intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - TS. Trần Văn Tùng

Chia sẻ: Hồ Quang Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

72
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Tổng quan về kế toán quản trị thuộc bài giảng kế toán quản trị. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm và lịch sử hình thành KTQT?, đối tượng sử dụng thông tin KTQT, phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa KTQT và KTTC, vai trò của KTQT, chức năng của KTQT, nhiệm vụ của KTQT, nội dung của KTQT, phương pháp của KTQT.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - TS. Trần Văn Tùng

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Năm 2012 TS. TRAN VAN TUNG 1
 2. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TS. TRAN VAN TUNG 2
 3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  Sau khi nghiên cứu Chương 2, sinh viên hiểu được: 1/ Khái niệm, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và lịch sử hình thành KTQT. 2/ Phân biệt được sự giống & khác nhau giữa KTQT & KTTC. 3/ Nội dung, phương pháp thực hiện KTQT. TS. TRAN VAN TUNG 3
 4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1/ Khái niệm và lịch sử hình thành KTQT? 2/ Đối tượng sử dụng thông tin KTQT. 3/ Phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa KTQT và KTTC. 4/ Vai trò của KTQT. 5/ Chức năng của KTQT. 6/ Nhiệm vụ của KTQT. 7/ Nội dung của KTQT. 8/ Phương pháp của KTQT. TS. TRAN VAN TUNG 4
 5. 1.1. Keá toaùn quaûn trò laø gì?  Kế toán là gì? HOẠT ĐỘNG Người ra SXKD quyết định HỆ THỐNG KẾ TOÁN Xử lý: Cung cấp Đo lường: Phân loại, thông tin: Thu thập Sắp xếp, Báo cáo dữ liệu Lưu trữ… kế toán TS. TRAN VAN TUNG 5
 6. 1.1. Keá toaùn quaûn trò laø gì?  Kế toán là một hệ thống thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin cho những người ra quyết định. TS. TRAN VAN TUNG 6
 7. 1.1. Keá toaùn quaûn trò laø gì?  Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh thường xuyên, liên tục. Về cơ bản có thể phân chúng thành 7 loại sau đây:  Huy động vốn từ các chủ sơ hữu.  Huy động vốn từ các chủ nợ.  Đầu tư vốn bằng tiền vào tài sản.  Sử dụng tài sản vào hoạt động SXKD.  Tiêu thụ SP hoặc cung cấp dịch vụ.  Hoàn vốn về cho các chủ nợ.  Hoàn vốn về cho các chủ đầu tư. TS. TRAN VAN TUNG 7
 8. 1.1. Keá toaùn quaûn trò laø gì? HT GHI CHÉP BAN ĐẦU Kế toán Kế toán Quản trị Tài chính Người bên trong Người bên trong và Tổ chức Bên ngoài tổ chức TS. TRAN VAN TUNG 8
 9. Đối tượng sử dụng thông tin kế toán Nhóm bên ngoài doanh nghiệp:  Các nhà cung cấp tín dụng và hàng hóa (Ngân hàng, tổ chức tín dụng, các công ty tài chính, các nhà cung cấp hàng hóa).  Những nhà đầu tư hiện tại và trong tương lai (những nhà cung cấp vốn).  Nhà nước và các cơ quan Nhà nước (cần số liệu kế tóan để tổng hợp theo ngành, theo nền kinh tế).  Người lao động và các nhóm đại diện của họ trong DN. TS. TRAN VAN TUNG 9
 10. Đối tượng sử dụng thông tin kế toán Nhóm bên trong doanh nghiệp  Những nhà quản lý, điều hành DN (QĐ phải làm gì? Làm như thế nào?). Đây là 1 trong những thành phần sử dụng thông tin kế tóan quan trọng nhất.  TS. TRAN VAN TUNG 10
