intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị dịch vụ: Bài 3 - ThS. Nguyễn Kim Anh

Chia sẻ: Trần Thị Bích | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

181
lượt xem
49
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 3 Chiến lược trong dịch vụ của bài giảng Quản trị dịch vụ, sẽ giúp các bạn biết chiến lược là gì, nhu cầu cho chiến lược, điều hành chiến lược, xác định nhiệm vụ, quy trình phát triển chiến lược, thực thi chiến lược.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị dịch vụ: Bài 3 - ThS. Nguyễn Kim Anh

 1. BÀI 3 CHIẾN LƯỢC TRONG DỊCH VỤ ThS. Nguyễn Kim Anh ThS.Nguyễn văn Long ThS. Huỳnh Gia Xuyên 1
 2. 1. Chiến lược là gì ? Ý nghĩa của chiến lược: đưa ra những kế Chiến hoạch và chính sách lâu dài cho một tổ chức. lược 2
 3. 2. Nhu cầu cho chiến lược Doanh số/ sức cầu Phát động Tăng trưởng Tăng trưởng đều Giảm sút nhanh Hình 3.2. Chu kỳ tồn tại của sản phẩm hay dịch vụ 3
 4. 3. Điều hành chiến lược Qui trình quản lý chiến llược Qui trình quản lý chiến ược Craig và Grant (1993) tóm lược trong MOST Mission Objectives Strategy Tatics (nhiệm vụ) (mục tiêu) (chiến lược) (chiến thuật) 4
 5. 4. Xác định nhiệm vụ • Mục đích Những lý do cho sự tồn tại của tổ chức. • Chiến lược Xác định Bản chất của cơ sở kinh doanh và sự thực hiện lợi thế nhiệm vụ tương đối. • Các tiêu chuẩn và hành vi Qui tắc và chuẩn tắc về cách thức thực hiện công việc. • Các giá trị Những niềm tin và nguyên lý đằng sau những tiêu chuẩn đó. 5
 6. 5. Qui trình phát triển chiến lược Phân tích Phân tích ngoại cảnh nội bộ Quy trình Phân tích Phân tích môi trường Phát triển cạnh tranh Các chiến lược Chiến lược Mô hình chọn khái quát lựa chiến lược Hình 3.6. Những yếu tố chính cần đưa vào qui trình phát triển chiến lược 6
 7. 5. Qui trình phát triển chiến lược Yế u tố bên ngoài Phân tích nội bộ 7
 8. 5. Qui trình phát triển chiến lược Phân tích PEST * Phân tích PEST (STEP): phân tích ngoại cảnh (STEP) Phân tích ngoại cảnh 1. Political 2. Economic 3. Social 4. Technological Chính trị Kinh tế Xã hội Công nghệ, kỹ thuật 8
 9. 5. Qui trình phát triển chiến lược * Phân tích cạnh tranh Những cơ sở muốn nhập cuộc Đe dọa Cạnh tranh ở thị trường Nhà cung cấp Quyền lực Quyền lực Tranh chấp Khách hàng nêu giá trả giá giành giữa các tổ chức hiện có Đe dọa Hình 3.8. Các thế lực cạnh tranh Sản phẩm thay thế 9
 10. 5. Qui trình phát triển chiến lược * Các chiến lược khái quát LỢI THẾ CẠNH TRANH Chi phí thấp Biệt hóa sản phẩm Tầm Rộng Giá thành hạ Biệt hóa sản phẩm cạnh Trọng điểm Trọng điểm tranh Hẹp chi phí biệt hóa sản phẩm Hình 3.9. Các chiến lược khái quát 10
 11. 5. Qui trình phát triển chiến lược * Những mô hình chọn lựa chiến lược Phần trăm thị phần Cao Thấp Ngôi sao Cao Tỷ lệ tăng trưởng Ngôi sao Dấu hỏi doanh thu Thấp Bò sữa Chó mèo Hình 3.10. Hộp Boston 11
 12. 5. Qui trình phát triển chiến lược * Những mô hình chọn lựa chiến lược Ưu tiên thấp cho phát triển, tăng Năng lực kinh doanh / Vị thế cạnh tranh trưởng và đầu tư Mạnh Vừa Yếu Ưu tiên cao cho phát triển, tăng trưởng Cao và đầu tư Sức thu hút của Ưu tiên vừa cho ngành Vừa phát triển, tăng trưởng và đầu tư công nghiệp Thấp Hình 3.11. Ma trận của General Electric 12
 13. 6. Thực thi chiến lược Xây dựng một tổ chức Có khả năng thực hiện Thiết lập ngân sách chiến lược một cách yểm trợ chiến lược mỹ mãn Đề xuất chính sách Thực hiện chức năng THỰC THI phong cách, hệ thống lãnh đạo chiến lược CHIẾN LƯỢC thông tin và kiểm tra thích ứng Thiết kế khen thưởng Tạo hình nền văn hóa và động lực sát với sự công ty phù hợp với thực hiện các mục tiêu chiến lược và chiến lược Hình 3.12. Các bước trong việc thực thi chiến lược 13
 14. Bài tình huống  Chính sách bảo trì của Yamaha tại Việt Nam 14
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2