intTypePromotion=1

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 5 - Hồ Ngọc Ninh

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
89
lượt xem
9
download

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 5 - Hồ Ngọc Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế chương 5 đề cập đến phương pháp trình bày nghiên cứu khoa học. Nội dung chính của chương này gồm có: Viết nghiên cứu khoa học, trích dẫn tài liệu và tài liệu tham khảo theo qui định của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thuyết trình kết quả nghiên cứu, thuyết trình kết quả nghiên cứu,...và một số nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 5 - Hồ Ngọc Ninh

 1. 10/6/2015 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BỘ MÔN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHƯƠNG PHÁP TRÌNH BÀY NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Phạm Văn Hùng Nguyễn Thị Dương Nga Hồ Ngọc Ninh NỘI DUNG 1. Viết nghiên cứu KHOA HỌC 2. Trích dẫn tài liệu và tài liệu tham khảo theo qui định của VNUA 3. Thuyết trình kết quả nghiên cứu 2 1. Viết nghiên cứu KHOA HỌC 1.1. Đề cương nghiên cứu 1.2. Báo cáo khoa học - Báo khoa học - các loại báo cáo - Sách chuyên khảo khoa học 3 3 1
 2. 10/6/2015 1. Viết nghiên cứu KHOA HỌC • Viết là một phương pháp trình bày nghiên cứu khoa học • Mỗi đối tượng khác nhau thì đòi hỏi phương pháp viết khác nhau • Tùy theo yêu cầu của: – Cơ quan tài trợ – Cơ quan chủ quản – Cơ quan cấp trên – Nhà xuất bản, v.v 4 1.1. Đề cương nghiên cứu • Có nhiều loại đề cương khác nhau: - đề cương nghiên cứu KHCN cấp trường, cấp bộ, cấp tỉnh - Đề cương đề tài dự án quốc tế - Đề cương đề tài thực nghiệm - Đề cương luận văn, luận án 5 5 Đề cương nghiên cứu 1. Tên đề tài 2. Lý do nghiên cứu (Vì sao tôi nghiên cứu?) 3. Lịch sử nghiên cứu (Ai đã làm gì?) 4. Mục tiêu nghiên cứu (Tôi sẽ làm gì?) 5. Phạm vi nghiên cứu (Tôi làm đến đâu) 6. Mẫu khảo sát (Tôi làm ở đâu) 7. Câu hỏi (Vấn đề) nghiên cứu (Tôi cần trả lời câu hỏi nào trong nghiên cứu/Tôi cần giải quyết vấn đề gì trong nghiên cứu của tôi) 8. Giả thuyết khoa học (Luận điểm của tôi ra sao?) 9. Phương pháp chứng minh luận điểm Tôi chứng minh luận điểm của tôi bằng cách nào?) 10. Dự kiến nội dung nghiên cứu (luận cứ nào để chứng minh?) 1) Nội dung về lý luận và thực tiễn 2) Nội dung khảo sát thực tế 3) Nội dung dự báo Các vấn đề khác (Xem phụ lục 1: Đề cương nghiên cứu, Phụ lục 2: Thuyết minh đề tài nghiên cứu của bộ GD & ĐT 6 6 2
 3. 10/6/2015 1.2. Viết báo khoa học * 5 LOẠI BÀI BÁO Vấn Luận Luận Phương đề điểm cứ pháp Công bố ý tưởng khoa học x x o o Công bố kết quả nghiên cứu (x) (x) x x Đề dẫn thảo luận khoa học x (x) o o Tham luận khoa học (x) (x) x x Thông báo khoa học o o o o 7 7 1.2. Viết báo cáo khoa học • Suy nghĩ những kết luận chính của nghiên cứu là gì? Đây là “thông điệp” mà chúng ta muốn gửi tới người đọc. • Đã có tất cả số liệu/thông tin, các bảng, hình, đồ thị để minh chứng cho các kết luận trên? Nếu có thể suy nghĩ cấu trúc trình bày NÓI về kết quả. Nó sẽ giúp cho ta biết, cần phải đưa vào những nội dung nào, thiếu phần nào, tính