AP sao cho PAB = B1 suy ra AP//b có cặp góc so le trong bằng nhau) (vì ⇒ A vừa có a//b, vừa có AP//b Qua Theo tiên đề Ơ-clit thì đường thẳng AP và đường thẳng a chỉ là một   ⇒ PAB = A 3 ã   Do ® A 3 = B1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản