Bài giảng Quản lý dự án: Chương 4 - ĐH Công nghiệp

Chia sẻ: Võ đình Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
15
lượt xem
0
download

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 4 - ĐH Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Quản lý chi phí", cụ thể như: Các khái niệm Quản lý chi phí, ước lượng chi phí (Cost estimating), lập ngân sách chi phí (Cost budgeting), kiểm soát chi phí (Cost control),...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án: Chương 4 - ĐH Công nghiệp

Quản lý chi phí<br /> <br /> Chương IV<br /> <br /> Nội dung<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> <br /> Các khái niệm Quản lý chi phí<br /> Ước lượng chi phí (Cost estimating)<br /> Lập ngân sách chi phí (Cost budgeting)<br /> Kiểm soát chi phí (Cost control)<br /> <br /> QLDA<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1. Các khái niệm Quản lý Chi phí<br />  Chi phí là tài nguyên được tiêu tốn hay được dự trù<br /> trước để đạt được một mục tiêu rõ ràng hay để trao<br /> đổi cái gì đó. Chi phí thường được đo bằng đơn vị<br /> tiền tệ.<br />  Quản lý chi phí dự án bao gồm những quy<br /> trìnhnhằm đảm bảo cho dự án được hoàn tất trong<br /> sự cho phép của ngân sách.<br /> <br /> QLDA<br /> <br /> 3<br /> <br /> Qui trình quản lý chi phí<br /> 1. Ước lượng chi phí (estimating): ước tính chi phí<br /> về các nguồn tài nguyên để hoàn tất một dự án.<br /> 2. Dự toán ngân sách (Cost budgeting): phân bổ<br /> toàn bộ chi phí ước tính vào từng hạng mục công<br /> việc để thiết lập một cơ sở cho việc đo lường việc<br /> thực hiện.<br /> 3. Kiểm soát chi phí (Cost control): điều chỉnh thay<br /> đổi chi phí cho dự án.<br /> <br /> QLDA<br /> <br /> 4<br /> <br /> Các thuật ngữ<br />  Lợi nhuận (Profit): thu nhập (revenue) – chi phí<br /> (expense).<br />  Chi phí chu kỳ sống (Life cycle): chi phí dự án + cp<br /> bảo trì.<br />  Phân tích luồng tiền mặt (Cash flow analysis): xác<br /> định chi phí và thu nhập hằng năm.<br />  Các loại chi phí: Chi phí có thể là hữu hình hoặc vô<br /> hình, trực tiếp hay gián tiếp.<br />  Chi phí đã dùng (Sunk cost) không phải là tiêu<br /> chuẩn cho lưa chọn dự án.<br /> <br /> QLDA<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản