intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị dự án đầu tư: Chương 3. Nghiên cứu kỹ thuật công nghệ dự án đầu tư - GV: Huỳnh Nhựt Nghĩa

Chia sẻ: Le Linh Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

115
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích, yêu cầu: cầu: Trang bị những kiến thức cơ bản về nghiên cứu kỹ thuật công nghệ của dự án đầu tư; Nắm được kiến thức để vận dụng nghiên cứu kỹ thuật công nghệ của dự án đầu tư. Nội dung chính: Vị trí nghiên cứu kỹ thuật công nghệ của dự án đầu tư; Nội dung nghiên cứu kỹ thuật công nghệ của dự án đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị dự án đầu tư: Chương 3. Nghiên cứu kỹ thuật công nghệ dự án đầu tư - GV: Huỳnh Nhựt Nghĩa

 1. CHƯƠNG 3 – NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Mục đích, yêu cầu: cầu: - Trang bị những kiến thức cơ bản về nghiên cứu kỹ thuật công nghệ của dự án đầu tư - Nắm được kiến thức để vận dụng nghiên cứu kỹ thuật công nghệ của dự án đầu tư Nội dung chính: chính: - Vị trí nghiên cứu kỹ thuật công nghệ của dự án đầu tư - Nội dung nghiên cứu kỹ thuật công nghệ của dự án đầu tư
 2. 3.1. VỊ TRÍ CỦA NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ  Phân tích kỹ thuật công nghệ là tiền đề cho việc tiến hành phân tích mặt kinh tế, tài chính. chính.  Các dự án không có khả thi về mặt kỹ thuật phải được bác bỏ để tránh những tổn thất trong quá trình thực hiện đầu tư và vận hành kết quả đầu tư sau này. này.  Phân tích kỹ thuật công nghệ là công việc phức tạp đòi hỏi phải có chuyên gia kỹ thuật chuyên sâu về từng khía cạnh kỹ thuật công nghệ của dự án. án.  Chi phí nghiên cứu mặt kỹ thuật của dự án thông thường chiếm tới trên dưới 80% chi phí nghiên cứu khả thi, và từ 80% 1 - 5% tổng chi phí đầu tư của dự án. án.
 3. 3.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ • 3.2.1. Mô tả sản phẩm của dự án • 3.2.2. Xác định công suất của dự án • 3.2.3. Công nghệ và phương pháp sản xuất • 3.2.4. Chọn máy móc thiết bị • 3.2.5. Nguyên vật liệu đầu vào • 3.2.6. Cơ sở hạ tầng • 3.2.7. Lao động và trợ giúp kỹ thuật của nước ngoài. ngoài. • 3.2.8. Địa điểm thực hiện dự án • 3.2.9. Kỹ thuật xây dựng công trình của dự án • 3.2.10. Xử lý chất thải ô nhiễm môi trường 10. • 3.2.11. Lịch trình thực hiện dự án 11.
 4. 3.2.1. Mô tả sản phẩm của dự án  Đặc điểm của sản phẩm chính, sản phẩm phụ, chất thải. thải. Các tiêu chuẩn chất lượng cần phải đạt được làm cơ sở cho việc nghiên cứu các vấn đề kỹ thuật khác. Các hình thức bao bì, đóng gói, các công dụng khác. và cách sử dụng của sản phẩm. phẩm.  Các phương pháp và phương tiện để kiểm tra chất lượng sản phẩm. Xác định các yêu cầu về chất lượng phẩm. của sản phẩm phải đạt, dự kiến bộ phận kiểm tra chất lượng sau khi đã xác định phương pháp kiểm tra, dự kiến các thiết bị và dụng cụ cần cho việc kiểm tra chất lượng, dự kiến chi phí cho công tác kiểm tra. tra.
 5. 3.2.2. Xác định công suất của dự án  Xác định công suất bình thường có thể của dự án. án.  Xác định công suất tối đa danh nghĩa. nghĩa.  Công suất sản xuất của dự án là số sản phẩm mà dự án cần sản xuất trong một đơn vị thời gian nhỏ nhất (giờ hoặc ca) để đáp ứng nhu cầu của thị trường mà dự án có thể và cần chiếm lĩnh có tính đến thời gian và chế độ làm việc của lao động, của máy móc thiết bị trong năm. năm.
