Bài giảng Pháp luật về doanh nghiệp: Tổ chức lại và Giải thể doanh nghiệp - hợp tác xã

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
138
lượt xem
22
download

Bài giảng Pháp luật về doanh nghiệp: Tổ chức lại và Giải thể doanh nghiệp - hợp tác xã

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Pháp luật về doanh nghiệp: Tổ chức lại và Giải thể doanh nghiệp - hợp tác xã có nội dung trình bày về những hình thức tổ chức lại DN & HTX, thủ tục tổ chức lại DN & HTX phụ thuộc chủ yếu vào đối tượng nào, hậu quả pháp lý của việc tổ chức lại DN & HTX.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật về doanh nghiệp: Tổ chức lại và Giải thể doanh nghiệp - hợp tác xã

  1. Tổ chức lại & Giải thể DN ­ HTX Lý thuyết
  2. Tổ chức lại DN & HTX 1. Có những hình thức tổ chức lại DN & HTX  nào? 2. Thủ tục tổ chức lại DN & HTX phụ thuộc  chủ yếu vào đối tượng nào? 3. Hậu quả pháp lý của việc tổ chức lại DN &  HTX?
  3. Tổ chức lại DN & HTX (1) 1. Các hình thức tổ chức lại DN & HTX ­ Chia, tách (áp dụng đối với cty tnhh và cty cổ  phần) ­ Hợp nhất, sáp nhập (áp dụng với các loại hình  công ty) ­ Chuyển đổi công ty (tnhh & cổ phần)
  4. Tổ chức lại DN & HTX (2) 2. Thủ tục tổ chức lại DN & HTX ­ Phụ thuộc chủ yếu vào các chủ đầu tư, thể hiện bằng chính  những cơ quan quản lý cao nhất của các DN – HTX là đối  tượng của tổ chức lại. ­ Thủ tục: + DN & HTX ra quyết định tổ chức lại, thông qua hợp  đồng hợp nhất, sáp nhập, thông qua Điều lệ + Đăng ký kinh doanh cho các DN mới + Đ/với HTX, phải được sự chấp thuận của cơ quan đăng  ký kinh doanh
  5. Tổ chức lại DN & HTX (3) 3. Hậu quả pháp lý của việc tổ chức lại ­ Doanh nghiệp mới ra đời  + Mới về tính chất + Mới hoàn toàn ­ Các doanh nghiệp liên quan có nghĩa vụ cùng nhau phân  chia trách nhiệm với các khoản nợ, nghĩa vụ trong kinh  doanh của doanh nghiệp trước khi tổ chức lại.
  6. Giải thể DN & HTX 1. Các trường hợp giải thể DN & HTX? 2. Thủ tục giải thể DN & HTX phụ thuộc  chủ yếu vào đối tượng nào? 3. Điểm khác nhau cơ bản giữa Giải thể  & Phá sản DN – HTX?
  7. Giải thể DN & HTX (1) 1. Các trường hợp giải thể DN & HTX ­ Đối với DN: + Tự nguyện + Hết hạn mà không gia hạn + Không còn đủ số lượng TV tối thiểu (6 tháng liên tục) + Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ­ Đối với HTX: + Tự nguyện + 12 tháng liên tục không kinh doanh kể từ ngày ĐKKD + Ngừng kinh doanh 12 tháng liên tục + 18 tháng liên tục mà không tiến hành được ĐHXV thường kỳ
  8. Giải thể DN & HTX (2) 2. Thủ tục giải thể: ­ Đối với DN: + DN ra quyết định giải thể + Tống đạt quyết định  + Thanh toán nợ + Gửi hồ sơ giải thể đến cơ quan ĐKKD + Cơ quan ĐKKD xoá tên doanh nghiệp ­ Đối với HTX: ­ Tự nguyện: + Gửi đơn xin giải thể + Thông báo công khai + Cơ quan ĐKKD chấp thuận và xoá tên ­ Bắt buộc:       + UBND ra quyết định giải thể, lập HĐGT       + UBND đăng báo về việc giải thể       + Tống đạt quyết định giải thể đến HTX       + Xoá tên HTX
  9. Giải thể DN & HTX (3) 3. Phân biệt Giải thể ­ Phá sản ­ Lý do ­ Khả năng thanh toán nợ ­ Hậu quả pháp lý đối với những người quản lý  DN & HTX  ­ Tính chất của thủ tục giải quyết
  10. Nhận xét 1. Các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp được áp dụng với  tất cả các loại hình doanh nghiệp. 2. Hình thức chia, tách DN cũng giống như việc DN lấy một  phần vốn của mình để đầu tư thành lập một doanh nghiệp  mới. 3. Hai công ty cùng loại bất kỳ đều có thể được hợp nhất hoặc  sáp nhập theo ý muốn của các chủ đầu tư. 4. Nếu doanh nghiệp không trả được hết các khoản nợ thì khi  giải thể, chủ doanh nghiệp sẽ liên đới chịu trách nhiệm trả  các khoản nợ đó. 5. DN – HTX giải thể khi có hành vi vi phạm pháp luật hoặc  kinh doanh thua lỗ. 6. DN phải giải thể khi bị thu hồi Giấy phép kinh doanh 7. Cơ quan đăng ký kinh doanh cho DN – HTX sẽ ra quyết định  giải thể đối với DN – HTX đó.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản