intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 7 - GV. Nguyễn Văn Hòa

Chia sẻ: An Lạc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

36
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 7 giúp người học hiểu về "Phân nhóm VIIA". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Nhân xét chung, đơn chất, hợp chất có số oxi hóa (-1), hợp chất có số oxi hóa (+1, +3, +5, +7). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 7 - GV. Nguyễn Văn Hòa

CHƯƠNG 7 – PHÂN NHÓM VII A<br /> <br /> Nhận xét chung<br /> I. Đơn chất<br /> <br /> II. Hợp chất có số oxh (-1)<br /> III. Hợp chất có số oxh<br /> (+1, +3, +5, +7)<br /> nvhoa102@yahoo.com<br /> <br /> Chương 7<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nhận xét chung:<br /> Phân nhóm VIIA gồm: F , Cl , Br , I , At (nhân tạo)<br /> <br /> Cấu trúc electron hóa trị: ns2np5<br /> <br /> X+1<br /> <br /> e-<br /> <br /> <br /> <br /> X-<br /> <br />  Tính oxi hóa mãnh liệt (PK)<br />  Dễ tạo ion hoặc LK CHT (-1)<br /> <br /> • Tính phi kim, oxi hóa giảm từ đầu  cuối nhóm<br /> • Tạo được hợp chất có số Oxh dương từ +1  +7<br /> (trừ F). Chúng kém bền  tính Oxh mạnh.<br /> • I2 tạo được các ion +1 (ICl, ICN, IClO4); +3 (IPO4,<br /> I(CH3COO)3)<br /> nvhoa102@yahoo.com<br /> <br /> Chương 7<br /> <br /> 2<br /> <br /> I. ĐƠN CHẤT<br /> 1.Lý tính<br /> - Điều kiện thường tồn tại ở dạng phân tử X2<br /> <br /> - Có mùi xốc, khó chịu, rất độc<br /> - Có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp và tăng<br /> dần từ F2  I2. Riêng I2 bị thăng hoa khi đun nóng.<br /> <br /> - Halogen tan ít trong nước, và tan nhiều trong dung<br /> môi hữu cơ (rượu, ete, benzen, CS2, CCl4 …)<br /> - Nhiệt phân ly X-X giảm dần từ Cl2  I2:<br /> F2 (4500C), Cl2 (8000C); Br2 (6000C); I2 (4000C)<br /> nvhoa102@yahoo.com<br /> <br /> Chương 7<br /> <br /> 3<br /> <br /> I. ĐƠN CHẤT<br /> 2.Hóa tính<br /> - Là những phi kim điển hình, có tính oxihóa mạnh<br /> <br /> - Với cùng một nguyên tố phản ứng của halogen xảy<br /> ra theo mức độ giảm dần từ F2  I2:<br /> Với nước<br /> <br /> F2 + H2O  2HF + O<br /> X2 + H2O ⇌ HXO + HX (K = 3.10-4; 4.10-9; 5.10-23)<br /> <br /> nvhoa102@yahoo.com<br /> <br /> Chương 7<br /> <br /> 4<br /> <br /> I. ĐƠN CHẤT<br /> Với chất khử khác<br /> 4Cl2 + Na2S2O3 + 5H2O  2NaHSO4 + 8HCl<br /> 4Br2 + Na2S2O3 + 5H2O  2NaHSO4 + 8HBr<br /> <br /> I2 + 2Na2S2O3  Na2S4O6 + 2NaI<br /> Phản ứng đẩy: halogen trước đẩy halogen đứng sau<br /> <br /> F2 + 2NaCl<br /> <br />  2NaF + Cl2<br /> <br /> Cl2 + 2NaBr  2NaCl + Br2<br /> Br2 + 2NaI<br /> nvhoa102@yahoo.com<br /> <br />  2NaBr + I2<br /> <br /> Chương 7<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=36

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2