intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị dự án: Chương 3 - Thái Đình Anh

Chia sẻ: Thai Dinh Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

70
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 "Thiết kế tổ chức dự án và xây dựng đội ngũ dự án" thuộc bài giảng Quản trị dự án giới thiệu đến các bạn những nội dung về thiết kế cơ cấu tổ chức dự án, giám đốc dự án, xây dựng đội ngũ dự án,... Với các bạn chuyên ngành Quản trị kinh doanh thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị dự án: Chương 3 - Thái Đình Anh

 1. Quản trị dự án THÁI ĐÌNH ANH
 2. Thiết kế cơ  cấu tổ chức dự  án Các mô hình tổ chức dự án Lựa chọn mô hình tổ chức dự án Giám đốc dự án Vị trí và trách nhiệm của giám đốc dự án Tố chất cần thiết của giám đốc dự án Xây dựng đội  ngũ dự án Đội ngũ dự án Cấu thành đội ngũ dự án Phát triển và lãnh đạo đội ngũ dự án
 3. …Quản lý dự án chính là quản lý con  người…
 4. Mô hình dạng chức năng GIÁM ĐỐC Trưởng  Trưởng  Trưởng  ... phòng đầu tư phòng kỹ  phòng tài  thuật chính Linh hoạt trong việc huy động và sử dụng nhân lực Tính chuyên nghiệp cao Khó điều hành  Tổ chức lỏng lẻo, môi trường bất ổn  Các hoạt động DA không nhận được sự ưu tiên cần thiết
 5. Mô hình dạng dự án GIÁM ĐỐC Giám đốc  Trưởng phòng  Giám đốc  Trưởng phòng  DA A kỹ thuật DA B tài chính Tài  Kỹ  Sản  Tài  Kỹ  Sản  chính thuật xuất chính thuật xuất Đội ngũ ổn định, tổ chức theo yêu cầu khách hàng   phản ứng  nhanh Nhà quản lý có đầy đủ quyền lực đối với DA, dễ điều hành,  Các thành viên chịu sự điều hành trực tiếp của giám đốc dự án Lãng phí nhân lực Nhà quản lý có thể thuê chuyên gia giỏi bên ngoài
 6. Mô hình dạng ma trận GIÁM ĐỐC Trưởng bộ phận  Giám đốc  Giám đốc  Giám đốc  ... dự án kỹ thuật tài chính kinh doanh Giám đốc DA A A, B C, D E, F G, H Giám đốc DA B I, K L, M O, P Q, T Giám đốc DA C X, Y Z, T V, U J, R Trao quyền cho trưởng DA   thực hiện DA đúng y/cầu kỹ thuật, tiến độ, ngân  sách Tài năng chuyên môn được phân cho nhiều DA khác nhau Kết thúc DA, các nhà chuyên môn lại trở về các phòng chức năng Tổ chức theo yêu cầu khách hàng   phản ứng nhanh Quyền & trách nhiệm phức tạp, có thể gây trùng chéo, mâu thuẫn, trái ngược nhau
 7. Lựa chọn mô hình tổ chức thực hiện  DA Quy mô DA, nguồn lực DA? Đặc điểm DA: địa điểm, thời gian thực hiện? Công nghệ sử dụng? Độ bất định của DA? Khả năng, chuyên môn, kinh nghiệm? Số lượng DA cùng thực hiện trong cùng thời kỳ?
 8. Nhân tố ảnh hưởng Mô hình chức  Mô hình ma  Mô hình  năng trận dự án Tính thay đổi Thấp Cao Cao Kỹ thuật sử dụng Tiêu chuẩn Phức tạp Mới Mức độ phức tạp Thấp Trung bình Cao Thời gian dự án Ngắn Trung bình Dài Quy mô Nhỏ Trung bình Lớn Tầm quan trọng Thấp Trung bình Cao Đặc điểm khách hàng Phong phú, đa  Trung bình Duy nhất dạng Tính  phối  hợp  với  các  bộ  Yếu Trung bình Mạnh phận trong dự án Tính  phối  hợp  với  các  bên  Mạnh Trung bình Yếu liên quan ngoài dự án Thời  gian  đưa  ra  các  quyết  Nhanh Trung bình Dài định
