intTypePromotion=3

Bài giảng Hóa học Lớp 11 Bài 20: Mở đầu hóa hữu cơ - GV. Lê Thụy Quy

Chia sẻ: Trần Văn Hòa | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:58

0
104
lượt xem
12
download

Bài giảng Hóa học Lớp 11 Bài 20: Mở đầu hóa hữu cơ - GV. Lê Thụy Quy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hóa học Lớp 11 Bài 20: Mở đầu hóa hữu cơ được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về khái niệm hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ; phân loại hợp chất hữu cơ; đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ; sơ lược về phân tích nguyên tố. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hóa học Lớp 11 Bài 20: Mở đầu hóa hữu cơ - GV. Lê Thụy Quy

 1. Giáo viên thực hiện: Lê Thụy Quy
 2. Điều chế urê từ Điều chế benzen từ amoni xianat axetilen F. Wohler Marcellin Berthelot
 3. Ch ươn g  4 : 
 4. Baøi 20: 
 5. Baøi 20: MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ NỘI DUNG BÀI HỌC I) Khái niệm về hợp chất hữu cơ  và hóa học hữu cơ II) Phân loại hợp chất hữu cơ III) Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ IV) Sơ lược về phân tích nguyên tố
 6. Baøi 20: MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU  CƠ I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu  cơ
 7. NhữH ng h ợp ch ất h ợp chất hữu  ữu c ơ  này có điểm chung gì về  cơ là gì? thành phần nguyên  tố ? C2H5OH CH3COOH C12H22O11 CCl4 [ CH2­CH2 ]n
 8. Baøi 20: MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU  CƠ I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu  cơ­ Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon
 9. Dãy chất nào dưới đây đều là hợp chất  hữu cơ ? A. C2H5OH; C2H7N; CaCO3 B. C6H6; CH3COOH ; C6H12O6 C. C2H4; CO ; CCl4  D. CH3COOH; CO2 ; C6H12O6
 10. Baøi 20: MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU  CƠ I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu  cơ­ Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon ( trừ CO, CO2, muối cacbonat, xianua, cacbua….)
 11. Baøi 20: MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU  CƠ I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu  cơ­ Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon ( trừ CO, CO2, muối cacbonat, xianua, cacbua….) ­ Hóa học hữu cơ là ngành hóa học nghiên cứu các  hợp chất hữu cơ. Hóa học hữu  cơ là gì?
 12. Baøi 20: MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU  II. Phân loại hợp chCƠ ất hữu cơ ­ Dựa vào thành phần nguyên tố Hợp chất hữu cơ  thường được phân  loại dựa vào đặc  điểm nào ?
 13. Cho các hợp chất hữu cơ sau:  CH4  ; C2H4 ; C6H6 ;  C2H5OH; CH3COOH; CH3Cl   Chỉ ch(1) ứa hai  Ngoài nguyên t (2) ố C,H  nguyên tố C và H còn có O,Cl Hãy nhận xét thành phần  nguyên tố của các hợp chất  trong nhóm (1) và nhóm (2).  Hiđrocacbon Từ đó cho biếD ẫn xuất c t chúng thu ộủ c a hiđrocacbon loại hợp chất hữu cơ gì ?
 14. Baøi 20: MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU  II. Phân loại hợp chấCƠ t hữu cơ ­ Dựa vào thành phần nguyên tố     Hợp chất hữu cơ  Hiđrocacbon Dẫn xuất của hiđrocacbon ( Chỉ chứa C,H ) (Ngoài C,H còn chứa O,N,Cl,S..)
 15. Một số hiđrocacbon Metan Axetilen Etilen (Hiđrocacbon no) (Hiđrocacbon không no) Benzen (Hiđrocacbon thơm)
 16. Baøi 20: MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU  II. Phân loại hợp chCƠ ất hữu cơ ­ Dựa vào thành phần nguyên tố         Hợp chất hữu cơ  Hiđrocacbon Dẫn xuất của hiđrocacbon ( Chỉ  chứa C,H ) (Ngoài C,H còn chứa O,N,Cl,S..) Hi®ro Hi®ro Hi®ro cacbon cacbon cacbon no kh«ng th¬m no
 17. MỘT SỐ DẪN XUẤT CỦA  HIĐROCACBON Nhóm chức CH3Cl OH CH3OH COOH CH3COOH CHO CH3CHO Dẫn xuất  Ancol Axit Andehit halogen
 18. Baøi 20: MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU  II. Phân loại hợp chCƠ ất hữu cơ ­ Dựa vào thành phần nguyên tố         Hợp chất hữu cơ  Hiđrocacbon Dẫn xuất của hiđrocacbon ( Chỉ  chứa C,H ) (Ngoài C,H còn chứa O,N,Cl,S..) Hîp Hi®ro Hi®ro DÉn Hi®ro Ancol, Axit, chÊt cacbon cacbon xuÊt An®ehitAmin, cacbon phenol, este t¹p no kh«ng halo xeton nitro th¬m ete chøc, no gen polime
 19. Baøi 20: MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU  II. Phân loại hợp chất hữu cơ CƠ ­ Dựa vào thành phần nguyên tố ­ Dựa vào mạch  Mạch  vòng cacbon Mạch không  (hở) vòng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản