intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Chương 1 - Đặng Hữu Phúc

Chia sẻ: You You | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

207
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh - Chương 1 trình bày tổng quan phương pháp nghiên cứu kinh doanh. Trong chương này người học sẽ hiểu được tại sao phải nghiên cứu trong kinh doanh, mục đích nghiên cứu trong kinh doanh, phân loại nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Chương 1 - Đặng Hữu Phúc

 1. TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CHƯƠNG 01 TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH DOANH 1 BT TÌNH HUỐNG Công ty phân bón Ninh Phong đƣợc đánh giá là công ty phân bón đứng trong top 3 thị trƣờng về phân bón dành cho cây trồng lâu năm trên địa bàn Đồng bằng sông Cửu Long. Nhãn hiệu Ninh Phong đƣợc 75% ngƣời tiêu dùng biết đến và thƣơng hiệu Ninh Phong đƣợc ngƣời tiêu dùng đánh giá là có chất lƣợng tốt và chi phí hợp lý. Sáu tháng đầu năm nay, BGĐ nhận ra doanh số của công ty giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái. 2 Các báo cáo từ bộ phận Marketing cho thấy trên thị trƣờng xuất hiện thêm 2 nhãn hiệu phân bón mới: Phân bón Minh Thanh và phân bón NHK. + Phân bón Minh Thanh : là phân bón sản xuất trong nƣớc, thành phần chất lƣợng kém hơn phân bón Ninh Phong nhƣng giá chỉ bằng 2/3 so với phân bón Ninh Phong. + Phân bón NHK : là phân bón đƣợc nhập khẩu từ nƣớc ngoài, mang thƣơng hiệu ngoại. Chất lƣợng tƣơng đƣơng và giá đắt hơn phân bón Ninh Phong. Nếu bạn là giám đốc công ty Ninh Phong, trƣớc tiên bạn sẽ làm gì ? 3 1
 2. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG LÀ GÌ? 4 NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG “NCTT là một nỗ lực có hệ thống nhằm thiết lập kế hoạch nghiên cứu, thu thập số liệu, phân tích, báo cáo số liệu và các khám phá liên quan đến một tình huống đặc biệt mà công ty đang phải đối phó.” Philip Kotler “NCTT là một phần khoa học xã hội, sử dụng các phương pháp khoa học để thu nhập thông tin về thị trường sản phẩm và dịch vụ” Hội Nghiên cứu thị trường (Anh) 5 Nghiên cứu thị trường là gì ? Nghiên cứu thị trường là quá trình thiết kế (designing), thu thập (gathering), phân tích (Analyzing) và báo cáo (Reporting) một cách có hệ thống, có mục đích nhằm cung cấp thông tin hỗ trợ cho quá trình ra quyết định của nhà quản trị 6 2
 3. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG Nghiên cứu dự báo Nghiên cứu về thị trường Nghiên cứu về giá cả Nghiên cứu Nghiên cứu thị trường về sản phẩm Nghiên cứu Nghiên cứu về quảng cáo phân phối 7 Nghiên cứu cần thiết cho mọi Giám đốc tiếp thị chuyện chúng tôi làm, nó quá của hãng xe Ford cần thiết đến nỗi chúng tôi khó tâm sự mà ra quyết định đƣợc nếu không có nghiên cứu vì rủi ro quá lớn 8 TẠI SAO PHẢI NGHIÊN CỨU TRONG KINH DOANH Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh - Tồn Tại hay không Tồn Tại? Không có Nghiên Cứu, doanh thu tăng 10% so với năm trƣớc, các mẫu quảng cáo của công ty chúng tôi vẫn giúp chúng tôi gia tăng doanh số sau mỗi lần tung ra, Nhân viên công ty không nghỉ việc nhiều nhƣ các công ty khác. Chúng tôi không cần nghiên cứu thị trƣờng! Mr. Anti Research 9 3
 4. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU TRONG KINH DOANH Giúp giảm rủi ro cho các quyết định Marketing bằng cách cung cấp thông tin thị trƣờng đáng tin cậy. 10 XÂY DỰNG NGHIÊN CỨU Suy diễn (deduction): dựa vào lý thuyết có sẵn  đề ra giả thuyết nghiên cứu  quan sát để kiểm định giả thuyết. Quy nạp (induction): Quan sát các hiện tƣợng  xây dựng mô hình  rút kết luận 11 PHÂN LOẠI NGHIÊN CỨU  Nghiên cứu hàn lâm: nhằm mục đích mở rộng kho tàng trí thức trong lĩnh vực nào đó. VD: - Công ty trong ngành mỹ phẩm nên phân bổ ngân sách quảng cáo của mình trên các phƣơng tiện truyền thông đại chúng nhƣ thế nào để đạt đƣợc hiệu quả tối ƣu. - Quảng cáo trên truyền hình sẽ làm thay đổi lòng tin về thƣơng hiệu vào xu hƣớng tiêu dùng của khách hàng ở mức độ nào? - Các nhân tố ảnh hƣởng đến sự thỏa mãn của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng 12 4
 5. PHÂN LOẠI NGHIÊN CỨU Nghiên cứu ứng dụng: Là nghiên cứu nhằm ứng dụng các thành tựu khoa học của một ngành nào đó vào thực tiển kinh doanh. VD: - Công ty Thái Tuấn phải phân bổ ngân sách quảng cáo qua các phƣơng tiện truyền thông đại chúng nhƣ thế nào để có thể thông tin hiệu quả cho thị trƣờng mục tiêu của mình (ví dụ: nữ, tầng lớp thu nhập cao, tuổi từ 30 -50...) - Các nhân tố ảnh hƣởng đến sự thỏa mãn của khách hàng ngân hàng ABC 13 PHÂN LOẠI NGHIÊN CỨU Nghiên cứu tại bàn: nghiên cứu các tài liệu có sẵn hay còn gọi là tài liệu thứ cấp. VD: Nghiên cứu tốc độ tăng trƣởng GDP, nghiên cứu mật độ dân số, nghiên cứu thu nhập bình quân …. Nghiên cứu tại hiện trường: Hình thức này thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua thảo luận trực tiếp, phỏng vấn qua BCH … Đây là hình thức nghiên cứu phổ biến nhất của nghiên cứu thị trƣờng 14 PHÂN LOẠI NGHIÊN CỨU Nghiên cứu định tính: Là nghiên cứu khi dữ liệu cần thu thập ở dạng định tính. Giúp trả lời các câu hỏi tại sao, giúp tìm hiểu động cơ ngƣời tiêu dùng VD: Vì sao ngƣời tiêu dùng chọn mua sản phẩm này, họ thích nhất sản phẩm này ở điểm nào… Nghiên cứu định lượng: là nghiên cứu khi dữ liệu cần thu thập ở dạng định lƣợng VD: trung bình ngƣời tiêu dùng tiêu thụ bao nhiêu hộp sữa mỗi tháng 15 5
 6. PHÂN LOẠI NGHIÊN CỨU Nghiên cứu mô tả: mô tả những đặc điểm của vấn đề. VD nghiên cứu quy mô thị trƣờng, độ chấp nhận của thị trƣờng, hành vi ngƣời mua hàng ... Nghiên cứu nhân quả: là nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu mối quan hệ nhân quả giữa các biến thị trƣờng, trong các vấn đề nghiên cứu VD mối quan hệ giữa quảng cáo với doanh số, mối quan hệ giữa quảng cáo với mức độ nhận biết… 16 PHÂN LOẠI NGHIÊN CỨU Khi tìm hiểu các quan hệ nhân quả, ngƣời ta thƣờng chú ý đến biến nguyên nhân và biến kết quả. - Phải có đƣợc bằng chứng rõ ràng về mối quan hệ giữa một tác nhân và một kết quả quan sát đƣợc. - Phải có bằng chứng là tác nhân đi trƣớc kết quả. - Phải đƣợc xem xét trong điều kiện các nhân tố khác không đổi. 17 PHÂN LOẠI NGHIÊN CỨU Nghiên cứu đột xuất: là nghiên cứu nhằm giải quyết vấn đề hiện tại của công ty. Nghiên cứu kết hợp: Là nghiên cứu thực hiện cho nhiều khách hàng khác nhau và mỗi khách hàng cần những loại thông tin khác nhau. Nghiên cứu liên tục: là nghiên cứu đƣợc thực hiện liên tục để theo dõi thị trƣờng. Các nghiên cứu này thƣờng thực hiện sẵn để bán cho khách hàng. 18 6
 7. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Vấn đề, cơ hội thị trường Thông tin cần thiết, nguồn dữ liệu Khám phá, mô tả, nhân quả Định tính định lượng…. THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU Thị trường nghiên cứu Thu thập, Kiểm tra Phương pháp phỏng vấn Nhập, làm sạch dữ liệu Công cụ phỏng vấn Phân tích, diễn giải Quy cách kiểm tra chất lượng Viết báo cáo và trình bày Thiết kế mẫu kết quả Phương pháp phân tích dữ liệu Kết cấu báo cáo kết quả Thời gian tiến hành và kết thúc SỬ DỤNG NGHIÊN CỨU Chi phí Ra quyết định thị trường Người quản lý và thực hiện 19 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 1. Xác định vấn đề Marketing cần nghiên cứu 2. Xác định thông tin cần thiết 3. Nhận dạng nguồn dữ liệu 4. Xác định kỹ thuật thu thập dữ liệu 5. Tóm tắt và phân tích dữ liệu 6. Viết báo cáo và trình bày kết quả nghiên cứu 20 KHI NÀO CẦN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG Thời gian Lợi ích Khả năng QĐ NCTT thu thập dữ liệu so với chi phí Tính chất quyết định 22 7