 9. … Giám đốc mất phần lớn thời gian quan hệ   với các nhân vật chính của dự án …
 10. Vị trí của giám  • Trọng tâm đốc dự án Khách hàng • Điều hành phối  hợp Cơ quan  Tổ  chính  chức tài  phủ trợ Tổ chức,  Giám  Cộng  dịch vụ đốc dự  đồng án Bộ phận chức  LĐ trực  năng Các nhà  tiếp cung ứng Các nhà  Tư vấn thầu
 11. Trách nhiệm của nhà quản trị DA Phục vụ  Đáp ứng nhu cầu  Quản trị sự thay  khách hàng của khách hàng đổi Trách nhiệm  Điều hành DA  Phối kết hợp  với toàn bộ  theo mục tiêu các thành viên quá trình dự án Duy trì  Quản lý thời gian, chi  nguồn lực phí, chất lượng, rủi  ro ... Trách nhiệm  Vấn đề  Đảm bảo hệ  với công ty  nguồn lực thống thông tin,  mẹ báo cáo
 12. Tố chất của giám đốc dự án Kiến thức Phẩm chất Năng lực
 13. Kiến thức của giám đốc dự án Bề mặt  kiến thức  Kiến thức  Kiến thức  tổng hợp kỹ thuật  kỹ thuật  Bề mặt  chuyên  chuyên  kiến thức  ngành ngành tổng hợp                 Kiến thức quản lý                                              Kiến thức quản lý . x
 14. Năng lực của giám đốc dự án Khả năng giao  tiếp & thông tin Khởi xướng Năng lực  Khả năng  Làm gương lãnh đạo thương lượng &  giải quyết khó  Huấn luyện khăn Khả năng tiếp  thị & quan hệ  với khách Năng lực  Lắng nghe Năng lực  ra quyết  ngoại giao định
 15. Phẩm chất của giám đốc dự án Phẩẩm ch Ph m chấất t  CCởởi m i mởở, ,  Ý chí, bình  Linh hoạạt,  Ý chí, bình  Linh ho t,  tính cách tính cách ướng ngo hhướ tĩnh, kiên địịnh ng ngoạạiitĩnh, kiên đ nh thích  thích ứứng ng Phẩẩm ch Ph m chấất t  Đạạo đ Đ o đứứcc Đạạo đ Đ o đứứcc đđạạo đ o đứứcc xã hộộii xã h cá nhân cá nhân
 16. So sánh giữa nhà QLDA và quản lý chức năng Nhà quản trị chức  Nhà quản trị dự án năng Là chuyên gia giỏi  Có kiến thức tổng hợp, hiểu  trong lĩnh vực chuyên  biết nhiều lĩnh vực, kinh  môn nghiệm phong phú Thạo kỹ năng phân  Có kỹ năng tổng hợp tích Giám sát kỹ thuật  Tổ chức, phối hợp mọi bộ  chuyên sâu về lĩnh vực phận, thành viên cùng hoàn  thành DA Chịu trách nhiệm lựa  Chịu trách nhiệm tổ chức,  chọn công nghệ tuyển dụng, lập kế hoạch, 
 17. … Đội ngũ: nghĩa là nhiều người làm  những điều tôi nói …
 18. Tinh thần tập thể Đội ngũ dự án Mục tiêu chung Nguyên tắc xây dựng đội ngũ Quyền lợi Trách nhiệm Khích lệ Ràng buộc Thưởng phạt rõ ràng Giúp đỡ Chỉ đạo Dung hòa các mối quan hệ
 19. Phát triển và lãnh đạo đội ngũ dự án Phát triển đội  Đào tạo, Đánh giá, ngũ dự án Bồi dưỡng Khuyến khích Lãnh đạo đội  Giám  Dân  Hỗ  ngũ dự án sát chủ trợ Xây dựng văn  Tinh thần Ý chí, Giúp đỡ, hóa đội ngũ tập thể nhiệt tình hỗ trợ Quản trị xung  Cơ  Rõ  Thưởn chế ràng g phạt đột Thỏ Xoa  Hợp  Bỏ  Đối  a  dịu tác qua lập hiệp
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2