Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
172
lượt xem
20
download

Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 1 được trình bày như sau: Khái luận về sự kiện, khái niệm, nội bộ của quản trị sự kiện và xu hướng phát triển thị trường tổ chức sự kiện ở Việt Nam,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 1 - ĐH Thương Mại

H D BÀI GIẢNG M _T TM QUẢN TRỊ SỰ KIỆN Khoa Khách sạn – Du lịch Bộ môn: Marketing Du lịch U QUẢN TRỊ SỰ KIỆN TÀI LIỆU THAM KHẢO H D 1. TLTK bắt buộc M _T TM [1]. Lưu Văn Nghiêm (2009), Tổ chức sự kiện, Nxb Đại học kinh tế Quốc dân. [2]. Quan hệ công chúng biến công chúng thành “FAN” của doanh nghiệp (2008) - Bộ sách quản trị marketing , Nxb Trẻ. [3]. P. Kotler (2009), Quản trị marketing, Nxb Lao động xã hội. [4]. Glenn a J Bowdin, Johnny allen, William Ơ Toole, Rob Harris, Lan Mcdonnell (2011), Event Management, Great Britain. (TLTK chính) [5]. Lưu Kiếm Thanh (2009), Nghiệp vụ hành chính văn phòng, Nxb Thống kê. 2. TLTK khuyến khích U [6]. TS. Đinh Thị Thuý Hằng (2009), PR kiến thức cơ bản và đạo đức nghề nghiệp, Nxb Lao động xã hội. [7]. Donald Getz (2005), Event Management & Event Tourism, Cognizant Communi cation Corp. [8]. Judy Allen (2009), Event Planning, John Wiley & Sons Canada, Ltd. [9]. StephenJ.Page, Joanne Connell (2009), Event Tourism, Routledge. [10]. www.tochucsukienvip.vn.com. NỘI DUNG QUẢN TRỊ SỰ KIỆN H D C1: Tổng quan về quản trị sự kiện Đề cƣơng M _T TM C2: Lập kế hoạch tổ chức sự kiện C3: Những vấn đề pháp lý và truyền thông marketing sự kiện C4: Tổ chức triển khai hoạt động SK U C5: Đánh giá sự kiện C6: Tổ chức một số loại hình sự kiện CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ SỰ KIỆN H D 1.1. Khái luận về sự kiện M _T TM 1.1.1. Khái niệm sự kiện 1.1.2. Sự phát triển của sự kiện và vai trò của sự kiện 1.1.3. Phân loại sự kiện và nhân tố ảnh hưởng 1.2. Khái niệm, nội dung của QTSK và xu hƣớng phát triển thị trƣờng tổ chức SK ở VN U 1.2.1. Khái niệm quản trị sự kiện 1.2.2. Nội dung cơ bản của quản trị sự kiện 1.2.3. Thị trường tổ chức sự kiện và xu hướng phát triển ở Việt Nam 1.1. Khái luận về sự kiện 1.1.1. Khái niệm sự kiện H D U M _T TM Sự kiện là hững hoạt động đặc biệt được tổ chức nhằm quy tụ số đông công chúng để tác động vào sự ghi nhớ tới đối tượng được xác định

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản