intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Pháp luật đất đai – môi trường: Chương 1 - Một số vấn đề chung về pháp luật môi trường – đất đai

Chia sẻ: Bình Bình | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

97
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 - Một số vấn đề chung về pháp luật môi trường – đất đai. Nội dung cụ thể được trình bày trong chương này: Khái niệm, phạm vi, đối tượng điều chỉnh về luật môi trường, các nguyên tắc chủ yếu của luật môi trường, hệ thống các văn bản pháp luật về môi trường; khái niệm, phạm vi, đối tượng điều chỉnh về luật đất đai, các nguyên tắc chủ yếu của luật đất đai, hệ thống các văn bản pháp luật về đất đai. Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật đất đai – môi trường: Chương 1 - Một số vấn đề chung về pháp luật môi trường – đất đai

T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> PHÁP LUẬT<br /> U<br /> ĐẤTMĐAI – MÔIUTRƯỜNGU<br /> M<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> BỘ MÔN: LUẬT CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> U<br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> Chương 1: Một số vấn đề chung về pháp luật môi<br /> U<br /> U<br /> U<br /> trường – đất đai U<br /> TM<br /> TM về kiểm_soát ô nhiễm, _TM<br /> TM<br /> _<br /> _<br /> Chương 2: Pháp luật<br /> suy<br /> TM<br /> TM trường –HTM giá tác động môi<br /> TM<br /> TM<br /> Đánh<br /> H thoái, sự cố môi<br /> H<br /> DH<br /> D trường D<br /> D<br /> DH<br /> Chương 3: Pháp luật về chế độ sở hữu và sử dụng đất<br /> đai<br /> Chương 4: Quản lý nhà nước về môi trường – Đất<br /> U<br /> U<br /> U<br /> U<br /> đaiM<br /> T<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> _<br /> _<br /> _<br /> Chương 5: Giải quyết tranhM_ về môi trường – đất M<br /> chấp<br /> TM<br /> TM<br /> T<br /> TM<br /> T<br /> DH<br /> DH<br /> DH<br /> DH<br /> DH đai<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> 1. Giáo trình Luật Đất đai, trường Đại học Luật Hà Nội.<br /> 2. Giáo trình Luật Môi trường, Trường Đại học Luật Hà Nội<br /> U<br /> U<br /> U<br /> U<br /> 3. Luật Đất đai 2013 TM<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> _<br /> _<br /> _<br /> _<br /> 4.MLuật Bảo vệ môi trường 2014<br /> T<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> DH<br /> DH5. Bộ luật Dân H 2015<br /> D sự<br /> DH<br /> DH<br /> 6. Bộ luật Hình sự 2015<br /> 7. Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều<br /> của Luật Đất đai<br /> 8. Và những văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến vấn<br /> U<br /> U<br /> U<br /> U<br /> đề đất đai và môi trường.<br /> M<br /> M<br /> M<br /> M<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LUẬT MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> I<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> Các<br /> môi<br /> TM nguyên tắc chủ yếu của LuậtTM trường HTM<br /> TM<br /> DH Hệ thống cácDH bản pháp luậtH môi trường D<br /> D về<br /> văn<br /> <br /> D<br /> <br /> II<br /> <br /> U<br /> Khái niệm, phạm vi, đối U<br /> tượng điều chỉnhU<br /> M<br /> M<br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> T<br /> CHƯƠNG I DH<br /> DH<br /> <br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> Tniệm, phạm vi, TM tượng điều chỉnh<br /> TM<br /> Khái<br /> _<br /> _ đối<br /> _<br /> M<br /> M<br /> TCác nguyên tắc TM yếu của LuậtTĐất đai<br /> DH<br /> DH chủ<br /> DH<br /> <br /> Hệ thống các văn bản pháp luật về đất đai<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> T I. MỘT SỐ T<br /> VẤN ĐỀ LÝ T<br /> LUẬN VỀ HT<br /> DH<br /> DH<br /> DH<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> LUẬT MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> 1. Khái niệm Môi trường và Luật Môi trường:<br /> U<br /> U<br /> U<br /> 1.1. Khái niệm Môi U<br /> trường:<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> _<br /> _<br /> “Môi trường là_ thống các _ tố vật chất tự<br /> hệ<br /> yếu<br /> M<br /> TM nhiên và nhân tạo có tácTđộng đối với TM tồn tại HTM<br /> TM<br /> H<br /> H<br /> H<br /> H sự<br /> D<br /> D<br /> D<br /> D<br /> D<br /> và phát triển của con người và sinh vật”<br /> ( Khoản 1 Điều 3 Luật BVMT 2014)<br />  Môi trường<br /> Tự nhiên<br /> U<br /> U Nhân tạo U<br /> U<br /> M<br /> M<br /> M<br /> M<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2