 6.  3.2.3. Công nghệ và phương pháp sản xuất  Công nghệ và phương pháp sản xuất đang được áp dụng trên thế giới: giới:  Khả năng về vốn và lao động  Khả năng vận hành & quản lý công nghệ có hiệu quả  Nguyên liệu sử dụng đòi hỏi loại công nghệ nào?  Điều kiện về kết cấu hạ tầng hiện có, khả năng bổ sung, có thích hợp với công nghệ dự kiến chọn hay không?  Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phong tục tập quán của dân cư nơi sử dụng công nghệ
 7.  Xem xét toàn diện các khía cạnh kinh tế kỹ thuật của công nghệ  Các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sử dụng công nghệ  Sau khi đã chọn được phương pháp sản xuất hoặc quy trình công nghệ cho dự án, phải mô tả chi tiết và làm rõ lý do chọn  Tiếp đó là lập sơ đồ quy trình công nghệ đã chọn. Sơ đồ này chọn. cho thấy một cách đơn giản hoặc chi tiết tiến trình sản xuất từ đầu vào (nguyên liệu) qua các công đoạn sản xuất chế biến đến đầu ra (thành phẩm). phẩm).  Các sơ đồ chi tiết hơn có thể cho thấy cả các nhu cầu về vị trí, không gian, kích thước, khoảng cách của các máy móc thiết bị, về điện, về các tiện nghi phục vụ sản xuất khác
 8. 3.2.4. Chọn máy móc thiết bị  Tuỳ thuộc công nghệ và phương pháp sản xuất, trình độ tiến bộ kỹ thuật, chất lượng và giá cả phù hợp với khả năng vận hành và vốn đầu tư, với điều kiện bảo dưỡng, sửa chữa, công suất, tính năng, điều kiện vận hành, năng lượng sử dụng, điều kiện khí hậu.. mà lựa chọn máy móc thiết bị thích hợp. hậu.. hợp.  Sau khi đã chọn được loại máy móc thiết bị cho dự án phải lập bảng liệt kê mô tả đầy đủ theo các căn cứ để lựa chọn đã trình bày. bày.
 9.  Trong bảng liệt kê phải sắp xếp các thiết bị máy móc thành các nhóm sau đây: máy móc thiết bị chính đây: trực tiếp sản xuất; thiết bị phụ trợ; thiết bị vận xuất; trợ; chuyển, bốc xếp, băng truyền; thiết bị và dụng cụ truyền; điện; điện; máy móc và thiết bị đo lường, kiểm tra chất lượng dụng cụ, phòng thí nghiệm; thiết bị và dụng nghiệm; cụ bảo dưỡng, sửa chữa, phụ tùng, thay thế; thiết bị thế; an toàn, bảo hộ lao động, phòng cháy, xử lý chất thải; thải; các loại xe đưa đón công nhân, xe con, xe tải; tải; các máy móc, thiết bị khác. khác.  Giá mua các loại thiết bị này có thể sử dụng bảng hiện giá (Proma invoice) hoặc tham khảo các thông tin qua các cơ quan đại diện, các chuyên gia kỹ thuật
 10. 3.2.5. Nguyên vật liệu đầu vào  Nguyên vật liệu đầu vào gồm tất cả các nguyên vật liệu chính và phụ là chính và phụ, vật liệu bao bì đóng gói. Đây là một khía cạnh kỹ thuật quan trọng gói. của dự án, cần xem xét kỹ theo các vấn đề sau: sau:  Nguồn cung cấp nguyên vật liệu cơ bản phải đảm bảo đủ sử dụng cho dự án hoạt động hết đời  Khi nguyên liệu chính phải nhập từ nước ngoài từng phần hoặc toàn bộ, cần xem xét đầy đủ các ảnh hưởng của việc nhập này: khả năng ngoại tệ, sự ràng này: buộc bởi thiết bị, mua sắm. sắm.
 11. 3.2.6. Cơ sở hạ tầng  Năng lượng: Phải xem xét nhu cầu sử dụng, nguồn cung lượng: cấp, đặc tính, chất lượng, tính kinh tế khi sử dụng, chính sách của Nhà nước đối với loại năng lượng phải nhập, vấn đề ô nhiễm môi trường... của mỗi loại được sử dụng để ước trường... tính chi phí  Nước: Nước: Cần xem xét nhu cầu sử dụng theo từng mục đích, nguồn cung cấp ; thoát nước: cống rãnh, hệ thống xử lý nước: nước thải trước khi thải ra các công trình công cộng hay sông ngòi để tránh gây ô nhiễm. nhiễm.  Các cơ sở hạ tầng khác: Hệ thống giao thông để cung cấp khác: đầu vào và tiêu thụ đầu ra, hệ thống xử lý các chất thải, hệ thống an toàn lao động, hệ thống phòng cháy chữa cháy.. cháy..