logic của vấn đề Nguyên tắc viết: Trước khi bắt đầu viết, tự hỏi: “Mình muốn nói cái gì?” • Sau khi hoàn thành viết, tự hỏi: “Liệu mình đã nói đầy đủ điều đó?” 8 1.3. Viết báo cáo nghiên cứu * Các loại báo cáo: • Báo cáo không công bố của các cơ sở đào tạo (luận án) • Các báo cáo được phổ biến qua kênh truyền thông (báo cáo định kỳ) • Các báo cáo thông qua hệ thống Internet • Báo cáo trao đổi kỹ thuật • Bài báo cho các tạp chí không thẩm định • Bài báo cho tạp chí thẩm định • Sách chuyên khảo 9 3
 4. 10/6/2015 Những gợi ý cơ bản khi viết báo cáo khoa học • Cần có tất cả các bảng, sơ đồ, đồ thị (bản nháp) khi viết? • Suy nghĩ những điểm chính cần phải viết từ các bảng, sơ đồ, đồ thị. Tập trung vào các giả thuyết đã chứng minh? • Quyết định về định dạng của báo cáo NC • Có thể viết các nội dung chính cần có (gạch đầu dòng) – Rất khó có thể viết hoàn thiện các câu, đoạn ngay lần đầu tiên • Thứ tự viết – tùy loại báo cáo (một số báo cáo NC có thể viết phần phương pháp và kết quả NC trước) • Viết phần sau xem lại phần trước để thể hiện tính gắn kết 10 Cấu trúc của báo cáo Trang bìa Lời cảm ơn Trang mục lục Danh mục bảng, đồ thị, sơ đồ Tóm tắt Nội dung báo cáo - Lý do nghiên cứu • Tổng quan tài liệu NC - Mục tiêu nghiên cứu • Phương pháp và qui trình NC - Giả thuyết và câu hỏi • Kết quả NC và thảo luận nghiên cứu • Kết luận - Đối tượng, phạm vi, nội • Phụ lục dung nghiên cứu • Tài liệu tham khảo Đây chỉ là định hướng, không phải cấu trúc luận án hay báo cáo cụ thể 11 2. Trích dẫn khoa học 2.1. Ý nghĩa của trích dẫn khoa học: • Ý nghĩa khoa học • Ý nghĩa trách nhiệm • Ý nghĩa pháp lý • Ý nghĩa đạo đức 2.2. Một số suy nghĩ cần tránh khi trích dẫn (Zuckerman): • Người trẻ muốn nhanh chóng nổi danh • Các bậc “lão làng” muốn níu kéo ánh hào quang đã tắt • Tâm lý đố kỵ, mặc cảm bị thua kém người được mình trích dẫn 12 4
 5. 10/6/2015 2.3. Nguyên tắc chung trích dẫn tài liệu - Tất cả các nội dung, kiến thức của người/cơ quan/tài liệu khác đều phải trích dẫn - Trừ những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa (Text books) - Nếu trong văn bản có tên (nguồn) thì mục tài liệu tham khảo cũng có và ngược lại - Danh mục tài liệu tham khảo phải đầy đủ - người đọc hay người quan tâm có khả năng tìm được • Trích dẫn trực tiếp (Quotation): - Trích dẫn toàn bộ đoạn văn, có thể có định dạng khác với văn bản - Cần phải chứng minh là mình đã hiểu đoạn văn và có khả năng tóm tắt cũng như trình bày • Trích dẫn nội dung (Citation): - Trích dẫn ý tưởng/kết luận của người khác - Cuối câu cần phải trích nguồn gồm tên tác giả (tên họ surname) và năm công bố công trình. (Pindyck, 2001) 13 Ví dụ: Trong nông nghiệp, đa dạng hoá, theo nghĩa hẹp, có nghĩa là tăng chủng loại sản phẩm nông nghiệp hoặc dịch vụ do nông dân làm ra. Trong nhiều năm, đa dạng hoá đã là một chiến lược truyền thống của các nông hộ để đối phó với các rủi ro và duy trì an toàn lương thực (Ahmad và Isvilanonda, 2003). Nguồn: Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, 2006. Thúc đẩy công cuộc phát triển nông thôn ở Việt Nam: Tăng trưởng, Công bằng và Ða dạng hóa. Phần 4: Ða dạng hóa nông nghiệp ở Việt Nam. Trang 6 14 2.4. Cách trình bày tài liệu tham khảo * các khối tiếng : • Các thông tin kèm theo phần Tiếng Việt trích dẫn phải bảo đảm các yếu tố để người đọc có thể tìm được 1. tài liệu gốc khi cần. ... • Chỉ được phép đưa vào danh 97. mục TLTK khi luận văn có sử Tiếng Anh dụng tham khảo. 98. Các yếu tố cơ bản của một tài liệu tham khảo ... Tên tác giả: người, cơ quan,... 105 Năm công bố tài liệu Tiếng Nga Tên tài liệu Cơ quan công bố: NXB, Tạp chí. 106 Địa danh NXB 15 5
 6. 10/6/2015 2.5. Qui định danh mục tài liệu tham khảo Các TL được xếp theo khối tiếng Lập ABC theo từng khối tiếng Không phiên âm TL nước ngoài, kể cả TL có gốc từ La tinh Chữ cái dùng để xếp thứ tự căn cứ vào tên nếu là người Việt Nam, căn cứ vào họ nếu là người nước ngoài. a) Tài liệu thông thường Họ và tên (năm), Tên tài liệu, NXB, địa danh NXB 1. Mai Ngọc Hai, Bùi Xuân Bính (1997), Thuỷ lợi và quan hệ làng xã, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội. 2. Bùi Hiếu (1985), Công tác thuỷ lợi vùng rau, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 16 b) Văn bản của tổ chức, cơ quan Tên tổ chức/ CQ (năm), tên TL, (tên tập nếu có) NXB, địa danh NXB 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1992), Số liệu thống kê 5 năm, xây dựng và phát triển thuỷ lợi (1986 - 1990), NXB Thống kê, Hà Nội. 2. Viện Kinh tế thủy lợi - Bộ Thủy lợi (1991), Báo cáo nghiên cứu biện pháp phát huy hiệu quả kinh tế trên hệ thống thuỷ nông đã có, Hà Nội. 3. WB, ADB, FAO, UNDP (1998), Đánh giá tổng quát ngành thuỷ lợi Việt Nam, Hà Nội. 17 c) Tài liệu là báo cáo trong hội nghị, hội thảo Họ và tên (năm), "tên TL", Tên Hội thảo/ Tuyển tập Hội nghị, thời gian hội thảo, hội nghị, địa điểm hội thảo, hội nghị. 1. Bryan Bruns (1997), "Tham gia quản lý thuỷ nông phục vụ sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam: Những cơ hội và thách thức", Hội thảo quốc tế Người dân trong quản lý thuỷ nông ngày 7 - 11/4/1997, Nghệ An. 2. Trần An Phong (2000), "Mối quan hệ giữa sử dụng đất hợp lý và bảo tồn đa dạng sinh học ở Tây Nguyên", Hội thảo Bảo tồn và đa dạng sinh học, Bộ KH, CN và MT, 9-10/10/2000, Đắc Lắc. 18 6
 7. 10/6/2015 d) Tài liệu là luận văn, luận án, báo cáo TT TN Họ và tên (năm), tên luận văn, lụân án, báo cáo TTTN, Luận văn thạc sĩ.../ Luận án tiến sĩ.../Báo cáo TN..., cơ sở đào tạo, địa danh CSĐT 1. Phạm Ngọc Đào (1999), Phân tích đánh giá đề xuất một số mô hình tổ chức quản lý kinh doanh điện nông thôn Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Bách khoa, Hà Nội. e) Tài liệu là bài viết trong tạp chí Họ và tên (năm), "tên tài liệu", tên tạp chí, số tập, tháng, trang. 1. Quách Ân (1992), "Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai“, Tạp chí Di truyền học, 98(1), tr. 10-16. 2. Lokendra Prasad Poudyal, Karl E. Weber (1993), "People’s Participation: Some Methods for Measuring Intensities Across the Development Sectors", Asia-Pacific Journal of Rural Development, Vol. III, December, No. 2, pp. 178-195 19 f) Tài liệu từ internet Họ và tên (năm), tên tài liệu, các thông tin khác (nếu có), địa chỉ website 1. Robert Chambers (1996), Relaxed and Participatory Appraisal: Notes on practical approaches and methods, Institute of Development Studies, http://www.ids.susx.ac.uk/ids/particip/intro/introind.html. 2. UN (2000), United Nations Millennium Declaration, http://www.un.org/millennium/declaratin/ares552e.htm 3. Yunus M. (2002), Grameen Bank II: Designed to open new possibilities, Grameen Foundation, USA, http://www.glusa.org/monthly/june/news.shtml Chưong trình Endnote – Đây là chương trình quản lý tài liệu – giúp ích rất nhiều trong việc thiết lập Danh mục tài liệu tham khảo theo các dạng khác nhau – Có thể download miễn phí từ các thư viện 20 g) Các hình ảnh minh hoạ Các bảng, hình, ảnh, đồ thị,... cần được lựa chọn tên gọi và thứ tự cho chính xác và ngắn gọn. Đánh thứ tự bảng, hình theo thứ tự của mục cấp (VD: Hình 1.3 có nghĩa là hình thứ 3 trong mục 1). 1. Tên của bảng để trên đầu bảng; Tên của hình, ảnh, đồ thị,... để ở dưới hình, ảnh, đồ thị... 2. Việc trình bày tên bảng, hình,... cần phải thống nhất về quy cách font, cỡ chữ trong suốt luận văn. 21 7
 8. 10/6/2015 3. Thuyết trình khoa học • Trình bày báo cáo (nói)  B¸o c¸o t¹i héi nghÞ, héi th¶o  Nói chuyện về kết quả NC  Bảo vệ luận văn  Poster  Trao ®æi khoa häc  Seminars, ... 22 3.1. Nguyên tắc thuyết trình khoa học Cần đặt cho mình nguyên tắc rất nghiêm ngặt:  Nói... nói... và…... PHẢI NÓI !  Không đọc trên giấy viết sẵn  Không đọc trên màn hình chiếu overhead/projector Cần có bố cục rõ ràng • Nội quan – Tôi hình dung sự vật (giả thuyết) như sau ... • Ngoại quan – Kết quả quan sát / phỏng vấn / điều tra/ trắc nghiệm / thử nghiệm / thực nghiệm /.../ như sau .... • Nội quan – Tôi kết luận như sau ... 23 23 3.2. Kỹ thuật thuyết trình khoa học • Phải làm chủ thời gian • Chia nội dung thành các ý nhỏ Chẳng hạn: – Chia bản trình bày thành 10 ý – Mỗi ý bình quân được trình bày 1-2 phút trong tổng 20 phút quy định cho một báo cáo • Trình bày theo cấu trúc logic 24 24 8
 9. 10/6/2015 Đề cương thuyết trình (25-30 slides) 1. Tên đề tài 1 slide 2. Lý do nghiên cứu 1 3. Lịch sử nghiên cứu 1-2 4. Mục tiêu nghiên cứu 1 5. Phạm vi nghiên cứu 1-2 6. Mẫu khảo sát 1-2 7. Vấn đề (Câu hỏi) nghiên cứu 1 8. Luận điểm (Giả thuyết) khoa học 1-3 9. Phương pháp chứng minh luận điểm 1 10. Kết quả nghiên cứu: 10-15 – Luận cứ lý thuyết – Luận cứ thực tế (Khảo sát/Phỏng vấn/Điều tra/Thực nghiệm) 25 25 Luận cứ lý thuyết • Các khái niệm 1 - 2 slides • Các liên hệ 1 - 2 slides • Các phạm trù   Các lý thuyết khoa học khác có có liên quan 1 - 2 slides 26 26 Luận cứ thực tế • Kết quả nghiên cứu tài liệu 1-2 slides • Kết quả quan sát 1-2 slides • Kết quả phỏng vấn 1-2 slides • Kết quả hội thảo 1-2 slides • Kết quả điều tra 1-2 slides • Kết quả trắc nghiệm/thử nghiệm 1-2 slides • Kết quả thực nghiệm 1-2 slides 27 27 9
