intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Pháp luật đất đai – môi trường: Chương 2 - Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường - Đánh giá môi trường

Chia sẻ: Bình Bình | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

82
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 - Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường - Đánh giá môi trường. Nội dung trình bày cụ thể trong chương này gồm có: Kiểm soát ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố môi trường; đánh giá môi trường; kế hoạch bảo vệ môi trường. Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật đất đai – môi trường: Chương 2 - Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường - Đánh giá môi trường

T<br /> H<br /> <br /> T<br /> T<br /> T<br /> CHƯƠNG 2: PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM, T<br /> H<br /> CỐ<br /> DSUY THOÁI, SỰDH MÔI TRƯỜNGH<br /> D<br /> DH<br /> _ - ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> D<br /> <br /> 2.1. Kiểm soát ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố môi<br /> trường:<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> TM niệm ô nhiễmTmôi trường, suy _TM môi trường, sựTMmôi<br /> 2.1.1. Khái<br /> thoái<br /> _<br /> _<br /> _ cố<br /> trường:<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> DH<br /> DH• Khái niệm Ô nhiễm môi trường: H<br /> DH<br /> D<br /> DH<br /> Là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với quy<br /> chuẩn kỹ thuật môi trường và tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng<br /> xấu đến con người và sinh vật<br /> (Thành phần môi trường: Là yếu tố vật chất tạo thành môi trường, gồm:<br /> Đất, nước, không khí, âm U<br /> thanh, ánh sáng, sinh vật, ..vv...)<br /> U<br /> U<br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> Chất gây ô nhiễm là chất/U tố vật lí khi U hiện trong môi<br /> yếu<br /> xuất<br /> U<br /> U<br /> trường làm cho môi M<br /> TM<br /> Ttrường bị ô nhiễm<br /> TM<br /> TM<br /> <br /> _<br /> <br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> • Phân loại chất gây ô nhiễm: Căn cứ:<br /> + Tính tích lũy:<br /> tích lũy(chất dẻo, chất thải phóng xạ)<br /> không tích lũy (tiếng ồn)<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> U<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> - ÔTnhiễm môi trường có nhiều M<br /> TM<br /> T mức độ: _TM<br /> _<br /> _<br /> _<br /> +<br /> TM Ô nhiễmHTM<br /> TM<br /> TM<br /> DH + Ô nhiễm nghiêm trọngH<br /> D<br /> D<br /> DH<br /> + Ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng<br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> U<br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br />  Khái niệm suy thoái môi trường:<br /> U<br /> U<br /> U<br /> U<br /> Là sựTM giảm về chất lượng và số lượng củaM<br /> suy<br /> TM<br /> T thành phần môi trường, gây<br /> TM<br /> _<br /> _<br /> _<br /> ảnh hưởng xấu đến _ người và sinh vật.<br /> con<br /> TM 9 Điều 3 Luật BVMT 2014) HTM<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> H(Khoản<br /> DH<br /> D - Dấu hiệu xác định thành phần MT bị suy thoái: DH<br /> DH<br /> D<br /> 2 dấu hiệu cơ bản:<br /> + Có sự suy giảm đồng thời cả về số lượng và chất lượng của TPMT đó,<br /> hoặc:<br /> + Gây ảnh hưởng xấu, lâu U đến đời sống của con người và sinh vật<br /> dài<br /> U<br /> U<br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> Phân biệt:DH<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> - M<br /> Hành<br /> T Nguyên nhân:HTM vi xả thải<br /> DH- Cấp độ: “Cấp tính” cao hơn<br /> D<br /> - Biện pháp:<br /> + Ngăn chặn hành vi xả thải<br /> + Làm sạch môi trường<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> Ô nhiễm môi trường &Suy thoái môi trường:<br /> <br /> Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG:<br /> U<br /> U<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG<br /> U<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> thác<br /> TMHành vi khai HTMquá mức HTM<br /> cao<br /> D<br /> DH - “Mãn tính”D hơn<br /> -<br /> <br /> U<br /> <br /> Biện pháp:<br /> + Ngăn chặn hành vi khai thác<br /> quá mức<br /> + Khôi phục (phục hồi)<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2