 11. MÔ HÌNH ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG QUẢN TRỊ Đối tượng quản trị Nhu cầu thông tin để ra quyết định Quản trị tài chính Các thông tin để ra quyết định về vốn và nguồn vốn Quản trị sản xuất Thông tin cho điều hành SX hướng tới mục tiêu chung Quản trị kinh doanh Thông tin cho điều hành KD hướng tới mục tiêu chung Quản trị đầu tư Thông tin để quyết định đầu tư vào lĩnh vực nào? Ở đâu? Quản trị nhân sự Thông tin cho việc sắp xếp, bố trí nhân sự vào những phần việc cụ thể TS. TRAN VAN TUNG 11
 12. 1.1. Keá toaùn quaûn trò laø gì?  Khái niệm KTQT? Khái niệm 1:  Theo từ điển thuật ngữ kế toán của Mỹ: “Kế toán quản trị là một hệ thống kế toán thu thập, xử lý và cung cấp những thông tin cho các nhà quản trị trong quá trình ra các quyết định liên quan đến hoạch định và kiểm soát các hoạt động của tổ chức”. TS. TRAN VAN TUNG 12
 13. 1.1. Keá toaùn quaûn trò laø gì?  Khái niệm KTQT? Khái niệm 2:  Theo định nghĩa của Hiệp hội kế toán quốc gia (Mỹ) (NAA) tháng 3/1981 thì :”Kế toán quản trị là quá trình cung cấp thông tin cho nhà quản lý DN trong việc lập và thực hiện kế họach, trong việc kiểm sóat, điều hành các họat động của DN” TS. TRAN VAN TUNG 13
 14. 1.1. Keá toaùn quaûn trò laø gì?  Khái niệm KTQT? Khái niệm 3: Theo Luật kế toán Việt Nam ngày 17/6/2003 tại Khoản 3- Điều 4: “KTQT là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán” TS. TRAN VAN TUNG 14
 15. 1.1. Kế toán quản trị là gì? Khái niệm KTQT? Tóm lại: Các khái niệm trên có chung những đặc điểm cơ bản sau:  KTQT là 1 hệ thống kế toán cung cấp các thông tin định lượng.  Đối tượng sử dụng thông tin KTQT là nhà quản trị nội bộ DN  Thông tin KTQT phục vụ chủ yếu cho việc thực hiện tốt các chức năng của nhà quản trị DN TS. TRAN VAN TUNG 15
 16. 1.1. Kế toán quản trị là gì? Khái niệm KTQT? Tóm lại: KTQT là 1 bộ phận của kế toán DN, cung cấp những thông tin định lượng giúp nhà quản trị DN có cơ sở để thực hiện tốt các chức năng quản trị của mình. Thông tin KTQT là một bộ phận của hệ thống thông tin quản trị. TS. TRAN VAN TUNG 16
 17. 1.1. Kế toán quản trị là gì?  Lược sử hình thành & phát triển Ở NƯỚC NGỒI:  Tiền thân của KTQT là "kế tốn chi phí”, được phản ánh trong tiêu đề trước đĩ của kế tốn quản lý như chi phí hay kế tốn cơng trình.  Cuốn sách đầu tiên về kế tốn chi phí là Factory Accounts của Garcke and Fell, được xuất bản năm 1897. TS. TRAN VAN TUNG 17
 18. 1.1. Kế toán quản trị là gì?  Lược sử hình thành & phát triển Ở NƯỚC NGỒI:  Một số tác giả nổi tiếng nghiên cứu về KTQT: - S. Paul Garner, một trong số những sử gia lâu đời của KTQT, đã mở ra một bước ngoặt trong việc phát triển KTQT vào những năm 1885; đặc biệt là tác phẩm “Sự phát triển của kế tốn giá thành” (1925) đã khẳng định KTQT như là một cơng cụ quản lý và là phương pháp quan trọng nhất để đạt được kết quả mong muốn. TS. TRAN VAN TUNG 18
 19. 1.1. Kế toán quản trị là gì?  Lược sử hình thành & phát triển Ở NƯỚC NGỒI:  Một số tác giả nổi tiếng nghiên cứu về KTQT: - Clark: Một trong những tác giả đầu tiên viết về kế tốn quản trị được mơ tả "chi phí khác nhau cho các mục đích khác nhau” (1923). TS. TRAN VAN TUNG 19
 20. 1.1. Kế toán quản trị là gì?  Lược sử hình thành & phát triển Ở NƯỚC NGỒI:  Một số tác giả nổi tiếng nghiên cứu về KTQT: - Vatter: phân biệt các thơng tin đáp ứng nhu cầu của các nhà quản lý từ những cổ đơng bên ngồi và nhấn mạnh rằng đĩ là thích hợp hơn để cĩ được ít dữ liệu nhưng chính xác nhằm quản lý một cách nhanh chĩng hơn so với đầy đủ thơng tin nhưng quá muộn cĩ gây ảnh hưởng ra quyết định (1950). TS. TRAN VAN TUNG 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2