intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương giới thiệu - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

104
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán tài chính 2 cung cấp kiến thức chuyên sâu về kế toán tài chính, bao gồm các giao dịch hoặc đối tượng phức tạp hơn trong doanh nghiệp như kinh doanh xuất nhập khẩu, đầu tư tài chính, thuê tài sản, bất động sản đầu tư, dự phòng phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt đầy đủ nội dung của bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương giới thiệu - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  1. 02/07/2015 KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM Kế toán tài chính 3 Kế toán tài Kế toán tài Kế toán tài KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 chính 1 chính 2 chính 3 • Các yếu tố cơ • Các vấn đề nâng • Trình bày bản cao BCTC 1 Nguyễn Thị Ngọc Điệp Email: diep.nguyen.ktkt2012@gmail.com Website:https://sites.google.com/site/blogketoan/ctdhb Mô tả môn học Kế toán tài chính 4  Cung cấp kiến thức chuyên sâu về kế toán tài chính, bao gồm các giao dịch hoặc đối tượng phức tạp hơn trong doanh nghiệp Các vấn đề nâng cao như kinh doanh xuất nhập khẩu, đầu tư tài chính, thuê tài sản, bất động sản đầu tư, dự phòng phải trả, thuế thu nhập doanh Xuất Bất Dự nhập Thuê/ch Đầu tư phòng nghiệp… khẩu – động o thuê tài Công ty và nợ Thuế sản đầu cổ phần TNDN Ngoại TS chính tiềm  Ở mức độ này, SV không chỉ vận dụng được hệ thống tài tệ tư tàng khoản kế toán mà cần giải thích được bản chất kinh tế của giao dịch, cách xử lý của chuẩn mực kế toán trong mối quan hệ với các quy định pháp lý khác. 2
  2. 02/07/2015 Phương pháp tiếp cận Mục tiêu 5 7 • Xuất phát từ bản chất kinh tế của giao dịch 3. Giải thích bản chất của bất động sản đầu tư và phân biệt với • Giải thích yêu cầu của chuẩn mực các tài sản khác. Giải thích các nguyên tắc ghi nhận, đánh giá và trình bày bất động sản đầu tư. Vận dụng hệ thống tài • Xử lý quan hệ với các quy định khác khoản trong việc ghi nhận các nghiệp vụ liên quan đến bất • Vận dụng và phân tích hệ thống tài khoản kế toán doanh động sản đầu tư nghiệp Việt Nam vào các tình huống. 4. Phân biệt được các hình thức thuê tài sản và giải thích nguyên tắc ghi nhận, đánh giá và trình bày nghiệp vụ thuê tài sản trên báo cáo tài chính. Vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến thuê tài sản, cả cho bên đi thuê và bên cho thuê. Mục tiêu Mục tiêu 6 8 Kết thúc học phần, sinh viên có thể: 5. Giải thích nguyên tắc ghi nhận, đánh giá và trình bày 1. Giải thích ảnh hưởng của giao dịch bằng ngoại tệ, hoạt các khoản đầu tư tài chính trên báo cáo tài chính. Vận động của cơ sở kinh doanh ở nước ngoài và chênh lệch tỷ dụng hệ thống tài khoản kế toán trong việc xử lý các giá hối đoái đến báo cáo tài chính. Xử lý các nghiệp vụ nghiệp vụ đầu tư tài chính. liên quan trên hệ thống tài khoản. 6. Nhận diện được các đặc điểm và cơ cấu tổ chức hoạt 2. Nhận dạng và phân tích các nghiệp vụ kinh doanh xuất động của một công ty cổ phần, các trường hợp thay nhập khẩu. Xử lý kế toán các nghiệp vụ này trên hệ đổi vốn chủ sở hữu của công ty cổ phần. Xử lý được thống tài khoản. các nghiệp vụ liên quan cũng như trình bày các thông tin về công ty cổ phần trên BCTC
  3. 02/07/2015 Mục tiêu Lịch trình giảng dạy (14 buổi) 9 11 7. Giải thích được các khái niệm dự phòng phải trả, nợ Buổi thứ Nội dung tiềm tàng. Vận dụng chuẩn mực kế toán và hệ thống Buổi 5 Chương 3 – Kế toán thuê tài sản tài khoản trong việc ghi nhận, đánh giá, trình bày các Buổi 6 Chương 3 – Kế toán thuê tài sản khoản dự phòng phải trả cũng như nợ tiềm tàng trên Buổi 7 Chương 4 – Kế toán các khoản đầu tư tài chính BCTC Buổi 8 Chương 4 – Kế toán các khoản đầu tư tài chính 8. Trình bày bản chất thuế thu nhập doanh nghiệp và giải Buổi 9 Kiểm tra giữa kỳ thích sự khác biệt giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế. Vận dụng khái niệm chênh lệch tạm thời Chương 5 – Kế toán công ty cổ phần trong kế toán, ghi nhận, đánh giá, trình bày và công bố về tài sản, nợ phải trả và chi phí liên quan đến thuế hiện hành, thuế hoãn lại Lịch trình giảng dạy (14 buổi) Lịch trình giảng dạy (14 buổi) 10 12 Buổi Buổi Nội dung Nội dung thứ thứ Chương 1 – Kế toán giao dịch bằng ngoại tệ và Buổi 10 Chương 5 – Kế toán công ty cổ phần Buổi 1 kinh doanh XNK Chương 6 – Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm Buổi 11 Chương 1 – Kế toán giao dịch bằng ngoại tệ và tàng Buổi 2 kinh doanh XNK Chương 6 – Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm Buổi 12 Buổi 3 Chương 2 – Kế toán bất động sản đầu tư tàng Buổi 13 Chương 7 – Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp Buổi 4 Chương 2 – Kế toán bất động sản đầu tư Buổi 14 Chương 7 – Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
  4. 02/07/2015 TÀI LIỆU THAM KHẢO 13 1. Tìm hiểu các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Vũ Hữu Đức, Trần Thị Giang Tân, Nguyễn Thế Lộc. 2. Các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hệ thống Kế toán doanh nghiệp, Bộ Tài chính 3. Chế độ kế toán áp dụng năm 2015 và các văn bản pháp lý liên quan. 4. Học liệu của khoa Kế toán Kiểm toán. Kiểm tra 14 Kiểm tra giữa kỳ 75-90 phút, chiếm tỷ lệ 40% số điểm môn học: Trắc nghiệm (25- 30 câu): 6 điểm Tự luận (2-3 bài): 4 điểm Bài tập làm thêm được cộng điểm giữa kỳ (Không quá 1,5 điểm) Điểm quá trình chiếm tỷ lệ 10% số điểm môn học. Thi cuối kỳ 90 phút, chiếm tỷ lệ 50% số điểm môn học: Trắc nghiệm (30 câu): 6 điểm Tự luận (2-3 bài): 4 điểm Sinh viên KHÔNG được tham khảo tài liệu
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2