intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị dự án đầu tư - GV: Huỳnh Nhựt Nghĩa

Chia sẻ: Le Linh Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

453
lượt xem
93
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị dự án đầu tư của giảng viên Huỳnh Nhựt Nghĩa trình bày một số vấn đề chung về đầu tư và dự án đầu tư, nội dung nghiên cứu của quá trình lập dự án đầu tư, nghiên cứu kỹ thuật công nghệ, tài chính dự án đầu tư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị dự án đầu tư - GV: Huỳnh Nhựt Nghĩa

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MARKETING KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MÔN HỌC: QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ GV: HUỲNH NHỰT NGHĨA
  2. GiỚI THIỆU  Tên học phần: QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ phần:  Số đơn vị học trình: 4 trình:  Trình độ: Đại Học độ:  Phân bố thời gian: 60 TIẾT gian:  Điều kiện tiên quyết: Đã học qua các môn: quyết: môn: Quản trị học, Marketing, … học, Marketing,
  3. MỤC TIÊU  Học xong môn học này sinh viên có thể: thể: • Phát biểu được các khái niệm về dự án và dự án đầu tư; tư; • Liệt kê được các loại dự án; án; • Biết sử dụng các phương pháp và các kỹ thuật để lập, lập, thẩm định và quản trị dự án đầu tư,… tư,…  Học xong môn này sinh viên có thể biết và lập được một dự án đầu tư cụ thể. Biết cách thẩm định một dự thể. án có khả thi hay không, và trình tự tiến hành một không, dự án đầu tư như thế nào?… nào?…
  4. PHƯƠNG PHÁP  Thảo luận  Làm việc nhóm  Khảo sát thực tế
  5. NỘI DUNG  PHẦN I – DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ • Chương 1 – Một số vấn đề chung về đầu tư và dự án đầu tư • Chương 2 – Trình tự và nội dung nghiên cứu của quá trình lập dự án đầu tư • Chương 3 – Nghiên cứu kỹ thuật công nghệ dự án đầu tư • Chương 4 – Nghiên cứu tài chính dự án đầu tư • Chương 5 - Nghiên cứu kinh tế - xã hội và môi trường của dự án đầu tư
  6. PHẦN II – THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ  CHƯƠNG 6: CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ  CHƯƠNG 7 – PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
  7. PHẦN 3 - QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  CHƯƠNG 8 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  CHƯƠNG 9 – QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ  CHƯƠNG 10 - PHÂN PHỐI NGUỒN LỰC CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ  CHƯƠNG 11 - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ  CHƯƠNG 12 - QUẢN LÝ RỦI RO ĐẦU TƯ
  8. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Điểm quá trình 30% Trong đó: Tích cực trên lớp đó: 10% Bài tập nhóm 10% Kiểm tra 10% Thi cuối học kỳ: kỳ: 70% Theo thang điểm 10
  9. TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ THAM KHẢO  Tài liệu học tập: Đề cương bài giảng môn Quản trị dự án đầu tư  Tài liệu tham khảo: • Phước Minh Hiệp, Lê Thị Vân Đan. Thiết lập và thẩm định dự án Đan. đầu tư, NXB Thống Kê năm 2007, • Nguyễn Xuân Thuỷ, Trần Việt Hoa, Nguyễn Việt Ánh. Quản trị dự án đầu tư, NXB Thống Kê 2003, • Viện sĩ, tiến sĩ khoa học, Nguyễn Văn Đáng. Quản lý dự án, học, Đáng. NXB Tổng hợp Đồng Nai, • Harold Bierman, JR. Seymour Smidt. TS, Nguyễn Xuân Thủy, Bùi Văn Đông biên dịch. Quyết dịnh dự toán vốn đầu tư phân tích kinh tế các dự án đầu tư, NXB tổng hợp TP.HCM, 2006. tư,
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2