Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 10 - ThS. Trương Mỹ Diễm

Chia sẻ: Mhvghbn Mhvghbn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

0
66
lượt xem
17
download

Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 10 - ThS. Trương Mỹ Diễm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 10 Chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế nêu nội dung chính của chiến lược thâm nhập thị trường, các phương thức thâm nhập thị trường, các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược thâm nhập thị trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 10 - ThS. Trương Mỹ Diễm

 1. CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
 2. NỘI DUNG 1. NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG 2. CÁC PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG 3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG 2
 3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG  Lựa chọn thị trường thâm nhập  Lựa chọn thời điểm thâm nhập  Lựa chọn quy mô thâm nhập 3
 4. 1. Lựa chọn thị trường thâm nhập 1.1 Thị trường Điều kiện kinh tế:  Quy mô thị trường (GNP/GDP)  Sức mua thị trường ( thu nhập cá nhân…)  Tốc độ phát triển của nên kinh tế (cơ sở hạ tầng, các ngành công nghiệp chủ đạo…)  Tiền năng phát triển của thị trường  Mức độ rùi ro kinh tế (tỷ lệ lạm phát, tình hình nợ vay…) 4
 5.  Điều kiện chính trị:  Sự bất ổn định của nền chính trị - Chiến tranh, bạo động - Sự thay đổi đột ngột về chính quyền cũng như các thể chế chính trị - Luôn xảy ra tình trạnh biều tình, đình công …  Cơ cấu họat động yếu kém của bộ máy chính quyền ( quan liêu, tham nhũng…) 5
 6.  Điều kiện Pháp lý:  Luật kinh doanh và ký kết hợp đồng  Quyền sở hữu tài sản  Quyền sở hữu trí tuệ  Các quy định về mội trường, an tòan và trách nhiệm về sản phẩm/dịch vụ 6
 7.  Điều kiện văn hóa:  Mức độ giống nhau và khác nhau giữa nên văn hóa của thị trường và nền văn hóa của doanh nghiệp  Doanh nghiệp cần phải điều chỉnh họat động cũng như sản phẩm như thế nào để phù hợp với môi trường văn hóa 7
 8. 1.2 SẢN PHẨM  Mức độ đáp ứng của sản phẩm - Sản phẩm có phù hợp hay cần phải điều chỉnh - Kế họach và chi phí quảng cáo sản phẩm  Tiềm năng thị trường - Nhu cầu của thị trường hiện tại - Tiềm năng phát triển thị trường trong tương lai  Mức độ cạnh tranh của các đối thủ 8
 9. 2. Lựa chọn thời điểm thâm nhập Trước khi đưa ra quyết định lựa chọn một thị trường nào đó DN cần phải so sánh mức hấp dẫn giữa nhiều thị trường thuộc các quốc gia khác nhau, thể hiện ở các tiêu chí sau:  Tiêu chí đánh giá chung:  Môi trường kinh tế  Môi trường chính trị  Môi trường văn hóa  Môi trường pháp lý 9
 10.  Tiêu chí đánh giá cụ thể  Mức độ phù hợp của sản phẩm  Quy mô thị trường  Tiềm năng của thị trường  Mức độ cạnh tranh (mức độ cạnh tranh càng cao, điểm càng thấp) 10
 11. Lựa chọn thời điểm thâm nhập  Thâm nhập thị trường sớm  Ưu điểm:  Giành các quyền lợi, điều kiện ưu tiên  Chiếm thị phần và tăng doanh số nhanh  đạt lợi ích từ quy mô  giảm chi phí  Tạo chi phí chuyển đổi sản phẩm  gắn kết khách hàng với sản phẩm  Nhược điểm:  Chi phí lớn  Rủi ro do thay đổi chính sách 11
 12.  Thâm nhập thị trường sau:  Ưu điểm:  Hạn chế các rủi ro về sự thay đổi của các chính sách  Giảm các chi phí về nghiên cứu thị trường cũng như sự biến động của thị trường  Tiếp thu được các tiến bộ của KHKT mới  Nhược điểm:  Chi phí nghiên cứ để tạo ra sự khác biệt của sản phẩm  Gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ đã có mặt trên thị trưởng 12
 13. 3. Lựa chọn quy mô thâm nhập Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn quy mô thâm nhập  Mức độ phát triển và cơ cấu ngành  Đang phát triển, ít dối thủ cạnh tranh thâm nhập quy mô nhỏ  Trưởng thành, cạnh tranh cao  thâm nhập quy mô lớn  Mức độ cam kết chiến lược với thị trường  Thâm nhập quy mô lớn  mức độ cam kết cao  Thâm nhập quy mô nhỏ  mức độ cam kết thấp 13
 14.  Không có quyết định đúng hay sai, mỗi quyết định đều có ưu điểm và nhược điểm riêng của chúng với mức độ chi phí, rủi ro và lợi ích riêng khác nhau  Các công ty đa quốc gia (MNC)thường thâm nhập sớm với quy mô lớn vào các thị trường lớn đang phát triển  Các SME của các nước đang phát triển nên thâm nhập sau với quy mô nhỏ 14
 15. 2. CÁC HÌNH THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ  Xuất khẩu  Liên doanh  Licensing  Franchising  Chìa khóa trao tay  Chi nhánh vốn 100% sở hữu 15
 16. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn hình thức thâm nhập  Luật pháp  Năng lực cạnh tranh chủ yếu (bí quyết công nghệ,khả năng quản lý…)  Nguồn lực của doanh nghiệp  Áp lực cắt giảm chi phí  Mức độ rủi ro của thị trường 16
 17. 4. LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC  Lợi ích:  Tận dụng sự hiều biết của đối tác về môi trường kinh doanh  Chi sẻ chi phí và rủi ro  Phối hợp các kỹ năng và nguồn lực của đôi bên  Bất lợi:  Đối thủ cạnh tranh tiếp cận với công nghệ và thị trường với chi phí thấp  Nguy cơ cho nhiều hơn nhận 17
 18. Các yếu tố quan trọng trong liên minh chiến lược Lựa chọn đối tác:  Các đối tác có khả năng giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu chiến lược  Cùng chia sẻ mục tiêu của liên minh chiến lược (chia sẻ chi phí, rủi ro và kết hợp năng lực của cả hai bên)  Không cơ hội  Nghiên cứu kỹ các đối tác tiềm năng 18
 19. Xây dựng cơ cấu liên minh chiến lược:  Chỉ chuyển giao những gì cần chuyển giao, hạn chế đề cập đến các bí quyết công nghệ  Thảo thuận cụ thể các điều khoản trong hợp đồng liên minh  Thõa thuận chuyển giao hai chiều  Ký thõa thuận thuận liên minh bằng các hình thức đáng tin cậy 19
 20. Quản lý liên minh chiến lược:  Xây dựng lòng tin giữa các nhà quản trị đôi bên  Học tập các năng lực từ đối tác 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản