intTypePromotion=3

Bài giảng môn học Marketing căn bản: Chương 2 – Nguyễn Thị Trang Nhung

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
78
lượt xem
9
download

Bài giảng môn học Marketing căn bản: Chương 2 – Nguyễn Thị Trang Nhung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học "Marketing căn bản - Chương 2: Môi trường marketing của doanh nghiệp" trình bày các nội dung: Các thuật ngữ, hệ thống hoạt động marketing, phân loại môi trường marketing, những người cung ứng, các trung gian marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Marketing căn bản: Chương 2 – Nguyễn Thị Trang Nhung

Chương 2:<br /> MÔI TRƯỜNG MARKETING<br /> CỦA DOANH NGHIỆP<br /> <br /> 1<br /> <br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> MÔI TRƯỜNG (Environment)<br /> Quan điểm 1: Những lực lượng bên ngoài DN mà<br /> có khả năng ảnh hưởng.<br /> Quan điểm 2: Tất cả những lực lượng bên trong<br /> và bên ngoài DN mà có khả năng ảnh hưởng đến<br /> hoạt động của nó.<br /> <br /> 4-2<br /> <br /> Môi trường vĩ mô (Macro Enviroment)<br /> - Những lực lượng có khả năng ảnh hưởng tới hoạt<br /> động của tất cả DN<br /> - Môi trường vĩ mô bao gồm môi trường kinh tế, môi<br /> trường nhân khẩu, môi trường tự nhiên, công nghệ,<br /> văn hóa-xã hội và chính trị-pháp luật.<br />  Môi trường vi mô (Micro Environment)<br /> - Môi trường vi mô của 1 DN là những lực lượng có khả<br /> năng ảnh hưởng đến hoạt động của DN đó mà không<br /> ảnh hưởng tới mọi DN<br /> - Môi trường vi mô của một DN bao gồm những nhà<br /> cung cấp, nhà trung gian, người sử dụng, đối thủ cạnh<br /> tranh và công chúng của DN đó.<br /> <br /> <br /> 4-3<br /> <br /> Hệ thống hoạt động Marketing<br /> Môi trường kinh tế<br /> và nhân khẩu<br /> <br /> Môi trường cộng nghệ<br /> và tự nhiên<br /> <br /> Trung gian marketing<br /> <br /> Product<br /> <br /> Nhà cung ứng<br /> <br /> Place<br /> <br /> Khách hàng<br /> mục tiêu<br /> <br /> Price<br /> <br /> Công chúng<br /> <br /> Promotion<br /> <br /> Mội trường chính trị<br /> và pháp luật<br /> <br /> Đối thủ cạnh tranh<br /> <br /> Môi trường văn hóa<br /> –xã hội<br /> 4<br /> <br /> Môi trường kinh tế<br /> <br /> Môi<br /> trường tự<br /> nhiên<br /> <br /> Đối thủ cạnh tranh<br /> Nhà<br /> Cung<br /> cấp<br /> <br /> Môi<br /> trường<br /> công nghệ<br /> <br /> Môi<br /> trường<br /> chính trị,<br /> pháp luật<br /> <br /> Doanh<br /> Nghiệp<br /> <br /> Nhà<br /> Trung<br /> Gian<br /> <br /> Công chúng<br /> Môi trường nhân<br /> khẩu<br /> <br /> Khách<br /> Hàng<br /> Môi<br /> trường<br /> văn hóa,<br /> xã hội<br /> <br /> 4-5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản