intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 1 - ThS. Trịnh Hoài Nam

Chia sẻ: A Q | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
29
lượt xem
2
download

Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 1 - ThS. Trịnh Hoài Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp người học có thể giải thích được khái niệm kinh doanh điện tử và các vấn đề liên quan, phân tích được sự khác biệt giữa thương mại điện tử và kinh doanh điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 1 - ThS. Trịnh Hoài Nam

11/22/2018<br /> <br /> TỔNG QUAN<br /> KINH DOANH ĐIỆN TỬ<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> MỤC TIÊU<br /> • Giải thích được khái niệm kinh doanh điện<br /> tử và các vấn đề liên quan<br /> • Phân tích được sự khác biệt giữa thương<br /> mại điện tử và kinh doanh điện tử<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Một số khái niệm<br /> • Các mô hình kinh doanh điện tử<br /> • Kiến trúc hệ kinh doanh điện tử<br /> • Cơ sở hạ tầng cho hệ kinh doanh điện tử<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 1<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> 11/22/2018<br /> <br /> TỔNG QUAN<br /> VỀ KINH DOANH ĐIỆN TỬ<br /> Một số<br /> khái niệm<br /> <br /> Các mô<br /> hình<br /> kinh<br /> doanh<br /> điện tử<br /> <br /> Kiến<br /> trúc hệ<br /> kinh<br /> doanh<br /> điện tử<br /> <br /> Hạ tầng<br /> công<br /> nghệ<br /> <br /> MỘT SỐ KHÁI NIỆM<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Thương mại điện tử<br /> – Electronic Commerce (EC)<br /> <br /> • Kinh doanh điện tử<br /> – Electronic Business (EB)<br /> <br /> • Hệ kinh doanh điện tử<br /> – Electronic Business System (EBS)<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ<br /> • “… việc trao đổi thông tin qua mạng điện tử<br /> được thực hiện tại bất kỳ giai đoạn nào<br /> trong chuỗi cung ứng, cho dù trong nội bộ<br /> một doanh nghiệp, giữa các doanh nghiệp<br /> với nhau (B2B), hoặc giữa doanh nghiệp<br /> với người tiêu dùng (B2C)”<br /> Cabinet Office (1999)<br /> <br /> • “… bao gồm tất cả thông tin được trao đổi<br /> qua trung gian điện tử giữa doanh nghiệp<br /> và các đối tác liên quan bên ngoài của nó”<br /> Chaffey (2009)<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 2<br /> <br /> 11/22/2018<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ<br /> • “… các giao dịch thương mại được thực<br /> hiện thông qua mạng Internet giữa các tổ<br /> chức và cá nhân”<br /> Laudon (2014)<br /> <br /> • “… bao gồm việc sản xuất, quảng cáo, bán<br /> hàng và phân phối sản phẩm được mua<br /> bán và thanh toán trên mạng Internet ... ”<br /> WTO, OECD<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ<br /> • “… việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ<br /> quy trình của hoạt động thương mại bằng<br /> phương tiện điện tử có kết nối với mạng<br /> Internet, mạng viễn thông di động hoặc các<br /> mạng mở khác”<br /> Nghị định 52/2013/NĐ-CP<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • “… được nhìn nhận dưới nhiều góc độ …”<br /> Góc độ<br /> <br /> Mô tả<br /> <br /> CNTT<br /> <br /> Cung cấp, phân phối thông tin, các sản phẩm/dịch<br /> vụ, các phương tiện thanh toán qua đường dây điện<br /> thoại, các mạng truyền thông hoặc qua các phương<br /> tiện điện tử khác<br /> <br /> Kinh<br /> doanh<br /> <br /> Ứng dụng công nghệ để tự động hoá các giao dịch<br /> kinh doanh và các kênh thông tin kinh doanh<br /> <br /> Dịch<br /> vụ<br /> <br /> Công cụ để các doanh nghiệp, người tiêu dùng, các<br /> nhà quản lý cắt giảm các chi phí dịch vụ, đồng thời<br /> nâng cao chất lượng<br /> <br /> Trực<br /> tuyến<br /> <br /> Cung cấp khả năng tiến hành các hoạt động mua,<br /> bán hàng hoá, trao đổi thông tin trực tiếp trên<br /> Internet cùng nhiều dịch vụ trực tuyến khác<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 3<br /> <br /> 11/22/2018<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> SỰ TIẾN HÓA CỦA<br /> NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> KINH DOANH ĐIỆN TỬ<br /> • “… việc chuyển đổi các quy trình kinh<br /> doanh chủ chốt thông qua việc ứng dụng<br /> công nghệ Internet” (IBM, 1997)<br /> • “… quá trình trao đổi thông tin qua trung<br /> gian điện tử cả bên trong tổ chức lẫn với<br /> các đối tác bên ngoài có liên quan đến hoạt<br /> động của tổ chức” (Chaffey, 2009)<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> KINH DOANH ĐIỆN TỬ<br /> • Việc số hóa các giao dịch và qui trình trong<br /> một công ty, liên quan đến các hệ thống<br /> thông tin dưới sự kiểm soát của công ty<br /> • Không bao gồm các giao dịch thương mại<br /> liên quan đến việc trao đổi giá trị ngoài<br /> phạm vi của tổ chức<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> Laudon (2014)<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 4<br /> <br /> 11/22/2018<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> KINH DOANH ĐIỆN TỬ<br /> • Việc khởi xướng, thiết kế và triển khai các<br /> quá trình kinh doanh thông qua các phương<br /> tiện điện tử để đạt được giá trị gia tăng với<br /> sự tham gia của doanh nghiệp, chính phủ,<br /> và cá nhân sử dụng<br /> (Meier, 2009)<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> MỘT SỐ TÌNH HUỐNG<br /> TRONG KINH DOANH ĐIỆN TỬ<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Cửa hàng bán lẻ trực tuyến (B2C)<br /> • Thị trường dịch vụ y tế trực tuyến (B2B)<br /> • Bỏ phiếu và bầu cử trực tuyến (A2C)<br /> • Trao đổi tri thức qua sách điện tử (C2C)<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> eCOMMERCE – eBUSINESS eENTERPRISE<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> eENTERPRISE<br /> <br /> eBUSINESS<br /> <br /> eCOMMERCE<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2