intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học - ThS. Trịnh Hoài Nam

Chia sẻ: A Q | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
28
lượt xem
2
download

Bài giảng Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học - ThS. Trịnh Hoài Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học do ThS. Trịnh Hoài Nam biên soạn giới thiệu tới người đọc những nội dung chính của môn học, phương pháp đánh giá sinh viên đối với môn học này. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học - ThS. Trịnh Hoài Nam

11/22/2018<br /> <br /> KINH DOANH ĐIỆN TỬ<br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh<br /> <br /> GIỚI THIỆU MÔN HỌC<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Điều kiện tiên quyết<br /> • Mục tiêu môn học<br /> • Đề cương chi tiết<br /> • Tài liệu tham khảo<br /> • Phương pháp đánh giá<br /> • Chính sách học tập<br /> • Giảng viên phụ trách<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> GIỚI THIỆU MÔN HỌC<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Điều kiện tiên quyết<br /> – Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> • Mục tiêu môn học<br /> – Trình bày kiến thức về EB<br /> – Xây dựng chiến lược, kế hoạch EB<br /> – Phân tích, đánh giá hoạt động triển khai EB<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 1<br /> <br /> 11/22/2018<br /> <br /> GIỚI THIỆU MÔN HỌC<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Tài liệu tham khảo<br /> 1) Schneider, “E-Business”, 8e., South Western<br /> College, 2010.<br /> 2) Dave Chaffey, “E-Business and E-Commerce<br /> Management”, 4e., Prentice Hall, 2009.<br /> 3) Meier, “eBusiness and eCommerce –<br /> Managing the Digital Value Chain”, Spinger,<br /> 2009.<br /> 4) Laudon, “E-Commerce: business, technology,<br /> society”, 10e., Pearson, 2014.<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> GIỚI THIỆU MÔN HỌC<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Đề cương chi tiết<br /> 1) Tổng quan về EB ([2]: 1, 2, 3)<br /> 2) Mua hàng trực tuyến ([3]: 3, [2]: 7)<br /> 3) Marketing trực tuyến ([3]: 4, [4]: 6, [2]: 8)<br /> 4) Hợp đồng điện tử ([3]: 5)<br /> <br /> 5) Quản lý chuỗi cung ứng điện tử ([3]: 6, [2]: [6])<br /> 6) Thanh toán điện tử ([1]: 11, [4]: 5, [3]: 7)<br /> 7) Quản lý quan hệ khách hàng trực tuyến ([3]: 8,<br /> [2], 8)<br /> 8) Kinh doanh di động ([3]:9)<br /> 9) Xã hội điện tử ([3]:10)<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> GIỚI THIỆU MÔN HỌC<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Phương pháp đánh giá<br /> – Điểm quá trình (40%)<br /> • Bài tập nhóm (tại lớp – 10%): 02 bài<br /> • Bài tập cá nhân (tại lớp – 10%): 02 bài<br /> • Báo cáo nhóm (ở nhà – 20%): 01 bài<br /> <br /> – Bài thi kết thúc môn học (60%)<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 2<br /> <br /> 11/22/2018<br /> <br /> GIỚI THIỆU MÔN HỌC<br /> • Chính sách học tập<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> – Đọc tài liệu trước khi đến lớp<br /> – Tham gia đầy đủ các buổi học<br /> – Thảo luận và làm bài tập tình huống tại lớp<br /> – Thực hiện đồ án môn học<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> KẾ HOẠCH HỌC TẬP<br /> NỘI DUNG<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> CH<br /> <br /> BUỔI<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tổng quan về kinh doanh điện tử<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> Mua hàng điện tử<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> Marketing điện tử<br /> <br /> 3<br /> <br /> Bài tập tình huống 1 (nhóm / tại lớp)<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4<br /> <br /> Hợp đồng điện tử<br /> <br /> 5<br /> <br /> 5<br /> <br /> Quản lý chuỗi cung ứng điện tử<br /> <br /> 6<br /> <br /> 6<br /> <br /> Thanh toán điện tử (trình bày nhóm – đợt 1)<br /> <br /> 7<br /> <br /> 7<br /> <br /> Quản lý quan hệ khách hàng điện tử<br /> <br /> 8<br /> <br /> Bài tập tình huống 2 (nhóm / tại lớp)<br /> <br /> 9<br /> <br /> 8<br /> <br /> Kinh doanh di động (trình bày nhóm – đợt 2)<br /> <br /> 10<br /> <br /> 9<br /> <br /> Xã hội điện tử (trình bày nhóm – đợt 3)<br /> <br /> 11<br /> <br /> Ôn tập & đánh giá<br /> <br /> 12namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> DANH MỤC ĐỀ TÀI<br /> 1.<br /> <br /> Thanh toán/ ngân hàng/ doanh nghiệp di động<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Thanh toán hóa đơn điện tử<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Ví điện tử và cổng trung gian thanh toán<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Kinh doanh nội dung số trên thiết bị di động<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Thương mại di động theo địa điểm<br /> <br /> 6.<br /> <br /> Thương mại xã hội<br /> <br /> 7.<br /> <br /> Công nghệ di động/mạng xã hội và các ứng dụng<br /> <br /> 8.<br /> <br /> Điện toán đám mây và ứng dụng trong doanh nghiệp<br /> <br /> 9.<br /> <br /> Internet of Things<br /> <br /> 10. Xu hướng và triển vọng thương mại di động tại Việt Nam<br /> 11. Phân tích thị trường các dịch vụ di động tại Việt Nam<br /> 12. Phân tích thị trường các dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 3<br /> <br /> 11/22/2018<br /> <br /> LÀM VIỆC NHÓM<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Yêu cầu đối với nhóm<br /> – Nhóm gồm 3 thành viên (1 nhóm trưởng)<br /> – Thực hiện 1 trong số các đề tài trong danh mục<br /> – Nhóm được chọn trình bày được cộng 3 điểm<br /> <br /> • Nội dung thực hiện<br /> – Bài báo cáo toàn văn (file word, theo định dạng<br /> tiểu luận/khóa luận), tối đa 20 trang không tính<br /> trang bìa, mục lục, danh mục viết tắt, tài liệu<br /> tham khảo<br /> – Bài trình bày (file powerpoint, tối đa 20 slide,<br /> trình bày trong vòng 30 phút)<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> BÁO CÁO NHÓM<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> • CƠ SỞ LÝ THUYẾT<br /> • THỰC TRẠNG<br /> • KIẾN NGHỊ & ĐỀ XUẤT<br /> • TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> GIỚI THIỆU MÔN HỌC<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Giảng viên phụ trách<br /> – Trịnh Hoàng Nam<br /> • Email: namth@buh.edu.vn<br /> • HP: 089 848 6 349<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 4<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2