intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Pháp luật đất đai môi trường - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

71
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Pháp luật đất đai môi trường gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Một số vấn đề chung về pháp luật môi trường đất đai, pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, đánh giá tác động môi trường, pháp luật về chế độ sở hữu và sử dụng đất đai,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật đất đai môi trường - ĐH Thương Mại

T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> PHÁP LUẬT<br /> U<br /> ĐẤTMĐAI – MÔIUTRƯỜNGU<br /> M<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> BỘ MÔN: LUẬT CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> U<br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> Chương 1: Một số vấn đề chung về pháp luật môi<br /> U<br /> U<br /> U<br /> trường – đất đai U<br /> TM<br /> TM về kiểm_soát ô nhiễm, _TM<br /> TM<br /> _<br /> _<br /> Chương 2: Pháp luật<br /> suy<br /> TM<br /> TM trường –HTM giá tác động môi<br /> TM<br /> TM<br /> Đánh<br /> H thoái, sự cố môi<br /> H<br /> DH<br /> D trường D<br /> D<br /> DH<br /> Chương 3: Pháp luật về chế độ sở hữu và sử dụng đất<br /> đai<br /> Chương 4: Quản lý nhà nước về môi trường – Đất<br /> U<br /> U<br /> U<br /> U<br /> đaiM<br /> T<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> _<br /> _<br /> _<br /> Chương 5: Giải quyết tranhM_ về môi trường – đất M<br /> chấp<br /> TM<br /> TM<br /> T<br /> TM<br /> T<br /> DH<br /> DH<br /> DH<br /> DH<br /> DH đai<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> 1. Giáo trình Luật Đất đai, trường Đại học Luật Hà Nội.<br /> 2. Giáo trình Luật Môi trường, Trường Đại học Luật Hà Nội<br /> U<br /> U<br /> U<br /> U<br /> 3. Luật Đất đai 2013 TM<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> _<br /> _<br /> _<br /> _<br /> 4.MLuật Bảo vệ môi trường 2014<br /> T<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> DH<br /> DH5. Bộ luật Dân H 2015<br /> D sự<br /> DH<br /> DH<br /> 6. Bộ luật Hình sự 2015<br /> 7. Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều<br /> của Luật Đất đai<br /> 8. Và những văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến vấn<br /> U<br /> U<br /> U<br /> U<br /> đề đất đai và môi trường.<br /> M<br /> M<br /> M<br /> M<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LUẬT MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> I<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> Các<br /> môi<br /> TM nguyên tắc chủ yếu của LuậtTM trường HTM<br /> TM<br /> DH Hệ thống cácDH bản pháp luậtH môi trường D<br /> D về<br /> văn<br /> <br /> D<br /> <br /> II<br /> <br /> U<br /> Khái niệm, phạm vi, đối U<br /> tượng điều chỉnhU<br /> M<br /> M<br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> T<br /> CHƯƠNG I DH<br /> DH<br /> <br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> Tniệm, phạm vi, TM tượng điều chỉnh<br /> TM<br /> Khái<br /> _<br /> _ đối<br /> _<br /> M<br /> M<br /> TCác nguyên tắc TM yếu của LuậtTĐất đai<br /> DH<br /> DH chủ<br /> DH<br /> <br /> Hệ thống các văn bản pháp luật về đất đai<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> T I. MỘT SỐ T<br /> VẤN ĐỀ LÝ T<br /> LUẬN VỀ HT<br /> DH<br /> DH<br /> DH<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> LUẬT MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> 1. Khái niệm Môi trường và Luật Môi trường:<br /> U<br /> U<br /> U<br /> 1.1. Khái niệm Môi U<br /> trường:<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> _<br /> _<br /> “Môi trường là_ thống các _ tố vật chất tự<br /> hệ<br /> yếu<br /> M<br /> TM nhiên và nhân tạo có tácTđộng đối với TM tồn tại HTM<br /> TM<br /> H<br /> H<br /> H<br /> H sự<br /> D<br /> D<br /> D<br /> D<br /> D<br /> và phát triển của con người và sinh vật”<br /> ( Khoản 1 Điều 3 Luật BVMT 2014)<br />  Môi trường<br /> Tự nhiên<br /> U<br /> U Nhân tạo U<br /> U<br /> M<br /> M<br /> M<br /> M<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=71

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2