 10. 10/6/2015 Thiết kế một slide? Các kiểu thiết kế slide phổ biến: (không nên) • Đánh máy các trang chữ … chiếu lên để đọc • Giới thiệu một dàn ý • Trình bày một tư tưởng Mà : Một slide = Phải trình bày một tư tưởng 28 28 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BỘ MÔN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH KHÓA LUẬN/CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hồ Ngọc Ninh Tại sao Phải thực tập và viết khóa luận TN • Giúp SV khâu nối kiến thức giữa các môn học; • Tạo điều kiện để SV thực tập vận dụng kiến thức lý luận đã học được vào thực tiễn sản xuất; • Là cơ hội để SV tập sự tiến hành nghiên cứu khoa học, một nhiệm vụ không thể thiếu đối với một cán bộ có trình độ đại học. 30 10
 11. 10/6/2015 Yêu cầu của KL hay báo cáo TN đại học 1. Nắm vững phương pháp nghiên cứu KH – Nắm vững phương pháp nghiên cứu đề tài được giao; – Khái quát hoá để nắm vững phương pháp NC KH nói chung; – Độc lập tiến hành NC các đề tài KH thuộc lĩnh vực chuyên môn 31 Yêu cầu của KL hay báo cáo TN đại học 2. Đạt được một số kết quả nhất định trong NC – Có thể có đóng góp về lý luận khoa học; – Có đóng góp nhất định cho thực tiễn SX • Đề xuất được định hướng và những giải pháp có căn cứ KH • Đưa định hướng và giải pháp vào thực tiễn có kết quả 32 Yêu cầu của KL hay báo cáo TN đại học 3. Biết trình bày 1 kết quả NC dưới dạng 1 báo cáo KH – Nội dung – Kết cấu – Hình thức 33 11
 12. 10/6/2015 Yêu cầu nội dung cơ bản của KL/báo cáo • Trình bày được lý luận cơ bản liên quan đến đề tài • Trình bày được đặc điểm địa bàn nghiên cứu • Trình bày được phương pháp nghiên cứu đề tài • Phân tích được thực trạng vấn đề NC • Nêu được định hướng và các giải pháp để giải quyết vấn đề 34 Lý luận cơ bản liên quan đến đề tài • Báo cáo KH phải có nội dung này • Định hướng cho các nội dung khác của báo cáo • Tổng quan tài liệu • Tốn thời gian • Khó - khi cần có quan điểm 35 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu • Cùng một đề tài nhưng mỗi điạ bàn nghiên cứu do đặc điểm riêng nên phải tiến hành với nội dung và phương pháp khác nhau cho phù hợp • Yêu cầu: – Trình bày được khái quát tình hình địa bàn – Giới thiệu được những vấn đề có liên quan đến đề tài 36 12
 13. 10/6/2015 Trình bày phương pháp nghiên cứu • Chỉ rõ những phương pháp chủ yếu • Nêu rõ phương pháp nào được sử dụng giải quyết nội dung nào • Phân biệt phương pháp và kỹ năng? • Chứng tỏ được các phương pháp sử dụng là đáng tin cậy 37 Phân tích thực trạng vấn đề NC • Chiếm khối lượng lớn trong KL/báo cáo TN • Phân tích thực trạng phải xuất phát từ cơ sở lý luận • Phân tích phải đi từ phản ánh thực trạng tình hình đến đánh giá kết quả và hiệu quả, xác định nguyên nhân hoặc các yếu tố ảnh hưởng – Làm rõ được thế mạnh và hạn chế cùng tác động của thực trạng đó đến phát triển kinh tế, xã hội của địa bàn nghiên cứu – Phân tích thực trạng phải đặt được cơ sở khoa học cho đề xuất định hướng các giải pháp 38 Định hướng và các giải pháp • Cần nêu cơ sở/căn cứ để đề xuất giải pháp • Nêu định hướng đúng và giải pháp phù hợp • Định hướng và giải pháp phải xuất phát từ căn cứ lý luận và thực tiễn và phải phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở nghiên cứu 39 13
