intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 5 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
48
lượt xem
5
download

Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 5 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 5 Kế toán chi phí và giá thành kinh doanh dịch vụ có mục tiêu chính là: Nắm bắt được đặc điểm, phân loại hoạt động kinh doanh dịch vụ, nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ chi phí và giá thành sản phẩm dịch vụ, nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp vụ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm dịch vụ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 5 - ĐH Thương Mại

U U M _T M H TM _T D H TM D U M U M _T TM H D _T TM H D U M _T H TM M _T TM H D U M U _T TM H D U U M _T TM H D _T M U M _T TM TM H D H H D TM _T M H U U M _T U U M _T TM TM H D H D _T M H TM D M U TM _T Chư¬ng 5: KÕ to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh kinh doanh dÞch vô _T TM H TM _T D H D _T TM H D _T H TM D _T TM H H TM _T _T H D D U U M U U H D D U M M _T _T TM TM H H D D U M H TM _T H TM D D _T M M U U D D H H TM TM _T _T M U M U U M _T TM H D D H TM _T _T _T M M U U D D H H TM TM _T _T M M U U D D H H TM TM _T _T M Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: - Nắm bắt được đặc điểm, phân loại hoạt động kinh doanh dịch vụ - Nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ chi phí và giá thành sản phẩm dịch vụ - Nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp vụ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm dịch vụ trong DNDV TM _T M H TM H H TM TM TM H TM _T _T _T TM H MỤC TIÊU U U M _T M H TM _T D H TM D U M U M _T TM H D _T TM H D U M _T H TM M _T TM H D U M U _T TM H D U U M _T TM H D _T M U M _T TM TM H D H U M _T U U M _T TM TM H D H D _T M H TM D M U U 5.1 Đặc điểm và phân loại hoạt động kinh doanh DV 5.2 KÕ to¸n chi phÝ kinh doanh dÞch vô 5.3 Kế toán giá thành SPDV TM _T H D TM _T M H D _T TM H TM _T D H _T TM H D _T H TM D _T TM H Chương 5 H TM _T _T H H D D D D U U U U M H TM _T H TM D D _T M M U U D D H H TM TM _T _T M M M U U D D H H TM TM _T _T M M _T M _T TM H D D H TM _T _T _T M M U U D D H H TM TM _T _T M M U U D D H H TM TM _T U M U U Kinh doanh dịch vụ là hoạt đông cung ứng lao vụ, dịch vụ. Hoạt động dịch vụ có những đặc điểm sau: - Hoạt động KDDV rất đa dạng, phong phú - Hoạt động KDDV có tính không tách rời - Hoạt động KDDV có tính rủi ro cao và tính hỗ trợ lẫn nhau - Hoạt động KDDV phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố con người - Hoạt động KDDV có tính cạnh tranh khó xác định - Hoạt động KDDV có tính không đồng nhất - Sản phẩm DV có tính vô hình TM _T M H TM H H TM TM TM H TM _T _T _T TM H 5.1 Đặc điểm và phân loại hoạt động kinh doanh dịch vụ 5.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ H TM _T D D _T H H D D U U U U M H TM _T H TM D D _T M M U U D D H H TM TM _T _T M M M U U D D H H TM TM _T _T M M _T M _T TM H D D H TM _T _T _T M M U U D D H H TM TM _T _T M M U U D D H H TM TM _T U M U U * Phân loại hoạt động KDDV theo nội dung kinh tế - DV mang tính chất sản xuất - DV phi sản xuất vật chất * Phân loại hoạt động KDDV theo phạm vi hoạt động - Kinh doanh dịch vụ nội địa - Kinh doanh dịch vụ quốc tế * Phân loại hoạt động KDDV theo chu kỳ kinh doanh - Hoạt động KDDV thực hiện trong một kỳ - Hoạt động KDDV thực hiện trong nhiều kỳ TM _T M H TM H H TM TM TM H TM _T _T _T TM H 5.1.2 Phân loại hoạt động kinh doanh dịch vụ

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2