intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 8 - Nguyễn Khánh Trung

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
79
lượt xem
17
download

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 8 - Nguyễn Khánh Trung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 8: Lập kế hoạch bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Dự báo, lập mục tiêu, lập chính sách, dự trù ngân sách xây dựng, tổ chức lực lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 8 - Nguyễn Khánh Trung

LOGO<br /> <br /> CHƢƠNG 8<br /> <br /> 1<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> DỰ BÁO<br /> LẬP MỤC TIÊU<br /> LẬP CHÍNH SÁCH<br /> DỰ TRÙ NGÂN SÁCH<br /> XÂY DỰNG, TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG<br /> <br /> 2<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> XÂY DỰNG KÊNH PHÂN PHỐI<br /> XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẶT HÀNG<br /> QUẢN LÝ TỒN KHO<br /> XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ<br /> XÂY DỰNG CHIẾN THUẬT<br /> <br /> 3<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> I. DỰBÁO BÁN HÀNG<br /> <br /> 1. Khái niệm<br /> Là hoạt động ước tính số lượng bán bằng tiền hoặc theo<br /> đơn vị sản phẩm, dịch vụ trong tương lai của một công ty<br /> đối với từng mặt hàng trong thời gian nhất định trên tất cả<br /> các thị trường mà công ty này tham gia.<br /> <br /> 2. Tầm quan trọng của việc dự báo<br /> Dự báo bán hàng là một phần rất quan trọng trong lập kế<br /> hoạch bán hàng. Là cơ sở để giám đốc bán hàng tính toán<br /> khối lượng sản xuất, kế hoạch hỗ trợ, nguồn nhân lực, ngân<br /> sách…Dự báo chính xác giúp tiết kiệm chi phí và tối đa hóa<br /> lợi nhuận cho doanh nghiệp.<br /> <br /> 4<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> I. DỰ BÁO BÁN HÀNG<br /> <br /> Năng<br /> Lực<br /> TT<br /> <br /> Sức cầu<br /> <br /> Các yếu tố cần cân<br /> nhắc khi thực hiện<br /> dự báo bán hàng<br /> <br /> yếu tố<br /> khác<br /> <br /> Năng lực<br /> BH<br /> <br /> Doanh<br /> số<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2