 14. 10/6/2015 Yêu cầu viết KL • Giới thiệu – Khóa luận/Báo cáo phải đảm bảo đúng yêu cầu về nội dung, dung lượng và hình thức; – Hoàn thành đúng thời hạn quy định; – Có nhận xét đánh giá của cơ sở thực tập và giáo viên hướng dẫn. • Chỉ những khóa luận/báo cáo đạt yêu cầu trở lên mới đủ điều kiện bảo vệ hay thi trước Hội đồng chấm thi quốc gia 40 Nội dung của mỗi phần • Giới thiệu nội dung của phần (đang hạn chế) • Cung cấp các thông tin cơ sở • Cung cấp dữ liệu (bảng, hình, sơ đồ, đồ thị) • Thực hiện phân tích • Tóm tắt phân tích • Một số kết luận của phần (đang hạn chế) 41 Phương pháp viết khóa luận 42 14
 15. 10/6/2015 Cấu trúc của khóa luận/báo cáo 1. Trang bìa chính – bìa cứng chữ nhũ vàng – màu tùy khoa/ngành qui định (kinh tế màu nâu, PTNT màu xanh nước biển) 2. Trang bìa phụ 3. Lời cam đoan 4. Lời cảm ơn 5. Tóm tắt KL (Khoa KT) 6. Mục lục 7. Danh mục các bảng 8. Danh mục các hình, đồ thị, hộp (nếu có) 9. Danh mục các từ viết tắt (nếu có) 43 Nội dung của khóa luận 10. Nội dung chính theo qui định của HUA – Phần 1 – Phần 2 – Phần 3 – Phần 4 – Phần 5 11. Tài liệu tham khảo 12. Phụ lục (nếu có) 13. Xác nhận của cơ sở thực tập 14. Bìa cuối 44 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (Times New Roman, hoa, 14, in đậm) TÊN KHOA: (Times New Roman, hoa, đậm, 16) Bìa chính bìa cứng, KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP chữ nhũ (Times New Roman, hoa, đậm, 30) ĐỀ TÀI: (Times New Roman, hoa, đậm, 18) Hà Nội-20.. (Times New Roman, hoa, đậm, 14) 45 15
 16. 10/6/2015 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (Times New Roman, hoa, 14, in đậm) TÊN KHOA: (Times New Roman, hoa, đậm, 16) Bìa phụ bìa giấy trắng KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP khổ A4 (Times New Roman, hoa, đậm, 30) ĐỀ TÀI: (Times New Roman, hoa, đậm, 18) Người thực hiện: (Times New Roman, hoa, đậm, 14) Khoá: (Times New Roman, hoa, đậm, 14) Ngành:(Times New Roman, hoa, đậm, 14) Người hướng dẫn: Chức danh, học vị, họ và tên (Times New Roman, hoa, đậm, 14) Hà Nội-20… (Times New Roman, hoa, đậm, 14) 46 Cấu trúc • Lời cam đoan (cho công trình lấy học vị) • Lời cam đoan danh dự thể hiện KL là công trình khoa học của riêng tác giả và chưa được sử dụng trong các công bố • Thể hiện sự thực hiện các trích dẫn đúng và đầy đủ 47 Cấu trúc • Lời cảm ơn Tác giả bày tỏ tình cảm của mình đối với các cá nhân, tập thể đã hướng dẫn, giúp đỡ, cộng tác và tài trợ trong quá trình hoàn thành KL và có thể trong cả quá trình học – vì KL là kết quả cuối cùng của quá trình học 48 16
 17. 10/6/2015 • Các phần, mục và tiểu mục • Đầu đề các phần, mục, tiểu mục cần thống nhất quy cách về kiểu chữ, font chữ trong suốt KL. • Các mục cấp 1 cần đề đầu trang • Không nên để các mục ở cuối trang • Thứ tự các mục được đánh bằng chữ ả rập. VD: • 3 • 3.1 • 3.1.1 • Không nên chia quá nhiều cấp mục • Nhưng tùy theo KL, đề mục phải làm rõ tính logic của tên đề tài. Ví dụ: Tên đề tài về giải pháp, thì trong đề mục phải thể hiện rõ được các giải pháp 49 Mục lục • Mục lục thể hiện kết cấu chung của KL, giúp người đọc thuận tiện trong tìm kiếm thông tin. Các tiêu đề trong mục lục phải được để nguyên văn (không viết tắt). • Có thể không cần làm mục lục quá chi tiết • Số trang các phần đầu của luận văn được đánh theo thứ tự chữ La mã thường (i, ii, iii, iv,...). • Trang của KL bắt đầu từ “Mở đầu/Đặt vấn đề” (đánh số trang 1) 50 Mục lục Lời cam đoan i Lời cám ơn ii Mục lục … Danh mục các bảng Danh mục các hình Danh mục các chữ tắt và kí hiệu Phần 1. Mở đầu 1 1.1 .... 