intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Pháp luật đất đai – môi trường: Chương 5 - Giải quyết tranh chấp về môi trường – đất đai

Chia sẻ: Bình Bình | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

106
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 giúp người học hiểu được một số vấn đề cơ bản về giải quyết tranh chấp về môi trường – Đất đai. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm tranh chấp môi trường, đặc điểm tranh chấp về môi trường, khái niệm tranh chấp đất đai, đặc điểm tranh chấp đất đai. Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật đất đai – môi trường: Chương 5 - Giải quyết tranh chấp về môi trường – đất đai

T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> U<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> _CHƯƠNG 5:<br /> _<br /> _<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> DH<br /> DH<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> D<br /> GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ<br /> MÔI TRƯỜNG – ĐẤT ĐAI<br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> U<br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> D<br /> 1. Giải quyết tranh chấp về môi trường:<br /> <br /> 1.1. Khái niệm tranh chấp môi trường:<br /> <br /> U tranh chấp về MT, gồm:<br /> U<br /> U<br /> U<br />  Nội M<br /> dung<br /> M<br /> T chấp về quyền,Ttrách nhiệm bảo_TM trường trongTM thác,<br /> _<br /> _<br /> _ khai<br />  Tranh<br /> vệ môi<br /> sử<br /> phần<br /> TM dụng thànhHTM môi trường; HTM<br /> TM<br /> TM<br /> D<br /> DH Tranh chấp D xác định nguyênD gây ô nhiễm,DH thoái, sự cố môi H<br /> về<br /> nhân<br /> suy<br /> trường;<br />  Tranh chấp về trách nhiệm xử lý, khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt<br /> hại do ô nhiễm, suythoái, sự cố môi trường.<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> U<br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> 1.2. Đặc điểm Tranh chấp về MT:<br /> + Các bên tranh chấp về MT gồm:<br /> U<br /> U<br /> U<br /> U<br /> M<br /> M<br /> TM<br /> TM<br />  Tổ chức, cá nhân sử dụng thành _T môi trườngTcó tranh<br /> phần<br /> _<br /> _<br /> _<br /> chấp với nhau;M<br /> TM<br /> T<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> DH Tổ chức, cá H<br /> D nhân khai thác,H dụng các thành phần môi DH<br /> D sử<br /> DH<br /> trường và tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cải tạo, phục<br /> hồi khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái, bồi thường<br /> thiệt hại về môi trường.<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> U<br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> + Các phương thức giải U<br /> quyết tranh chấp về MT:<br /> U<br /> U<br /> U<br /> M<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> • Thương lượng _T<br /> _<br /> _<br /> _<br /> •M<br /> T Hòa giải HTM<br /> TM<br /> TM<br /> DH• Giải quyếtD<br /> DH cơ quan có thẩm quyền:<br /> DH<br /> tranh chấp tại các<br /> - Thủ tục hành chính:<br /> - Thủ tục tư pháp:<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> U<br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> D 2. Giải quyết tranh chấp về đất đai:<br /> <br /> 2.1. Khái niệm Tranh chấp đất đai:<br /> U<br /> U<br /> U<br /> U<br /> TranhM<br /> mâu<br /> xung<br /> T chấp đất đai_làM bất đồng, _TM thuẫn hay _TM đột<br /> T sự<br /> _<br /> về lợi ích, về quyền và nghĩa vụ giữa các chủ thể khi tham<br /> M<br /> TM vào quan TMpháp luật đấtTđai<br /> TM<br /> H gia<br /> Hhệ<br /> H<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> 2.2. Đặc điểm Tranh chấp đất đai:<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> U<br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2