intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 - T.S Đào Thị Thu Giang

Chia sẻ: Nqcp Nqcp | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

0
38
lượt xem
4
download

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 - T.S Đào Thị Thu Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 Lập dự toán ngân sách hoạt động hàng năm do T.S Đào Thị Thu Giang biên soạn với các nội dung chính như: Các lợi ích của lập ngân sách, đưa ra các số liệu ngân sách, tham gia vào quá trình ngân sách, ngân sách tổng thể, lập ngân sách doanh thu,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 - T.S Đào Thị Thu Giang

CHƯƠNG<br /> <br /> 4<br /> <br /> L PD<br /> <br /> TOÁN<br /> <br /> NGÂN SÁCH<br /> HO T Đ NG<br /> HÀNG NĂM<br /> <br /> McGraw-Hill/Irwin<br /> <br /> © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002<br /> <br /> NGÂN SÁCH:<br /> KI M SOÁT VÀ L P K HO CH<br /> Ngân sách là m t k ho ch tài chính toàn di n<br /> nh m đ t đư c các m c tiêu tài chính và ho t<br /> đ ng c a m t t ch c.<br /> <br /> L p k ho ch<br /> <br /> Ki m soát<br /> <br /> Phát tri n các<br /> m c tiêu cho<br /> vi c mua s m<br /> và s d ng các<br /> ngu n l c.<br /> <br /> Các bư c th c<br /> hi n qu n lý đ<br /> đ mb ođ t<br /> đư c các m c<br /> tiêu.<br /> <br /> McGraw-Hill/Irwin<br /> <br /> © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002<br /> <br /> CÁC L I ÍCH<br /> C A L P NGÂN SÁCH<br /> Nâng cao trách nhi m<br /> qu n lý<br /> <br /> Ph i h p<br /> ho t đ ng<br /> <br /> Đánh giá<br /> hi u năng<br /> <br /> Các l i ích<br /> <br /> Phân công trách nhi m<br /> ra quy t đ nh<br /> McGraw-Hill/Irwin<br /> <br /> © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002<br /> <br /> Đưa ra các s li u ngân sách:<br /> Phương pháp “ ng x ”<br /> Các v n đ<br /> l<br /> <br /> l<br /> <br /> C m nh n không đúng<br /> ho c các m c tiêu<br /> không th c t .<br /> Giao ti p gi a nhà<br /> qu n lý và nhân viên<br /> không t t.<br /> <br /> McGraw-Hill/Irwin<br /> <br /> Gi i pháp<br /> l<br /> <br /> Đưa ra các ngân sách<br /> h p lý và kh thi.<br /> <br /> l<br /> <br /> Nhân viên tham gia<br /> vào quá trình l p ngân<br /> sách.<br /> <br /> © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002<br /> <br /> THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH<br /> NGÂN SÁCH<br /> Nhà qu n lý c p cao<br /> <br /> Nhà qu n lý<br /> C p trung gian<br /> <br /> Giám sát viên<br /> <br /> Giám sát viên<br /> <br /> Nhà qu n lý<br /> C p trung gian<br /> <br /> Giám sát viên<br /> <br /> Giám sát viên<br /> <br /> Mô hình thông tin d li u<br /> <br /> McGraw-Hill/Irwin<br /> <br /> © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản