Bài giảng Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định - Nguyễn Tuấn Anh

Chia sẻ: Trần Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

0
58
lượt xem
18
download

Bài giảng Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định - Nguyễn Tuấn Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của bài giảng là: Hiểu được cách thức hoạt động của trí óc và các nguyên tắc tư duy hiệu quả, nhận diện và nắm vững quy trình giải quyết vấn đề, nhận diện và nắm vững quy trình ra quyết định, vận dụng mô hình hợp nhất cho cả việc ra quyết định và giải quyết vấn đề.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định - Nguyễn Tuấn Anh

Trung tâm nghiên cứu đào tạo<br /> và phát triển kỹ năng quản lý<br /> <br /> Khóa Học<br /> <br /> KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ<br /> VÀ RA QUYẾT ĐỊNH<br /> Giảng viên: Nguyễn Tuấn Anh<br /> <br /> MỤC TIÊU<br />  Hiểu được cách thức hoạt động của trí óc và các nguyên<br /> tắc tư duy hiệu quả.<br />  Nhận diện và nắm vững quy trình giải quyết vấn đề.<br />  Nhận diện và nắm vững quy trình ra quyết định.<br />  Vận dụng mô hình hợp nhất cho cả việc ra quyết định và<br /> giải quyết vấn đề.<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> ① Tổng quan<br /> ② Quy trình giải quyết vấn đề<br /> <br /> ③ Quy trình ra quyết định<br /> <br /> 1<br /> Tổng Quan<br /> <br /> TRÒ CHƠI<br /> Vấn đề của bạn là gì?<br /> Bạn mong đợi gì từ khóa học này?<br /> Những cảm nhận của bạn dành cho đối tác của mình?<br /> <br /> ĐI TÌM MỘT NỬA TRÁI TIM<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản