intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh - Chương 3: Các yếu tố chi phối hành vi giao tiếp

Chia sẻ: Bfvhgfff Bfvhgfff | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

329
lượt xem
61
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh Chương 3: Các yếu tố chi phối hành vi giao tiếp nhằm trình bày về các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi giao tiếp trong kinh doanh như yếu tố tâm lý, yếu tố văn hóa và yếu tố xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh - Chương 3: Các yếu tố chi phối hành vi giao tiếp

 1. 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 2 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 3 1
 2. 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 4 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 5 Lý thuyết của Abraham Maslow. 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 6 2
 3. Lý thuyết của Federick Herzberg 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 7 Lý thuyết của David Mc. Clelland Nhu caàu thaønh töïu Nhu caàu quyeàn löïc Nhu caàu lieân minh 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 8 Lý thuyết của Clayton Anderfer Nhu cầu tồn tại Nhu cầu quan hệ Nhu cầu phát triển 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 9 3
 4. Lý thuyết của Victor Vroom Sự mong đợi Động cơ Sự nhận biết cơ hội 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 10 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 11 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 12 4
 5. 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 13 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 14 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 15 5
 6. 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 16 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 17 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 18 6
 7. 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 19 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 20 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 21 7
 8. 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 22 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 23 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 24 8
 9. 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 25 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 26 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 27 9
 10. 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 28 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 29 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 30 10
 11. 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 31 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 32 11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2