1 1.2 .… … Phần 2. Cơ sở lý luận và thực tiễn 2.1 .... 2.2 .... Phần 3. Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu Phần 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận Phần 5. Kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục 51 17
 18. 10/6/2015 • Viết tắt và thuật ngữ có gốc nước ngoài • Thuật ngữ cần viết tắt được viết đầy đủ khi xuất hiện lần đầu tiên và ngay sau đó đặt kí hiệu tắt trong ngoặc đơn. • Các thuật ngữ viết tắt là những từ hay cụm từ được lặp lại nhiều lần, tuy nhiên không nên lạm dụng viết tắt. • Không được viết tắt ở các đầu mục 52 • Viết tắt và thuật ngữ có gốc nước ngoài • Đối với thuật ngữ hay cụm từ có nguồn gốc nước ngoài thì phiên âm theo quy định. Trong những trường hợp còn tranh luận về phiên âm thì có thể để nguyên văn đối với các ngôn ngữ có nguồn gốc latinh. Các ngôn ngữ khác (chữ tượng hình) cần phiên âm. • KL khoa học cần tính thống nhất cao trong trình bày các thuật ngữ khoa học 53 Nội dung chính của khóa luận/báo cáo • Có 5 phần – Phần 1: Mở đầu hay đặt vấn đề – Phần 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn (Tổng quan tài liệu nghiên cứu) – Phần 3: Đặc điểm địa bàn và Phương pháp NC (Đối tượng, qui trình và PP NC) – Phần 4: Kết quả NC và thảo luận – Phần 5: Kết luận và kiến nghị 54 18
 19. 10/6/2015 Nội dung của khóa luận/chuyên đề Phần 1 (phần thứ nhất) Đặt vấn đề/Mở đầu • Sự cần thiết của đề tài NC • Mục tiêu NC – Mục tiêu chung – Mục tiêu cụ thể • Câu hỏi NC • Đối tượng và phạm vi NC – Đối tượng NC – Phạm vi NC • Nội dung • Thời gian 55 Nội dung của khóa luận/chuyên đề Phần 2 (Phần thứ hai) Cơ sở lý luận và thực tiễn • Cơ sở lý luận – Khái niệm – Phân loại – Yếu tố ảnh hưởng, ..... • Cơ sở thực tiễn – Vấn đề tại Việt Nam và thế giới? – Tại địa phương 56 Nội dung của khóa luận/chuyên đề Phần 3 (Phần thứ ba) Đặc điểm địa bàn và PP NC • Đặc điểm địa bàn NC – Điều kiện tự nhiên (quá trình hình thành và PT cua DN) – Điều kiện kinh tế - XH (với DN: Cơ cấu tổ chức, các yếu tố đầu vào: lao động, vốn, tài sản, CS VC KT, kết quả SX KD) – Thuận lợi và khó khăn • Phương pháp NC – (Chọn điểm NC??) – Thu thập số liệu – Xử lý và phân tích – Hệ thống chỉ tiêu – ............... 57 19
 20. 10/6/2015 Nội dung của khóa luận/chuyên đề Phần 4 (Phần thứ tư) Kết quả NC và thảo luận • Thực trạng vấn đề (chung cho địa bàn) và Thực trạng vấn đề của mẫu điều tra • Các thành phần của vấn đề NC • Nguyên nhân... (mối quan hệ, ...) • Định hướng và giải pháp (cơ sở KH và căn cứ đề xuất giải pháp) 58 Nội dung của khóa luận/chuyên đề Phần 5 (Phần thứ năm) Kết luận và kiến nghị • Kết luận (KL phải theo mục tiêu) • Kiến nghị 59 Hình thức • Bìa • Giấy in (trắng, A4) • Phông chữ • Lề • Giãn dòng • Bảng, hình, sơ đồ, đồ thi • Đề mục 60 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2