intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Trần Hải Ly

Chia sẻ: Trần Ngọc Lâm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

88
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là bài giảng Marketing căn bản chương 2: Nghiên cứu thị trường Marketing căn bản trình bày nội dung khái quát chung về thị trường Marketing, nội dung nghiên cứu thị trường Marketing, quy trình nghiên cứu thị trường, phân đoạn thị trường. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Trần Hải Ly

 1. CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TRONG MKT CĂN BẢN ThS. Trần Hải Ly Giảng viên bộ môn Marketing quốc tế Trường Đại học Ngoại thương
 2. I)Khái quát chung về thị trường trong MKT 1)Khái niệm • 1.1.Khái niệm truyền thống Thị trường là nơi diễn ra trao đổi, là nơi tiến hành các hoạt động mua bán. 1.2 Khái niệm thị trường theo quan điểm Marketing • Thị trường là tập hợp những người mua sản phẩm của doanh nghiệp, gồm những người mua hiện tại và những người mua tiềm năng.
 3. 2)Phân loại thị trường • Căn cứ vào vị trí của sản phẩm trong tái sản xuất: thị trường tiêu dùng & thị trường doanh nghiệp • Căn cứ vào tầm quan trọng của thị trường: thị trường chính & thị trường phụ • Căn cứ vào tính chất kinh doanh: thị trường bán buôn & thị trường bán lẻ • Căn cứ vào quan hệ cung cầu: thị trường người bán & thị trường người mua
 4. • Căn cứ vào lĩnh vực kinh doanh: thị trường hàng hoá, thị trường dịch vụ, thị trường sức lao động… • Căn cứ vào đối tượng lưu thông: thị trường từng mặt hàng cụ thể & thị trường nhóm hàng • Căn cứ vào phạm vi lưu thông: thị trường dân tộc, thị trường khu vực, thị trường thế giới
 5. • Thị trường lý thuyết = thị trường hiện tại + thị trường tiềm năng • Thị trường hiện tại: thị phần của doanh nghiệp trong tổng dung lượng thị trường • Thị trường tiềm năng: một phần khách hàng trong thị phần của đối thủ cạnh tranh và một phần trong số những người chưa tham gia tiêu dùng sản phẩm • Thị trường thực nghiệm : nơi bán thử sản phẩm mới của doanh nghiệp
 6. 3. Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và thị trường                   (2)Kinh tÕ (Goods & service)                      (1) Th«ng tin (SP, gi¸, ph© phèi, xóc tiÕn…) n Doanh nghiệp Thị trường (1)Th«ng tin (thÞ tr­êng) (2) Kinh tÕ (Finance)
 7. ? ? ? – “ Nếu bạn tạo ra thị trường, bạn sẽ là người lãnh đạo thị trường đó” (BTN) • Thị trường lý thuyết??? • Thị trường hiện tại??? • Thị trường tiềm năng???
 8. II) Nội dung nghiên cứu về thị trường 1)Nghiên cứu khách hàng 1.1) Xác định khách hàng +Thị trường người tiêu dùng +Thị trường các tổ chức: • Các doanh nghiệp sản xuất • Các doanh nghiệp thương mại • Các cơ quan thuộc bộ máy nhà nước, tổ chức phi chính phủ
 9. 1.2)Xác định những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng 1.2.1) Khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng Văn hoá Xã hội -Nền văn Cá nhân -Giai tầng -Tuổi tác Tâm lý hoá xã hội -Động cơ -Nghề nghiệp -Nhánh văn -Nhóm -Hoàn cảnh -Tri giác hoá -Gia đình kinh tế -Kiến thức -Niềm tin -Sự giao -Vai trò và -Cá tính và -Thái độ địa vị xã hội nhận thức lưu và biến đổi văn hoá • Cụ thể: +Mức thu nhập của cá nhân và gia đình +Kết cấu tiêu dùng trong tổng thu nhập + Các yếu tố khác
 10. 1.2.2)Khách hàng là tổ chức +Sù ph¸t triÓn cña t× h× kinh tÕ ® n­ nh nh Êt íc +Nhu cÇu cña thÞ tr­êng ® víi s¶n phÈm èi cña doanh nghiÖp +Nh÷ tiÕn bé khoa häc kü thuËt ng +Ho¹t ® éng cña ® thñ c¹nh tranh èi +Nh÷ môc tiªu cña doanh nghiÖp trong ng viÖc ® t­ vµo ho¹t ® Çu éng s¶n xuÊt kinh doanh.
 11. 1.3)Phân tích thói quen mua hàng của khách hàng 1.3.1) Đối với khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng • B1: Xuất hiện/nhận biết nhu cầu (Need recognition) • B2: Tìm kiếm thông tin (Information search) • B3: Đánh giá các phương án thay thế (evaluation of alternatives) • B4: Quyết định mua ( Purchase decision) • B5: Hành động mua (Purchase behavior) • B6: Đánh giá sau khi mua ( Postpurchase behavior)
 12. 1.3.2)Đối với các tổ chức • B1: Nhận thức nhu cầu. • B2: Mô tả nhu cầu • B3: Đánh giá lợi ích của SP sẽ mang lại • B4: Tìm kiếm nhà cung ứng • B5: Yêu cầu chào hàng • B6: Lựa chọn nhà cung ứng • B7: Làm các thủ tục đặt hàng • B8: Đánh giá sau mua
 13. 2)Nghiên cứu hàng hoá • Chất lượng hàng hoá • Năng lực cạnh tranh của hàng hoá • Phạm vi sử dụng hàng hoá
 14. 3. Xác định quy mô và đặc tính của thị trường 3.1)Xác định quy mô thị truờng +Khái niệm: dung lượng thị trường là khối lượng hàng hoá có thể bán được trên 1 phạm vi thị trường trong một thời kỳ nhất định. +Công thức: MV= P +I_E • MV (market volume), là dung lượng thị trường • - P (product) là giá trị sản lượng • -I, E là sản lượng hay giá trị nhập khẩu và xuất khẩu 3.2)Đặc điểm của thị trường người tiêu dùng và thị trường doanh nghiệp
 15. III. Quy tr×nh nghiªn c øu thÞ tr­ê ng Sơ đồ quy trình nghiên cứu thị trường trong Marketing căn bản Xác định vấn đề nghiên cứu Thu thập thông tin thứ cấp Thu thập thông tin sơ cấp Xử lý thông tin Giới thiệu kết quả nghiên cứu Sử dụng kết quả nghiên cứu
 16. Tình huống: Thói quen tiêu dùng người VN giai đoạn 2006­2010 Xu hướng mua hàng tại cỏc loại hỡnh siờu thị, cửa hàng chuyờn doanh sẽ tăng cao, với tốc độ dự kiến trờn 150%/năm - Ảnh: TT. Nguồn: http://www.vneconomy.vn/? home=detail&page=category&cat_name=19&id=93fabd8f416b16
 17. Tình huống: • Biến động về doanh thu
 18. MỘT SỐ CÔNG TY NCTT TẠI VIỆT NAM (8/2007) • ACNielson  • Taylor Nelson Sofres (TNS) • Investconsult • Galaxy  • Guidea  • …. Nguồn: www.marketingvietnam.net
 19. IV) Phân đoạn thị trường 1) Khái niệm +Khái niệm: Phân đoạn thị trường là quá trình phân chia thị trường tổng thể thành các nhóm trên cơ sở những điểm khác biệt về nhu cầu, mong muốn và các đặc tính. +Ví dụ: Thị trường dệt may có trang phục nam, nữ, trẻ em, người già…
 20. 2) Các tiêu thức phân đoạn 2.1) Cở sở để phân đoạn thị trường người tiêu dùng 2.1.1)Phân đoạn thị trường theo yếu tố địa lý +Đòi hỏi phải chia thị trường thành những đơn vị địa lý khác nhau như vùng, tỉnh/thành phố, hay quốc gia, khu vực, thế giới. +Ví dụ:  Công ty thuốc lá R.J Reynolds đã chia Chicago thành 3 thị trường riêng biệt.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2