 8. KHI NÀO CẦN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG Giới hạn Khả năng Tính chất Lợi ích Nên về thời thu thập của quyết so với chi thực gian dữ liệu định phí c c hiện Đúng Thông tin Đúng QĐ có tầm Có nghiên Việc ra Lợi ích Có có sẵn quan trọng cứu QĐ không không phù chiến lược thông tin cần gấp hợp cho nghiên cứu kinh hay trong thời việc ra không? có vượt doanh điểm hiện QĐ? quá chi phí tại? nghiên cứu không? Sai Sai Không Không Không nên thực hiện nghiên cứu thị trường 23 VÍ DỤ MINH HỌA : SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI  Hƣơng đang lên kế hoạch cho một chƣơng trình khuyến mãi và cảm thấy bối rối không biết nên sử dụng sản phẩm gì để làm quà tặng. Năm nào cô cũng phải thực hiện chƣơng trình khuyến mãi, năm trƣớc quà tặng là mũ, năm ngoái là dầu ăn, năm kia là dầu nhớt, áo mƣa… chƣơng trình khuyến mãi đôi khi thất bại do khách hàng không thích loại quà tặng mà công ty sử dụng Theo Anh/Chị, Hương có cần tiến hành nghiên cứu để xác định loại quà tặng mà khách hàng yêu thích không ? Tại sao ? 24 VÍ DỤ MINH HỌA : Sành Điệu Hai tháng trƣớc công ty Sành Điệu đã đƣa vào sử dụng một loại bao bì sản phẩm mới với kiểu dáng sang trọng và màu sắc tƣơi hơn. Công ty muốn biết quyết định này có hợp lý không Theo Anh/Chị, Sành Điệu có nên tiến hành thăm dò ý kiến khách hàng về kiểu dáng bao bì mới không ? Vì sao ? 25 8
 9. NHỮNG ĐỀ TÀI CHÍNH YẾU TRONG NCKD Nghiên cứu tiếp thị và bán hàng  Nghiên cứu về sự thoả mãn của khách hàng  Nghiên cứu hành vi và thái đô của ngƣời tiêu dùng  Đo lƣờng tiềm năng thị trƣờng  Nghiên cứu phân khúc thị trƣờng  Nghiên cứu các kênh phân phối  Thử nghiệm sản phẩm mới  Nghiên cứu quảng cáo 26 DANH MỤC CÁC NGÀNH HÀNG THỰC TẬP XE HƠI, XE MÁY NƢỚC GIẢI KHÁT CHĂM SÓC CÁ NHÂN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG BÁN LẺ (SIÊU THỊ) THIẾT BỊ GIA DỤNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG DỊCH VỤ CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET GIÁO DỤC NGÂN HÀNG 27 ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU 28 9
 10. ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU Đề cƣơng nghiên cứu là một bản hoạch định các bƣớc tiến hành, các nội dung cần thực hiện trong quá trình nghiên cứu. Đề cƣơng là các nét chính về phƣơng cách giải quyết vấn đề nghiên cứu đƣợc nêu ra. 29 ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DỮ LIỆU CẦN THU THẬP Đề cương nghiên cứu XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU (Research proposal) THIẾT KẾ CÔNG CỤ THU THẬP DỮ LIỆU TỔ CHỨC THU THẬP DỮ LIỆU XỬ LÝ & PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BÁO CÁO TRÌNH BÀY KẾT 30 QUẢ NỘI DUNG CỦA ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU 1. Tên đề tài 2. Giới thiệu lý do chọn đề tài 3. Mục tiêu nghiên cứu 4. Đối tƣợng nghiên cứu 5. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu 6. Tổng Quan Lý Thuyết 7. Giả thuyết và mô hình nghiên cứu ( nếu có) 8. Phƣơng pháp nghiên cứu 9. Thời gian biểu 10. Ngân sách nghiên cứu 11. Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu 12. Tài liệu dự kiến tham khảo 31 10
 11. Bài tập nhóm  Các nhóm thảo luận xác định vấn đề nghiên cứu cho đề tài nhóm  Xây dựng đề cƣơng nghiên cứu (5 mục đầu tiên)  Báo cáo đề tài nghiên cứu 32 CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC ANH/CHỊ ĐÃ LẮNG NGHE 33 11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2