intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1: Tổng quan

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:32

0
293
lượt xem
9
download

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1: Tổng quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1 giới thiệu tổng quan về quản trị tài chính. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Bản chất và vai trò tài chính doanh nghiệp, những vấn đề chung của quản trị tài chính, tổ chức tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1: Tổng quan

 1. Chương 1 TỔNG QUAN 1
 2. Nội dung 1 Bản chất và vai trò tài chính doanh nghiệp 2 Những vấn đề chung của quản trị tài chính 3 Tổ chức tài chính doanh nghiệp 2
 3. 1.1. Bản chất Tài chính doanh nghiệp • Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh gắn liền với việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ ở các DN để phục vụ và giám đốc quá trình sản xuất kinh doanh. 3
 4. 1.1. Bản chất Tài chính doanh nghiệp • Quan hệ kinh tế: – Doanh nghiệp và ngân sách nhà nước – Doanh nghiệp với các nhà đầu tư, cho vay, bạn hàng và khách hàng – Nội bộ doanh nghiệp • Với các đơn vị trực thuộc • Với cán bộ nhân viên • Quyền sở hữu và quyền sử dụng: DN và chủ sở hữu 4
 5. 5
 6. 1.1. Vai trò Tài chính doanh nghiệp • Đảm bảo đủ nguồn vốn hoạt động • Huy động vốn với chi phí thấp nhất • Sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ • Giám sát và hướng dẫn các hoạt động, chi tiêu phù hợp với tình hình tài chính doanh nghiệp 6
 7. 1.2. Vốn và nguồn vốn của DN Tài sản • Nguồn vốn • • Tiền mặt Chứng khoán CSH: TS thanh khoản cao – Ban đầu lưu • Khoản phải thu động • Hàng tồn kho – Bổ sung • Lợi nhuận giữ lại TS cố • Phát hành thêm định Tài sản cố định CK 7
 8. 1.3. Chi phí sản xuất kinh doanh của DN • Gía vốn hàng bán • Chi phí tài chính (trong đó gồm lãi vay) • Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp • Chi phí khác • Chi phí thuế TNDN 8
 9. 1.4. Doanh thu, lợi nhuận và thuế • Thuế TNDN • Thuế TNCN • Lãi vay phải trả • Lãi cho vay được nhận • Cổ tức chi trả • Cổ tức nhận được • Lãi vốn (không thuộc hoạt động thông thường của DN) • Khấu hao 9
 10. 2. 1. Bản chất quản trị tài chính • Quản trị tài chính là gì? – Môn học về khoa học quản trị nghiên cứu các mối quan hệ tài chính phát sinh trong phạm vi hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, để đưa ra các quyết định tài chính nhằm những mục tiêu khác nhau của doanh nghiệp. 10
 11. 2. 1. Bản chất quản trị tài chính • Các mối quan hệ TC biểu hiện thông qua chính sách tài chính của DN • Chính sách phân phối thu nhập • Chính sách về đầu tư và cơ cấu đầu tư • Chính sách tổ chức và huy động vốn 11
 12. 2.1. Mục tiêu quản trị tài chính • Bình • Định • Chủ DNTN • Giám đốc công ty • Điều hành kinh cổ phần lớn doanh phù hợp với • Mục tiêu tối đa hóa mục tiêu cá nhân giá trị tài sản của cổ đông 12
 13. Tối đa hóa giá trị tài sản cổ đông Giá tri tài sản Số lượng cổ Giá trị thị = x 1 cổ đông phiếu nắm trường giữ 1 cổ phiếu Giá cổ phiếu được xác định như thế nào? 13
 14. Nguyên tắc định giá tài sản • Giá trị của bất kỳ tài sản nào chỉ đơn giản là hiện giá của các dòng tiền dự kiến do tài sản đó mang lại. Giá trị là bao nhiêu? 14
 15. • Giá cổ phiếu tại một thời điểm phụ thuộc vào các dòng tiền mà một nhà đầu tư trung bình kỳ vọng nhận được trong tương lai nếu anh/chị ta mua cổ phiếu. 15
 16. • Giả sử nhà đầu tư nhận được công ty GE thu được 1,5$/cp vào năm 2004, và chi trả cổ tức 51% so với tổng số đó. Giả sử các nhà đầu tư kỳ vọng cổ tức, thu nhập cp, giá cp đều tăng 6%/năm. • Giá cổ phiếu tăng cao? • Sụt giảm? • Việc thực hiện các quyết định đầu tư của ban quản lý xác định dòng tiền tương lai của các nhà đầu tư. 16
 17. • Mục tiêu tối đa hoá giá cổ phiếu đòi hỏi nhà quản lý phải có tầm nhìn dài hạn. • Nhiều nhà quản lý chuyển mục tiêu này sang tầm ngắn hạn: – Trả lương cho nhà quản lý bằng cách thực hiện quyền chọn cổ phiếu – Từ chối thực hiện các dự án tốt trong dài hạn – Phóng đại lợi nhuận thông qua thủ thuật kế toán 17
 18. Các hành động quản trị, môi trường kinh tế, hoàn cảnh chính trị Lợi Lợi Rủi ro Rủi ro nhuận nhuận thực nhận thực nhận thấy thấy Nội giá Thị giá cổ phiếu cổ phiếu Thị trường cân bằng Nội giá = Thị giá 18
 19. Mâu thuẫn giải quyết thế nào? 19
 20. Chiến lược tài chính Ràng buộc Ràng buộc bên trong bên ngoài Quyết định Khả tài chính Mức độ năng rủi ro sinh lời Giá trị doanh nghiệp 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2