 12. 3.2.7. Lao động và trợ giúp kỹ thuật của nước ngoài. ngoài.  Nhu cầu về lao động: Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật động: của sản xuất và hoạt động điều hành dự án để ước tính số lao động trực tiếp và bậc thợ tương ứng cho mỗi loại công việc và số lượng lao động gián tiếp với trình độ đào tạo thích hợp  Nguồn lao động: Cần ưu tiên xem xét số lao động động: sẵn có tại địa phương để tuyển dụng đào tạo  Chi phí lao động : bao gồm chi phí để tuyển dụng và đào tạo và chi phí cho lao động trong các năm hoạt động của dự án sau này
 13. Trợ giúp của chuyên gia nước ngoài: ngoài:  Nghiên cứu soạn thảo các dự án khả thi có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp. tạp.  Thiết kế, thi công và lắp đặt các thiết bị mà trong nước không thể đảm nhiệm được. được.  Huấn luyện công nhân kỹ thuật của nhà máy. máy.  Chạy thử và hướng dẫn vận hành máy móc cho tới khi đạt được công suất đã định. định.  Chi phí trả cho chuyên gia nước ngoài gồm chi phí bằng ngoại tệ (tiền lương, tiền máy bay...) và tiền Việt Nam (ăn bay...) ở, đi lại trong nước Việt Nam có liên quan đến công việc) trong một thời ian nào đó. Chi phí trả cho chuyên gia nước đó. ngoài rất cao nên phải được xem xét kỹ lưỡng
 14. 3.2.8. Địa điểm thực hiện dự án  Xem xét lựa chọn địa điểm thực hiện dự án, thực chất là xem xét các khía cạnh về địa lý, tự nhiên, kinh tế, xã hội, kỹ thuật... thuật... có liên quan đến sự hoạt động và hiệu quả hoạt động sau này của dự án. Các vấn đề cụ thể cần xem xét ở từng án. khía cạnh bao gồm: gồm:  Các chính sách kinh tế xã hội tại khu vực hoạt động của dự án, đặc biệt là các chính sách khuyên khích đầu tư và các chính sách tài chính có liên quan  địa điểm ở gần thị trường tiêu thụ hoặc ở gần nguồn cung cấp nguyên vật liệu hoặc ở địa điểm trung gian  Cơ sở hạ tầng thích hợp đến mức nào?  Ngoài các mục đã nêu cần đặc biệt quan tâm vấn đề giao thông có liên quan đến cung cấp nguyên vật liệu và tiêu thụ sản phẩm của dự án
 15.  Môi trường kinh tế xã hội  Khả năng xử lý chất thải chống ô nhiễm môi trường và tình hình ô nhiễm môi trường hiện có  Về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phương, luật lệ, phong tục tập quán và vấn đề an lệ, ninh  Các vấn đề về đất đai và mặt bằng có đủ rộng để dự án có thể hoạt động và mở rộng sự hoạt động khi cần thiết sau từ 5 đến 15 năm
 16. 3.2.9. Kỹ thuật xây dựng công trình của dự án  Công trình xây dựng của dự án bao gồm các hạng mục xây dựng nhằm tạo điều kiện và đảm bảo cho dây chuyền thiết bị sản xuất, công nhân hoạt động được thuận lợi và an toàn  Như vậy, các hạng mục công trình có thể bao gồm: gồm:  • Các phân xưởng sản xuất chính, phụ. phụ.  • Hệ thống điện. điện.  • Hệ thống nước. nước.  • Hệ thống giao thông, bến đỗ, bốc dỡ hàng. hàng.  • Hệ thống thắp sáng, điều hoà không khí. khí.  • Hệ thống thang máy, băng truyền. truyền.
 17.  Văn phòng, phòng học. học.  • Nhà ăn, khu giải trí, nhà vệ sinh. sinh.  • Hệ thống xử lý chất thải và bảo vệ môi trường. trường.  • Hệ thống thông tin liên lạc. lạc.  • Tường rào... rào...  Tổ chức xây dựng: sau khi xem xét các hạng mục dựng: công trình của dự án phải lập hồ sơ bố trí mặt bằng của toàn bộ nhà máy, sơ đồ thiết kế của từng hạng mục công trình, sơ đồ bố trí máy móc thiết bị, bản vẽ thi công, tiến độ thi công... công...
 18. 3.2.10. Xử lý chất thải ô nhiễm môi trường 10.  Các chất thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường có thể chia thành 3 loại: loại:  - Các chất thải ở thể khí như: khói, hơi, khí độc... như: độc...  - Các chất thải ở thể lỏng hoặc rắn như: cặn bã, hoá chất... như: chất...  - Các chất thải ở thể vật lý như: tiếng ồn, hơi nóng, sự rung như: động... động...  Mỗi loại chất thải đòi hỏi phương pháp và phương tiện xử lý khác nhau. Để lựa chọn phương pháp và phương tiện xử lý nhau. chất thải phải xuất phát từ điều kiện cụ thể về luật bảo vệ môi trường tại địa phương, địa điểm và quy mô hoạt động của nhà máy, loại chất thải, chi phí xử lý chất thải.... thải....
 19. 3.2.11. Lịch trình thực hiện dự án 11. • Thời gian cần phải hoàn thành từng hạng mục công trình và cả công trình. trình. • - Những hạng mục nào phải hoàn thành trước, những hạng mục nào có thể làm sau, • những hạng mục, công việc nào có thể làm song song. song. • Ngày khởi sự hoạt động sản xuất. xuất.
 20. TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG  1. Nghiên cứu kỹ thuật công nghệ của dự án đầu tư có vị trí quan trọng. Đây là tiền đề cho trọng. việc tiến hành nghiên cứu về kinh tế, tài chính  2. Nội dung chủ yếu của nghiên cứu kỹ thuật công nghệ dự án đầu tư bao gồm  - Mô tả sản phẩm của dự án  - Xác định công suất của dự án  - Công nghệ và phương pháp sản xuất  - Chọn máy móc thiết bị  - Nguyên liệu đầu vào
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2